ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ З ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ТА ОСТАННІ ЗМІНИ ДО ВНУТРІШНІХ ДОКУМЕНТІВ СПФМ – НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

29.04  ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ З ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ТА ОСТАННІ ЗМІНИ ДО ВНУТРІШНІХ ДОКУМЕНТІВ СПФМ – НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

ON-LINE СЕМІНАР З ТРАНСЛЯЦІЄЮ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ:

УВАГА – АКЦІЯ !

Всім учасникам семінару 29.04.2020 (в тому числі дистанційним), а також клієнтам, які замовлять послугу «архів» чи послугу «швидка допомога», до дати проведення семінару, безкоштовно надсилаються на електронну адресу приклади повного комплекту внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу не пізніше 04.05.2020, розроблені  з врахуванням вимог нової редакції Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»  та іншого законодавства, станом на 29.04.2020.

Програма семінару:

  1. Стосовно нової редакції Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який набирає чинності 29.04.2020.
  2. Стосовно змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», які набирають чинності 01.07.2020.
  3. Стосовно змін до переліку офшорних зон які набрали чинності 06.03.2020.
  4. Стосовно унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі.
  5. Стосовно нового порядку та строків подачі державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структури власності.
  6. Огляд стосовно персональних санкцій, порядку та суб`єктів, які повинні їх застосовувати.
  7. Огляд стосовно різниці між поняттями вивчення фінансового стану клієнта та встановлення джерел походження активів, випадки та порядок проведення кожного з цих заходів, відповідно до вимог законодавства.
  8. Огляд стосовно використання терміну «фіктивні» у випадках передбачених законодавством та проведення фінансового моніторингу.
  9. Стосовно встановлених для СПФМ законодавством значень термінів та порядку їх застосування СПФМ:

— фінансова операція,

— клієнт,

— кінцевий бенефіціарний власник (контролер),

— структура власності (зокрема, приклади Схематичного зображення структури власності клієнта — юридичної особами для подання банку, які відповідають вимогам Закону та Положення НБУ про здійснення фінансового моніторингу банками).

— вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи,

— право володіння або користування активами юридичної особи,

— право давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління юридичної особи,

— пряме або опосередковане (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння часткою в юридичній особі,

— значна частка активів юридичної особи,

— особи пов`язані з фізичною особою.

10.Огляд випадків надання інформації в Нацкомфінпослуг з питань проведення фінансового моніторингу без вимоги (або на вимогу) Нацкомфінпослуг, з урахуванням видів фінансових послуг , які надають СПФМ.

11.Огляд змін вимог законодавства з 21.08.2010 до поточної дати стосовно вимог до кваліфікації, до перевірки ділової репутації кандидата та оформлення її результатів, а також професійної підготовки працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу та працівника, що тимчасово виконує його обов`язки (приклади внутрішніх документів).

12.Огляд змін вимог законодавства до внутрішньої звітності та проведення та оформлення внутрішнього контролю діяльності СПФМ з 21.08.2010 до поточної дати (приклади внутрішніх документів).

13.Стан нормативно-правових актів, які пов`язані з діяльністю СПФМ на дату проведення семінару.

14.Вимоги до внутрішніх документів СПФМ, порядок та строки їх поновлення. Детальний аналіз змін, які необхідно внести до внутрішніх документів СПФМ у березні-квітні 2020р.

 

Семінар веде та відповідає на Ваші запитання

Яровий С.М.– експерт з практичних питань проведення фінансового моніторингу суб`єктами первинного фінансового моніторингу, викладає з 2004 року у вузах України практичні аспекти, специфіку виконання законодавчих та нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

 

Додаткові безкоштовні послуги для учасників семінару з питань фінансового моніторингу:

√ учасникам семінару надається повний комплект прикладів необхідних внутрішніх документів СПФМ (на електронних носіях), розроблених для окремого виду фінансових послуг з урахуванням останніх змін чинного законодавства на дату проведення семінару, а також додаткові методичні матеріали за програмою семінару;

√ протягом місяця після проведення семінару на всі запитання, надіслані засобами електронної пошти, надаються термінові письмові консультації (з посиланням на відповідні норми чинного законодавства) з питань:

— адаптації наданих прикладів внутрішніх документів до особливостей діяльності окремого СПФМ;

— з аналізу на предмет відповідності вимогам чинного законодавства реальних зразків кореспонденції, надісланої на адресу СПФМ, окремих пунктів внутрішніх документів СПФМ, змісту та форм інших документів, пов`язаних з практичною діяльністю СПФМ (крім аналізу повних текстів програм та правил, розроблених СПФМ);

— з будь-яких інших практичних питань, пов`язаних з проведенням фінансового моніторингу фінансовою установою.

 

Дистанційне обслуговування

√ у разі, якщо представник фінансової установи СПФМ не має потреби або не може взяти безпосередню участь у семінарі, приклади внутрішніх документів СПФМ та всі додаткові методичні матеріали за програмою семінару будуть надіслані електронною поштою на вказану юридичною особою адресу (в день проведення семінару);

√ при цьому зберігається право одержувати протягом місяця після проведення семінару на всі запитання, надіслані засобами електронної пошти, термінові письмові консультації на загальних умовах;

√ при дистанційному обслуговуванні вартість послуги зменшується на 10% від вартості семінару.

«Швидка допомога»

√ надається з будь-якого моменту (до дати проведення семінару) у разі, якщо СПФМ має потребу одержати терміново засобами електронної пошти на вказану адресу приклади внутрішніх документів СПФМ, що враховує всі зміни законодавства станом на дату надання (термін виконання заявки 2-3 робочих дні), а також додатково безкоштовно:

— протягом місяця на всі запитання, надіслані засобами електронної пошти, письмові консультації з дати звернення;

— при цьому зберігається право на участь у наступному семінарі (або, на вибір, по варіанту «дистанційне обслуговування») та одержання додаткових методичних матеріалів на загальних умовах.

Вартість послуги дорівнює вартості семінару.

Архів

√ «архів внутрішніх документів СПФМ» надається з необхідної для СПФМ дати до поточної дати (але не більше ніж за 5 років), а саме, повний комплект прикладів внутрішніх документів СПФМ та обов`язкових змін до них у вигляді наказів та комплектів внутрішніх документів на дату внесених змін (термін виконання заявки 2-3 робочих дні), а також додатково безкоштовно надається протягом місяця на всі запитання, надіслані засобами електронної пошти, письмові консультації.

    Вартість послуги дорівнює вартості семінару.

 

Ми надамо більш повну інформацію з урахуванням всіх Ваших побажань стосовно Ваших специфічних потреб з одержання вказаних консультаційних послуг, якщо ви зателефонуєте за номером: (044) 222-82-37

Вартість семінару:  2997 грн.

29 квітня, початок о 11.00

Попередня  реєстрація  обов’язкова
 за тел:  (044) 222-72-37
              (099) 130-09-20