ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ З ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ТА ОСТАННІ ЗМІНИ ДО ВНУТРІШНІХ ДОКУМЕНТІВ СПФМ – НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

26.09  ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ З ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ТА ОСТАННІ ЗМІНИ ДО ВНУТРІШНІХ ДОКУМЕНТІВ СПФМ – НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

 До уваги клієнтів — СПФМ!

Приклади внутрішніх документів СПФМ з урахуванням останніх змін законодавства, а також детальний аналіз практичних питань, які виникають у СПФМ, будуть надані на наступному семінарі, який відбудеться 26(27).09.2018.

Звертаємо увагу, що у разі нагальної потреби терміново отримати приклади внутрішніх документів СПФМ, Ви можете в будь-який день замовити послугу «архів внутрішніх документів СПФМ» або «швидка допомога» (Детальну інформацію дивіться на сторінці «Пакет документов по финансовому моніторингу»), з урахуванням наступного:

  • заявки на вказані послуги одержані до 31.08.2018 включно будуть виконані не пізніше 3-х робочих днів не враховуючи день одержання заявки;
  • заявки на вказані послуги одержані з 01.09.2018 по 16.09.2018 включно будуть виконані не пізніше 3-х робочих днів після 16.09.2016;
  • місячний термін одержання письмових консультацій (обліковується починаючи з дати виконання заявки), у разі подання заявок на вказані послуги не пізніше 31.08.2018 включно, подовжується на 2 тижні;
  • письмові консультації на питання одержані з 01.09.2018 по 16.09.2018 включно будуть надані не пізніше 3-х робочих днів після 16.09.2018.

Програма семінару:

1.   Огляд стосовно різниці між поняттями вивчення фінансового стану клієнта та встановлення джерел походження активів, випадки та порядок проведення кожного з цих заходів, відповідно до вимог законодавства.

2.   Огляд стосовно випадків та порядку врахування СПФМ рішень міждержавних об’єднань, міжнародних, міжурядових організацій, а також іноземних держав щодо активів визначених осіб, зокрема, стосовно постанови КМ 588-р, яка набрала чинності 11.09.2018.

3.   Стосовно врахуванням СПФМ нових типологічних досліджень оприлюднених на веб-сайті Держфінмоніторингу 06.09.2018.

4.  Зміни до внутрішніх документів СПФМ у зв`язку Публічною заявою FATF від 29.06.2018 року, розміщеною на веб-сайті Держфінмоніторингу 16.08.2018.

5.  Стосовно змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», які набирають чинності  25.11.2018.

6.  Стосовно використання СПФМ Звіту FATF та Егмонтської групи «Приховування бенефіціарної власності» оприлюдненого на сайті Держфінмоніторингу  27.07.2018.

7.  Стосовно:

— порядку формування списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, затвердженого рішенням НКЦПФР № 393, яке набрало чинності 08.12.2017;

— фінансових операції з ознаками фіктивності, відповідно до листа НБУ від 26.05.2017;

— використання терміну «фіктивні» у випадках передбачених законодавством.

8.  Практикум з проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів.

9.  Стосовно встановлених для СПФМ законодавством значень термінів та порядку їх застосування СПФМ:

— фінансова операція,

— клієнт,

— кінцевий бенефіціарний власник (контролер),

— структура власності (зокрема, приклади Схематичного зображення структури власності клієнта — юридичної особами для подання банку, які відповідають вимогам Закону та Положення НБУ про здійснення фінансового моніторингу банками).

— вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи,

— право володіння або користування активами юридичної особи,

— право давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління юридичної особи,

— пряме або опосередковане (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння часткою в юридичній особі,

— значна частка активів юридичної особи,

— особи пов`язані з фізичною особою.

10. Огляд змін законодавства з 21.08.2010 до поточної дати та проблемні питань переходу на передачу  інформації в електронному вигляді від СПФМ до Держфінмоніторингу, враховуючи вимоги до захисту такої  інформації та до способу її передачі.

11. Огляд випадків надання інформації в Нацкомфінпослуг з питань проведення фінансового моніторингу без  вимоги (або на вимогу) Нацкомфінпослуг, з урахуванням видів фінансових послуг , які надають СПФМ.

12. Огляд змін вимог законодавства з 21.08.2010 до поточної дати стосовно вимог до кваліфікації, до перевірки  ділової репутації кандидата та оформлення її результатів, а також професійної підготовки працівника,  відповідального за проведення фінансового моніторингу та працівника, що тимчасово виконує його  обов`язки (приклади внутрішніх документів).

13. Огляд змін вимог законодавства до внутрішньої звітності та проведення та оформлення внутрішнього  контролю діяльності СПФМ з 21.08.2010 до поточної дати (приклади внутрішніх документів).

14. Огляд змін вимог законодавства стосовно строків чинності свідоцтва про державну реєстрацію, змісту  виписки, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та її форми.

15. Огляд змін законодавства стосовно фінансового моніторингу під час переказу коштів:

— стосовно встановлених НБУ ознак ризикових операцій з готівкою (в тому числі, як розрахунок за цінні папери);

— стосовно вимог встановлених Законом з особливостей ідентифікації юридичних та фізичних осіб;

— стосовно вимог встановлених Положенням НБУ про здійснення фінансового моніторингу.

16. Стан нормативно-правових актів, які пов`язані з діяльністю СПФМ на дату проведення семінару.

17. Вимоги до внутрішніх документів СПФМ, порядок та строки їх поновлення. Детальний аналіз змін, які  необхідно внести до внутрішніх документів СПФМ у серпні –  вересні 2018р.

 

Семінар веде та відповідає на Ваші запитання

Яровий С.М.– експерт з практичних питань проведення фінансового моніторингу суб`єктами первинного фінансового моніторингу, викладає з 2004 року у вузах України практичні аспекти, специфіку виконання законодавчих та нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

 

Додаткові безкоштовні послуги для учасників семінару з питань фінансового моніторингу:

√ учасникам семінару надається повний комплект прикладів необхідних внутрішніх документів СПФМ (на електронних носіях), розроблених для окремого виду фінансових послуг з урахуванням останніх змін чинного законодавства на дату проведення семінару, а також додаткові методичні матеріали за програмою семінару;

√ протягом місяця після проведення семінару на всі запитання, надіслані засобами електронної пошти, надаються термінові письмові консультації (з посиланням на відповідні норми чинного законодавства) з питань:

— адаптації наданих прикладів внутрішніх документів до особливостей діяльності окремого СПФМ;

— з аналізу на предмет відповідності вимогам чинного законодавства реальних зразків кореспонденції, надісланої на адресу СПФМ, окремих пунктів внутрішніх документів СПФМ, змісту та форм інших документів, пов`язаних з практичною діяльністю СПФМ (крім аналізу повних текстів програм та правил, розроблених СПФМ);

— з будь-яких інших практичних питань, пов`язаних з проведенням фінансового моніторингу фінансовою установою.

 

Дистанційне обслуговування

√ у разі, якщо представник фінансової установи СПФМ не має потреби або не може взяти безпосередню участь у семінарі, приклади внутрішніх документів СПФМ та всі додаткові методичні матеріали за програмою семінару будуть надіслані електронною поштою на вказану юридичною особою адресу (в день проведення семінару);

√ при цьому зберігається право одержувати протягом місяця після проведення семінару на всі запитання, надіслані засобами електронної пошти, термінові письмові консультації на загальних умовах;

√ при дистанційному обслуговуванні вартість послуги зменшується на 10% від вартості семінару.

«Швидка допомога»

√ надається з будь-якого моменту (до дати проведення семінару) у разі, якщо СПФМ має потребу одержати терміново засобами електронної пошти на вказану адресу приклади внутрішніх документів СПФМ, що враховує всі зміни законодавства станом на дату надання (термін виконання заявки 2-3 робочих дні), а також додатково безкоштовно:

— протягом місяця на всі запитання, надіслані засобами електронної пошти, письмові консультації з дати звернення;

— при цьому зберігається право на участь у наступному семінарі (або, на вибір, по варіанту «дистанційне обслуговування») та одержання додаткових методичних матеріалів на загальних умовах.

Вартість послуги дорівнює вартості семінару.

Архів

√ «архів внутрішніх документів СПФМ» надається з необхідної для СПФМ дати до поточної дати (але не більше ніж за 5 років), а саме, повний комплект прикладів внутрішніх документів СПФМ та обов`язкових змін до них у вигляді наказів та комплектів внутрішніх документів на дату внесених змін (термін виконання заявки 2-3 робочих дні), а також додатково безкоштовно надається протягом місяця на всі запитання, надіслані засобами електронної пошти, письмові консультації.

    Вартість послуги дорівнює вартості семінару.

 

Ми надамо більш повну інформацію з урахуванням всіх Ваших побажань стосовно Ваших специфічних потреб з одержання вказаних консультаційних послуг, якщо ви зателефонуєте за номером: (044) 222-82-37

Вартість семінару:  2897 грн.

26 вересня, початок о 11.00

м. Київ, вул. Мечникова, 16 А (ст.м. «Кловська»)

Попередня  реєстрація  обов’язкова
 за тел:  (044) 222-72-37
              (099) 130-09-20