ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ З ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ТА ОСТАННІ ЗМІНИ ДО ВНУТРІШНІХ ДОКУМЕНТІВ СПФМ – ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ ФОНДОВОГО РИНКУ

21.06  ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ З ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ТА ОСТАННІ ЗМІНИ ДО ВНУТРІШНІХ ДОКУМЕНТІВ СПФМ – ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ ФОНДОВОГО РИНКУ

 Програма: 

 1. Огляд стосовно різниці між поняттями вивчення фінансового стану клієнта та встановлення джерел походження активів, випадки та порядок проведення кожного з цих заходів, відповідно до вимог законодавства.
 2. Стосовно випадків та порядку врахування СПФМ рішень міждержавних об’єднань, міжнародних, міжурядових організацій, а також іноземних держав щодо активів визначених осіб, зокрема, затверджених рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 17.03.2018.
 3. Стосовно випадків та порядку врахування СПФМ рішень про застосування персональних санкцій, зокрема, затверджених рішенням Ради національної безпеки і оборони України, яке набрало чинності 19.05.2018.
 4. Стосовно змін до інструкції щодо заповнення форм, які надсилаються до Держфінмоніторингу, з врахуванням наказу МФ № 344, який набирає чинності 17.05.2018.
 5. Зміни до внутрішніх документів СПФМ, з врахуванням змін до наказів КМ № 552 та № 693, які набрали чинності 12.05.2018.
 6. Зміни до внутрішніх документів СПФМ, з врахуванням змін до постанови НБУ № 148, які набрали чинності 01.06.2018.
 7. Стосовно:

— порядку формування списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, затвердженого рішенням НКЦПФР № 393, яке набрало чинності 08.12.2017;

— фінансових операції з ознаками фіктивності, відповідно до листа НБУ від 26.05.2017;

— використання терміну «фіктивні» у випадках передбачених законодавством.

 1. Практикум з проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів.
 2. Стосовно встановлених для СПФМ законодавством значень термінів та порядку їх застосування СПФМ:

— фінансова операція,

— клієнт,

— кінцевий бенефіціарний власник (контролер),

— структура власності (зокрема, приклади Схематичного зображення структури власності клієнта — юридичної особами для подання банку, які відповідають вимогам Закону та Положення НБУ про здійснення фінансового моніторингу банками),

— вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи,

— право володіння або користування активами юридичної особи,

— право давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління юридичної особи,

— пряме або опосередковане (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння часткою в юридичній особі,

— значна частка активів юридичної особи,

— особи пов`язані з фізичною особою.

 1. Огляд змін законодавства з 21.08.2010 до поточної дати та проблемні питань переходу на передачу інформації в електронному вигляді від СПФМ до Держфінмоніторингу, враховуючи вимоги до захисту такої  інформації та до способу її передачі.
 2. Огляд випадків надання інформації в НКЦПФР з питань проведення фінансового моніторингу без вимоги (або на вимогу) НКЦПФР, з урахуванням видів фінансових послуг, які надають СПФМ.
 3. Огляд змін вимог законодавства з 21.08.2010 до поточної дати стосовно вимог до кваліфікації, до перевірки ділової репутації кандидата та оформлення її результатів, а також професійної підготовки працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу та працівника, що тимчасово виконує його обов`язки (приклади внутрішніх документів).
 4. Огляд змін вимог законодавства до внутрішньої звітності та проведення та оформлення внутрішнього контролю діяльності СПФМ з 21.08.2010 до поточної дати (приклади внутрішніх документів).
 5. Огляд змін вимог законодавства стосовно строків чинності свідоцтва про державну реєстрацію, змісту виписки, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та її форми.
 6. Стан нормативно-правових актів, які пов`язані з діяльністю СПФМ на дату проведення семінару.
 7. Вимоги до внутрішніх документів СПФМ, порядок та строки їх поновлення. Детальний аналіз змін, які необхідно внести до внутрішніх документів СПФМ у травні червні 2018р.

 Семінар веде та відповідає на Ваші запитання

ЯРОВИЙ С.М.експерт з практичних питань проведення фінансового моніторингу суб`єктами первинного фінансового моніторингу, тривалий час працював керівником підрозділу Держфінмоніторингу, з 2004 року викладає у ВУЗах України практичні аспекти, специфіку виконання законодавчих та нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

 Додаткові безкоштовні послуги для учасників семінару з питань фінансового моніторингу:

√ учасникам семінару надається повний комплект прикладів необхідних внутрішніх документів СПФМ (на електронних носіях), розроблених для окремого виду фінансових послуг з урахуванням останніх змін чинного законодавства на дату проведення семінару, а також додаткові методичні матеріали за програмою семінару;

√ протягом місяця після проведення семінару на всі запитання, надіслані засобами електронної пошти, надаються термінові письмові консультації (з посиланням на відповідні норми чинного законодавства) з питань:

— адаптації наданих прикладів внутрішніх документів до особливостей діяльності окремого СПФМ;

— з аналізу на предмет відповідності вимогам чинного законодавства реальних зразків кореспонденції, надісланої на адресу СПФМ, окремих пунктів внутрішніх документів СПФМ, змісту та форм інших документів, пов`язаних з практичною діяльністю СПФМ (крім аналізу повних текстів програм та правил, розроблених СПФМ);

— з будь-яких інших практичних питань, пов`язаних з проведенням фінансового моніторингу фінансовою установою.

Дистанційне обслуговування

√ у разі, якщо представник фінансової установи СПФМ не має потреби або не може взяти безпосередню участь у семінарі, приклади внутрішніх документів СПФМ та всі додаткові методичні матеріали за програмою семінару будуть надіслані електронною поштою на вказану юридичною особою адресу (в день проведення семінару);

√ при цьому зберігається право одержувати протягом місяця після проведення семінару на всі запитання, надіслані засобами електронної пошти, термінові письмові консультації на загальних умовах;

√ при дистанційному обслуговуванні вартість послуги зменшується на 10% від вартості семінару.

«Швидка допомога»

√ надається з будь-якого моменту (до дати проведення семінару) у разі, якщо СПФМ має потребу одержати терміново засобами електронної пошти на вказану адресу приклади внутрішніх документів СПФМ, що враховує всі зміни законодавства станом на дату надання (термін виконання заявки 2-3 робочих дні), а також додатково безкоштовно:

— протягом місяця на всі запитання, надіслані засобами електронної пошти, письмові консультації з дати звернення;

— при цьому зберігається право на участь у наступному семінарі (або, на вибір, по варіанту «дистанційне обслуговування») та одержання додаткових методичних матеріалів на загальних умовах.

Вартість послуги дорівнює вартості семінару.

Архів

√ «архів внутрішніх документів СПФМ» надається з необхідної для СПФМ дати до поточної дати (але не більше ніж за 5 років), а саме, повний комплект прикладів внутрішніх документів СПФМ та обов`язкових змін до них у вигляді наказів та комплектів внутрішніх документів на дату внесених змін (термін виконання заявки 2-3 робочих дні), а також додатково безкоштовно надається протягом місяця на всі запитання, надіслані засобами електронної пошти, письмові консультації.

Вартість послуги дорівнює вартості семінару.

 Ми надамо більш повну інформацію з урахуванням всіх Ваших побажань стосовно Ваших специфічних потреб з одержання вказаних консультаційних послуг, якщо ви зателефонуєте за номером:: (044) 222-72-37

Вартість семінару:  2699 грн.

21 червня, початок о 11.00

м. Київ, вул. Мечникова, 16 А (ст.м. «Кловська»)

Попередня  реєстрація  обов’язкова
 за тел:  (044) 222-72-37
              (099) 130-09-20