ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ З ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ТА ОСТАННІ ЗМІНИ ДО ВНУТРІШНІХ ДОКУМЕНТІВ СПФМ – ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ ФОНДОВОГО РИНКУ

23.12 ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ З ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ТА ОСТАННІ ЗМІНИ ДО ВНУТРІШНІХ ДОКУМЕНТІВ СПФМ – ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ ФОНДОВОГО РИНКУ ТА БІРЖ, УСТАНОВ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (АДМІНІСТРАТОРІВ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ), УПРАВИТЕЛІВ ФОНДІВ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА/ФОНДІВ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ 

До уваги СПФМ !

  1. Станом на 01.12.2020 відсутні офіційні публікації основних нових нормативних актів з питань фінансового моніторингу КМУ, МФУ, НКЦПФР..

Враховуючи наведене, на наступному семінарі 22(23).12.2020 приклади внутрішніх документів СПФМ будуть надаватися з урахуванням нових нормативних актів, у разі наявності достатнього часу на опрацювання цих нових нормативних актів, в залежності від дати їх офіційного опублікування.

 

  1. З 01.07.2020 (Закон № 79-IX) змінюються СДФМ, а саме, державне регулювання і нагляд за СПФМ здійснює НКЦПФР за:
  • товарними та іншими біржами;
  • установами накопичувального пенсійного забезпечення;
  • управителями фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю; професійними учасниками фондового ринку

Враховуючи наведене, тепер запрошуємо:

  • представників товарних та інших бірж, установ накопичувального пенсійного забезпечення (адміністраторів недержавних пенсійних фондів); управителів фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю на семінар разом з професійними учасниками фондового ринку, який відбудеться 23.12.2020;
  • представників інших небанківських фінансових установ на семінар, який відбудеться 22.12.2020;

 Програма семінару

1.  Стосовно нової редакції Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який набрав чинності  29.04.2020.

2.  Стосовно нового порядку та строків подачі державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структури власності з 29.04.2020.

3.  Стосовно нової редакції внутрішніх документів СПФМ (діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів) з 01.07.2020 враховуючи положення  Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та рішення НКЦПФР від 01.07.2020 № 341, які набрали чинності  01.07.2020.

4.  Стосовно нового Порядку подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації та подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, який набирає чинності  01.01.2021.

5.  Стосовно нового Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит СПФМ інформації про клієнта, який набрав чинності 24.10.2020.

6.  Стосовно встановлення місця проживання або місце перебування, унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі.

7.  Огляд стосовно персональних санкцій, порядку та суб`єктів, які повинні їх застосовувати та дій СПФМ до/з 29.04.2020.

8.  Огляд стосовно різниці між поняттями фінансовий стан, джерела статків (багатства), джерела коштів, з якими пов’язані ділові відносини чи операції, випадки та порядок проведення кожного з цих заходів, відповідно до вимог Закону.

9.  Огляд стосовно використання терміну «фіктивні» у випадках передбачених законодавством та проведення фінансового моніторингу у відповідності до вимог Закону.

10.Стосовно встановлених для СПФМ законодавством значень термінів та порядку їх застосування СПФМ:

— належна перевірка,

— критерії ризику,

— ознаки злочину, злочин, кримінальне правопорушення, злочинна діяльність,

— офіційні та/або інші джерела, надійні джерела,

— політично значущі особи, члени їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами,

— кінцевий бенефіціарний власник,

— структура власності (зокрема, приклади Схематичного зображення структури власності клієнта — юридичної особами для подання банку, які відповідають вимогам Закону та Положення НБУ про здійснення фінансового моніторингу банками),

— право розпорядження всіма активами чи їх часткою,

— пов’язані фізичні чи юридичні особи з фізичною особою,

— характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу),

— контроль,

— ланцюг контролю/володіння,

— особи пов`язані з фізичною особою.

11.Огляд випадків надання інформації в НКЦПФР з питань проведення фінансового моніторингу без вимоги (або на вимогу) НКЦПФР, з урахуванням видів фінансових послуг , які надають СПФМ.

12.Огляд змін вимог законодавства з 21.08.2010 до поточної дати стосовно вимог до кваліфікації, до перевірки ділової репутації кандидата та оформлення її результатів, а також професійної підготовки працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу та працівника, що тимчасово виконує його обов`язки (приклади внутрішніх документів).

13.Огляд змін вимог законодавства до внутрішньої звітності та проведення та оформлення внутрішнього контролю діяльності СПФМ з 21.08.2010 до поточної дати (приклади внутрішніх документів).

14.Стан нормативно-правових актів, які пов`язані з діяльністю СПФМ на дату проведення семінару.

15.Вимоги до внутрішніх документів СПФМ, порядок та строки їх поновлення. Детальний аналіз змін, які необхідно внести до внутрішніх документів СПФМ (приклади наказів) у жовтні – грудні 2020р. (приклади наказів у листопаді — за можливості).

 

.Семінар веде та відповідає на Ваші запитання:

ЯРОВИЙ С.М.експерт з практичних питань проведення фінансового моніторингу суб`єктами первинного фінансового моніторингу, тривалий час працював керівником підрозділу Держфінмоніторингу, з 2004 року викладає у ВУЗах України практичні аспекти, специфіку виконання законодавчих та нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

 

 

Додаткові безкоштовні послуги для учасників семінару з питань фінансового моніторингу:

√ учасникам семінару надається повний комплект прикладів необхідних внутрішніх документів СПФМ (на електронних носіях), розроблених для окремого виду фінансових послуг з урахуванням останніх змін чинного законодавства на дату проведення семінару, а також додаткові методичні матеріали за програмою семінару;

√ протягом місяця після проведення семінару на всі запитання, надіслані засобами електронної пошти, надаються термінові письмові консультації (з посиланням на відповідні норми чинного законодавства) з питань:

— адаптації наданих прикладів внутрішніх документів до особливостей діяльності окремого СПФМ;

— з аналізу на предмет відповідності вимогам чинного законодавства реальних зразків кореспонденції, надісланої на адресу СПФМ, окремих пунктів внутрішніх документів СПФМ, змісту та форм інших документів, пов`язаних з практичною діяльністю СПФМ (крім аналізу повних текстів програм та правил, розроблених СПФМ);

— з будь-яких інших практичних питань, пов`язаних з проведенням фінансового моніторингу фінансовою установою.

 

Дистанційне обслуговування

√ у разі, якщо представник фінансової установи СПФМ не має потреби або не може взяти безпосередню участь у семінарі, приклади внутрішніх документів СПФМ та всі додаткові методичні матеріали за програмою семінару будуть надіслані електронною поштою на вказану юридичною особою адресу (в день проведення семінару);

√ при цьому зберігається право одержувати протягом місяця після проведення семінару на всі запитання, надіслані засобами електронної пошти, термінові письмові консультації на загальних умовах;

√ при дистанційному обслуговуванні вартість послуги зменшується на 10% від вартості семінару.

«Швидка допомога»

√ надається з будь-якого моменту (до дати проведення семінару) у разі, якщо СПФМ має потребу одержати терміново засобами електронної пошти на вказану адресу приклади внутрішніх документів СПФМ, що враховує всі зміни законодавства станом на дату надання (термін виконання заявки 2-3 робочих дні), а також додатково безкоштовно:

— протягом місяця на всі запитання, надіслані засобами електронної пошти, письмові консультації з дати звернення;

— при цьому зберігається право на участь у наступному семінарі (або, на вибір, по варіанту «дистанційне обслуговування») та одержання додаткових методичних матеріалів на загальних умовах.

Вартість послуги дорівнює вартості семінару.

Архів

√ «архів внутрішніх документів СПФМ» надається з необхідної для СПФМ дати до поточної дати (але не більше ніж за 5 років), а саме, повний комплект прикладів внутрішніх документів СПФМ та обов`язкових змін до них у вигляді наказів та комплектів внутрішніх документів на дату внесених змін (термін виконання заявки 2-3 робочих дні), а також додатково безкоштовно надається протягом місяця на всі запитання, надіслані засобами електронної пошти, письмові консультації.

Вартість послуги дорівнює вартості семінару.

 

Ми надамо більш повну інформацію з урахуванням всіх Ваших побажань стосовно Ваших специфічних потреб з одержання вказаних консультаційних послуг, якщо ви зателефонуєте за номером:: 099-130-09-20

Вартість семінару:  2999 грн.

23 грудня, початок о 11.00

Попередня  реєстрація  обов’язкова
 за тел:   (099) 130-09-20