ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ З ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ТА ОСТАННІ ЗМІНИ ДО ВНУТРІШНІХ ДОКУМЕНТІВ СПФМ – ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ ФОНДОВОГО РИНКУ

25.03 ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ З ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ТА ОСТАННІ ЗМІНИ ДО ВНУТРІШНІХ ДОКУМЕНТІВ СПФМ – ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ ФОНДОВОГО РИНКУ ТА БІРЖ, УСТАНОВ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (АДМІНІСТРАТОРІВ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ), УПРАВИТЕЛІВ ФОНДІВ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА/ФОНДІВ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ 

 Програма семінару

 1. Новий огляд вимог законодавства, починаючи з 29.04.2020, яке встановлює порядок виявлення та наступні дій СПФМ стосовно:

— осіб, стосовно яких застосовано міжнародні персональні санкції;

— осіб, стосовно яких застосовано персональні санкції Україною;

— санкцій щодо іноземної держави або невизначеного кола осіб певного виду діяльності (секторальні санкції);

— санкцій України, що є заходами захисту прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;

— держав, які здійснюють збройну агресію проти України:

— суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність за даними України;

— осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності за даними міждержавних об’єднань, міжнародних, міжурядових організацій, іноземних держав.

 1. Огляд стосовно персональних санкцій, порядку та суб`єктів, які повинні їх застосовувати та дій СПФМ до 29.04.2020.
 2. Стосовно змін до внутрішніх документів СПФМ враховуючи Указ Президента України від 29 січня 2021 року № 36/2021, який набрав чинності 02.02.2021.
 3. Стосовно змін до внутрішніх документів СПФМ враховуючи Указ Президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021, який набрав чинності 04.02.2021.
 4. Стосовно змін до внутрішніх документів СПФМ враховуючи Указ Президента України від 19 лютого 2021 року № 64/2021, який набрав чинності 23.02.2021.
 5. Стосовно змін до внутрішніх документів СПФМ враховуючи Указ Президента України від 19 лютого 2021 року № 65/2021, який набрав чинності 23.02.2021.
 6. Стосовно змін до внутрішніх документів СПФМ враховуючи Указ Президента України від 19 лютого 2021 року № 67/2021, який набрав чинності 23.02.2021.
 7. Стосовно змін до внутрішніх документів СПФМ враховуючи Указ Президента України від 27 лютого 2021 року № 81/2021, який набрав чинності 02.03.2021.
 8. Стосовно змін до внутрішніх документів СПФМ враховуючи положення постанови Верховної Ради України від 2 лютого 2021р. № 1167-IX, яка набрала чинності  02.02.2021.
 9.  Стосовно нового порядку та строків подачі державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структури власності з 29.04.2020.
 10. Стосовно встановлення місця проживання або місце перебування, унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі.
 1. Огляд стосовно різниці між поняттями фінансовий стан, джерела статків (багатства), джерела коштів, з якими пов’язані ділові відносини чи операції, випадки та порядок проведення кожного з цих заходів, відповідно до вимог Закону.
 2. Огляд стосовно використання терміну «фіктивні» у випадках передбачених законодавством та проведення фінансового моніторингу у відповідності до вимог Закону.
 3. Стосовно встановлених для СПФМ законодавством значень термінів та порядку їх застосування СПФМ:

— належна перевірка;

— критерії ризику;

— ознаки злочину, злочин, кримінальне правопорушення, злочинна діяльність;

— офіційні та/або інші джерела, надійні джерела;

— політично значущі особи, члени їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами;

— кінцевий бенефіціарний власник;

— структура власності (зокрема, приклади Схематичного зображення структури власності клієнта — юридичної особами для подання банку, які відповідають вимогам Закону та Положення НБУ про здійснення фінансового моніторингу банками);

— право розпорядження всіма активами чи їх часткою;

— пов’язані фізичні чи юридичні особи з фізичною особою;

— характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу);

— контроль;

— ланцюг контролю/володіння;

— особи пов`язані з фізичною особою.

  15.Огляд випадків надання інформації в НКЦПФР з питань проведення фінансового моніторингу без вимоги (або на вимогу) НКЦПФР, з урахуванням видів фінансових послуг , які надають СПФМ.

  16.Огляд змін вимог законодавства з 21.08.2010 до поточної дати стосовно вимог до кваліфікації, до перевірки ділової репутації кандидата та оформлення її результатів, а також професійної підготовки працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу та працівника, що тимчасово виконує його обов`язки (приклади внутрішніх документів).

  17.Огляд змін вимог законодавства до внутрішньої звітності та проведення та оформлення внутрішнього контролю діяльності СПФМ з 21.08.2010 до поточної дати (приклади внутрішніх документів).

  18. Стан нормативно-правових актів, які пов`язані з діяльністю СПФМ на дату проведення семінару.

  19. Вимоги до внутрішніх документів СПФМ, порядок та строки їх поновлення. Детальний аналіз змін, які необхідно внести до внутрішніх документів СПФМ (приклади наказів) у лютому — березні 2021р. (які наберуть чинності у березні 2021 — за можливості).

Семінар веде та відповідає на Ваші запитання:

ЯРОВИЙ С.М.експерт з практичних питань проведення фінансового моніторингу суб`єктами первинного фінансового моніторингу, тривалий час працював керівником підрозділу Держфінмоніторингу, з 2004 року викладає у ВУЗах України практичні аспекти, специфіку виконання законодавчих та нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

 

Додаткові безкоштовні послуги для учасників семінару з питань фінансового моніторингу:

√ учасникам семінару надається повний комплект прикладів необхідних внутрішніх документів СПФМ (на електронних носіях), розроблених для окремого виду фінансових послуг з урахуванням останніх змін чинного законодавства на дату проведення семінару, а також додаткові методичні матеріали за програмою семінару;

√ протягом місяця після проведення семінару на всі запитання, надіслані засобами електронної пошти, надаються термінові письмові консультації (з посиланням на відповідні норми чинного законодавства) з питань:

— адаптації наданих прикладів внутрішніх документів до особливостей діяльності окремого СПФМ;

— з аналізу на предмет відповідності вимогам чинного законодавства реальних зразків кореспонденції, надісланої на адресу СПФМ, окремих пунктів внутрішніх документів СПФМ, змісту та форм інших документів, пов`язаних з практичною діяльністю СПФМ (крім аналізу повних текстів програм та правил, розроблених СПФМ);

— з будь-яких інших практичних питань, пов`язаних з проведенням фінансового моніторингу фінансовою установою.

Дистанційне обслуговування

√ у разі, якщо представник фінансової установи СПФМ не має потреби або не може взяти безпосередню участь у семінарі, приклади внутрішніх документів СПФМ та всі додаткові методичні матеріали за програмою семінару будуть надіслані електронною поштою на вказану юридичною особою адресу (в день проведення семінару);

√ при цьому зберігається право одержувати протягом місяця після проведення семінару на всі запитання, надіслані засобами електронної пошти, термінові письмові консультації на загальних умовах;

√ при дистанційному обслуговуванні вартість послуги зменшується на 10% від вартості семінару.

«Швидка допомога»

√ надається з будь-якого моменту (до дати проведення семінару) у разі, якщо СПФМ має потребу одержати терміново засобами електронної пошти на вказану адресу приклади внутрішніх документів СПФМ, що враховує всі зміни законодавства станом на дату надання (термін виконання заявки 2-3 робочих дні), а також додатково безкоштовно:

— протягом місяця на всі запитання, надіслані засобами електронної пошти, письмові консультації з дати звернення;

— при цьому зберігається право на участь у наступному семінарі (або, на вибір, по варіанту «дистанційне обслуговування») та одержання додаткових методичних матеріалів на загальних умовах.

Вартість послуги дорівнює вартості семінару.

Архів

√ «архів внутрішніх документів СПФМ» надається з необхідної для СПФМ дати до поточної дати (але не більше ніж за 5 років), а саме, повний комплект прикладів внутрішніх документів СПФМ та обов`язкових змін до них у вигляді наказів та комплектів внутрішніх документів на дату внесених змін (термін виконання заявки 2-3 робочих дні), а також додатково безкоштовно надається протягом місяця на всі запитання, надіслані засобами електронної пошти, письмові консультації.

Вартість послуги дорівнює вартості семінару. 

Ми надамо більш повну інформацію з урахуванням всіх Ваших побажань стосовно Ваших специфічних потреб з одержання вказаних консультаційних послуг, якщо ви зателефонуєте за номером:: 050-655-28-77

Вартість семінару:  2999 грн.

25 березня, початок о 11.00

Попередня  реєстрація  обов’язкова
 за тел:  (050)-6552877