ЗМІНИ В ОПОДАТКУВАННІ БАНКІВ У 2018 РОЦІ. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК. БЛОКУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ. ПОДАТКОВІ РИЗИКИ.

17.04  ЗМІНИ В ОПОДАТКУВАННІ БАНКІВ У 2018 РОЦІ. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК. БЛОКУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ. ПОДАТКОВІ РИЗИКИ.

Програма семінару:

I.Податок на прибуток

1. Податкові наслідки щодо змін правил розрахунку банками резервів, які визнаються для оподаткування.

1.1. Формування резерву за активами згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності.

1.2. Коригування фінансового результату до оподаткування (зменшення/збільшення) на позитивну (від’ємну) різницю між розміром резерву, розрахованого за новими правила, та розміром резерву станом на кінець 2017 року.

2. Відміна обмеження щодо ліміту та розрахунку перевищення розміру резерву банків над встановленим  лімітом сукупної балансової вартості знецінених активів.

2.1. Узагальнююча податкова консультація від 01 лютого 2018 року N 77 щодо визначення ліміту.

2.2. Розрахунок суми перевищення розміру резерву, сформованого за правилами, що діяли до 2018 р., над лімітом, встановленим Податковим кодексом.

2.3. Розподіл суми перевищення розміру резерву, сформованого за правилами, що діяли до 2018 року, над лімітом, встановленим Податковим кодексом поквартально протягом 2018 – 2019 років для зменшення фінансового результату до оподаткування.

2.4. Виключення різниці щодо перевищення резерву над лімітом, сформованими за правилами, діючими до 2018 року.

3. Новий порядок відображення в податковому обліку прощенного боргу «пов’язаних» фізичних осіб та фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з кредитором.

3.1. Нові критерії, які враховуються для визначення «пов’язаних» осіб з метою оподаткування.

3.2. Виключення прощеної кредитором заборгованості фізичних осіб (крім «пов’язаних осіб» та тих, що перебувають у трудових відносинах з кредитором) із ознак «безнадійної» заборгованості.

3.3. Нова різниця щодо збільшення фінансового результату до оподаткування на суму використання резерву у зв’язку із прощенням боргу «пов’язаних фізичних осіб» та фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з кредитором.

4. Узагальнююча податкова консультація від 01 лютого 2018 року N 77 щодо визначення розміру безнадійної заборгованості за фінансовим кредитом для застосування положень Податкового кодексу.

5. Нова різниця в коригуванні: 30% вартості  товарів, робіт та послуг, придбаних у нерезидентів, організаційно-правова форма яких включена до переліку КМУ, та які не сплачують податок на прибуток  (корпоративний податок) та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи.

6. Зміни у визначенні терміну «роялті» та їх вплив на податковий облік у випадку придбання  операційної системи управління (комп’ютерної програми), в тому числі у нерезидента.

7. Підстави для сплати авансового внеску з податку на прибуток в разі нарахування дивідендів за 2017 рік.

8. Вплив на фінансовий результат до оподаткування сум ПДВ, які не відносяться до податкового кредиту та включаються до первісної вартості оборотних та необоротних активів.

9. Врахування вимог МСФО в положенні про облікову політику банку – документі, що підтверджує порядок формування доходів та витрат у фінансовій та податковій звітності. Своєчасне внесення змін, пов’язаних із змінами в податковому законодавстві.

10.Застосування норм МСФО для визначення оптимального для оподаткування розміру доходів та витрат у вигляді процентів.

11.Затвердження політики банку щодо роботи з цінними паперами (придбаними та емітованими), оптимальної для оподаткування.

12.Правильність оформлення первісних документів для підтвердження реальності господарської  операції.

13.Переоцінки активів в бухгалтерському обліку та їх вплив на податкову звітність (додаток РІ до  декларації).

14.Управління адміністративними витратами для цілей бухгалтерського обліку та оподаткування:

— витрати у вигляді страхових платежів за договорами страхування ризиків щодо активів та працівників;

— витрати на навчання та стажування працівників;

— представницькі витрати;

— винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);

— витрати на відрядження;

 витрати на участь у семінарах, конференціях, форумах тощо.

15.Рекламні заходи та безоплатна роздача товарів і послуг: правильність оформлення для бухгалтерської та податкової звітності.

16.«Негосподарські витрати» — обмеження, якого не існує в бухгалтерському обліку:

— штрафи за результатами перевірок державних органів;

— оформлення інтер’єру офісу;

— санітарно-гігієнічні засоби;

— фінансування особистих потреб працівників (подарунки, лікування, відпочинок, харчування, питна вода тощо).

17.Зміни в податковій звітності у випадку коригування доходів та/або витрат в бухгалтерському обліку.

представник Державної фіскальної служби України.

 

ІІ.  Податок на додану вартість:

1. Зміни Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних.

2.Система моніторингу податкових накладних/розрахунків коригування з 1 березня 2018 року у новому форматі згідно із постановою КМУ.

2.1. Оновлені ознаки для моніторингу податкових накладних/розрахунків коригування.

2.2. Нові критерії ризиків для блокування податкових накладних/розрахунків коригування.

2.3. Запровадження електронного реєстру зупинених податкових накладних.

2.4. Прийняття рішень про розблокування податкових накладних комісіями ДФС двох рівнів.

2.5. Форма рішення про відмову в реєстрації містить посилання на документ, який є підставу для відмови.

3. Запобігання ризикам блокування податкових накладних/розрахунків коригування, складених банком.

4. Податкові наслідки для банку при блокуванні податкових накладних/розрахунків коригування, складених контрагентами-постачальниками.

5. Інші особливості роботи в системі електронного адміністрування ПДВ у 2018 році.

5.1. Механізм повернення надміру та помилково сплачених сум податку.

5.2. Отримання інформації щодо показників формули розрахунку реєстраційної суми.

6. Граничні терміни реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування та відповідальність за їх порушення з урахуванням останніх змін.

7. Особливості формування податкового кредиту у 2018 році залежно від:

— періодів дії системи моніторингу блокування податкових накладних/розрахунків коригування;

— дотримання постачальником вимог щодо складання та строків реєстрації податкових накладних.

8. Нові умови у 2018 році щодо нарахування податкових зобов’язань при використанні товарів, послуг та необоротних активів в неоподатковуваних операціях та не в господарській діяльності.

9. Податкові наслідки у випадку використання в оподатковуваних операціях товарів/послуг та необоротних активів, придбаних для банківських операцій, які не є об’єктом оподаткування ПДВ.

10. Останні роз’яснення ДФС щодо складання податкових накладних при здійсненні банком операцій:

— постачання заставного майна;

— ліквідація основних засобів, в тому числі орендованих;

— безоплатне постачання, в тому числі рекламних засобів;

— оренда, в тому числі передача орендарем орендодавцю поліпшень орендованого майна;

— відшкодування вартості пошкодженого майна;

— отримання послуг від нерезидента тощо.

11.Особливості складання розрахунків коригування в залежності від причини коригування:

— виправлення помилок, допущених в податковій накладній;

— повернення попередньої оплати;

— зменшення/збільшення вартості/кількості товарів/послуг;

— зміна номенклатури товарів/послуг.

12.Заповнення декларації з ПДВ та додатків до неї з урахуванням останніх змін в законодавстві.

13.Виправлення помилок, допущених у звітності за попередні звітні періоди, та розподіл донарахованих сум.

ЛЕЩИМЕНКО А.О. — експерт з питань оподаткування, тривалий час працювала в системі      ДФС, автор  чисельних публікацій в профільних ЗМІ;

 

ІІІ.  Єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

1.  Граничні суми страхового внеску на 2018 рік та їх застосування для оптимізації нарахувань..

2. Особливості нарахування ЄСВ на заробітну плату та інші виплати найманим працівникам за трудовою книжкою та цивільно-правовою угодою.

3. Підстави для нарахування ЄСВ у випадках надання окремих заохочень та компенсацій на користь фізичних осіб.

4. Зміни в Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

5. Зміни у формі звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

IV.Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

1. Виконання банком обов’язків податкового агента у зв’язку із прощенням боргу/кредиту фізичної особи.

2. Податкові наслідки у випадку списання банком кредиту фізичної особи  згідно з Узагальнюючою податковою консультацією від 01 лютого 2018 року N 77.

3. Граничні суми щодо обчислення ПДФО на підставі соціальних показників на 2018 рік.

4. Ризики щодо утримання ПДФО і ВЗ при:

— безоплатній передачі фізичній особі товарів/послуг;

— виплаті понаднормових та документально непідтверджених сум на відрядження;

— фінансуванні особистих потреб фізичної особи (оренда житла,лікування, відпочинок, курси, тренінги, участь у семінарах тощо).

5. Відповідальність податкового агента у разі придбання товарів (робіт, послуг) у фізичних осіб, в тому числі самозайнятих.

6. Наслідки виявлення контролюючим органом помилок у податковому розрахунку (форма 1 ДФ).

представник Державної фіскальної служби України.

 

Вартість семінару:  2198 грн.

Інформація щодо знижок: Учасникам семінару при оплаті до 2 квітня надається знижка. До сплати 1978 грн.

17 квітня, початок о 10.00

м. Київ, вул. Мечникова, 16 А (ст.м. «Кловська»)

Попередня  реєстрація  обов’язкова
 за тел:  (044) 222-72-38
              (050) 980-30-08
   Або заповніть форму реєстрації