10.07 ЗМІНИ В ОПОДАТКУВАННІ ПІДПРИЄМСТВ. НОВІ ФОРМИ ТА ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК. ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

10.07 ЗМІНИ В ОПОДАТКУВАННІ ПІДПРИЄМСТВ. НОВІ ФОРМИ ТА ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК.  ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

УВАГА!

Протягом місяця після проведення семінару на всі запитання учасників, надіслані засобами електронної пошти, експертами надаються термінові письмові консультації (з посиланням на відповідні норми чинного законодавства).

 Програма семінару:

І.  Податок на додану вартість.

 1. Нові форми та порядок заповнення податкових накладних.
 2. Огляд оновлених Додатків 1, 5 до податкової декларації з ПДВ.
 3. Порядок зупинення реєстрації податкових накладних.
 4. Надання платником ПДВ до контролюючих органів документів для розблокування податкових накладних.
 5. Підстави для прийняття комісією рішення про реєстрацію податкової накладної.
 6. Оскарження рішення про відмову у реєстрації податкової накладної.
 7. Особливості оподаткування операцій з поставки лікарських засобів, виробів медичного призначення, програмної продукції.
 8. Причини наявності у платника в СЕА ПДВ суми ∑Перевищ.
 9. Особливості складання розрахунків коригувань до податкових накладних.

10.Терміни реєстрації розрахунків  коригувань  на зменшення податкових зобов’язань. 

11.Виправлення помилок у податкових накладних.

12.Порядок застосування штрафних санкцій за порушення граничних термінів для реєстрації податкової накладної/розрахунків коригувань. 

13.Порядок нарахування податкових зобов’язань по операціям з постачання товарів по ціні меншій ціни придбання, ліквідації основних засобів, безоплатної передачі товарів (послуг), експорт товарів, послуг, отриманих від нерезидентів, товарів (послуг)придбаних для негосподарської діяльності.

14.Продовження договорів оренди, як бути з ПДВ по роботам з поліпшення такого орендованого об’єкту.

15.Списання кредиторської заборгованості.

 

КОТОВА О.Л. експерт з ПДВ, член робочої групи Комітету з питань оподаткування Верховної Ради, тривалий час працювала в системі ДФСУ;

 

 1. Податкова звітність з податку на прибуток за 1-е півріччя 2018 року.
 2. Зміни в коригуванні фінансового результату до оподаткування у 2018 році та їх відображення в податковій  звітності.
 3. Особливості визначення та документального підтвердження витрат, з яких складається собівартість реалізованої  продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі у разі їх реалізації нижче собівартості.
 4. Вплив на фінансовий результат до оподаткування дебіторської заборгованості.

3.1. Формування резерву сумнівних боргів.

3.2. Різниці для коригування фінрезультату до оподаткування.

3.3. Податкові ризики при списанні безнадійної дебіторської заборгованості. Узагальнююча податкова  консультація Мінфіну від 03.04.2018 року № 400.

 1. Податкові наслідки створення в бухгалтерському обліку забезпечень (резервів) витрат (крім забезпечення (резерву) витрат на оплату відпусток працівникам, інших виплат, пов’язаних з оплатою праці, та витрат на сплату ЄСВ, що нараховується на такі виплати).
 2. Особливості відображення в бухгалтерському обліку адміністративних витрат, витрат на збут та інших  операційних витрат при формуванні фінансового результату до оподаткування.
 3. Коригування фінансового результату до оподаткування у зв’язку із відмінностями в бухгалтерському та  податковому обліку витрат у вигляді:

— процентів за борговими зобов’язаннями;

— безповоротної фінансової допомоги;

— товарів (робіт, послуг), безоплатно наданих неплатникам податку та неприбутковим установам;

— визнаних штрафів, пені, неустойок;

— путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування;

— роялті тощо.

 1. Підстави для коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, пов’язані з обліком необоротних активів: невиробничі необоротні активи, переоцінки, інвестиційна нерухомість тощо.
 2. Нові критерії визнання операцій контрольованими для цілей трансфертного ціноутворення.

8.1. Критерії визнання нерезидентів «пов’язаними особами».

8.2. Визначення обсягу контрольованих операцій з кожним контрагентом за цінами, які відповідають принципу «витягнутої руки».

8.3. Перелік держав (територій), операції із резидентами яких визнаються контрольованими.

8.4. Податкові наслідки у випадку відповідності операції з придбання товарів (робіт, послуг) у нерезидентів критеріям контрольованих операцій.

 1. Випадки та умови збільшення фінрезультату до оподаткування на різниці, що виникають у зв’язку придбанням  необоротних активів, робіт та послуг у неприбуткових організацій та нерезидентів (крім контрольованих  операцій).

9.1. Нова різниця з коригування у разі придбання у нерезидента, зареєстрованого у державі (на території),  включеній до переліку організаційно-правових форм, затвердженого постановою КМУ від 04.07.2017 року N 480.

9.2. Порівняння цін придбання товарів (робіт, послуг) з цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки».

9.3. Визначення нерезидентів, придбання у яких зобов’язує збільшувати фінрезультат, згідно з переліками у  постановах КМУ від 27.12.2017 року N 1045 та від 04.07.2017 року N 480.

10.Вплив на податковий облік результатів виправлення помилок у фінансовій звітності.

11.Уточнення декларації минулих звітних періодів внаслідок самостійного виправлення помилок або за результатами документальних перевірок ДФС, в тому числі зменшення  від’ємного значення податку на прибуток.

12.Зміни у застосуванні норм угод про уникнення подвійного оподаткування при виплаті доходів нерезидентам у 2018 році.

13.Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток в разі виплати дивідендів за звітні періоди, коротші ніж календарний рік.

14.Зміни в податковій декларації з податку на прибуток та додатках до неї.

14.1. Зміни та доповнення в реквізитах.

14.2. Нові форми додатків РІ та ЗП.

14.3. Доповнення в додатках ПН, АВ, ЦП, АМ.

 

ЗАЦЕРКОВНА Т.М. — заслужений економіст України, директор аудиторської фірми, сертифікований фахівець з МСФЗ;

 

ІV. Новації, уточнення та роз’яснення щодо організації та документації готівкового обігу з 1 червня та 1 липня 2018 року.

 1. Зміни в оформленні оприбуткування готівки в касі:

— підтверджуючі документи;

— терміни оприбуткування.

 1. Касові ордери: вимоги до складання та підписання.
 2. Особливості обліку готівки відокремленими підрозділами.
 3. Видача готівки, в тому числі на відрядження або під звіт.
 4. Дотримання порядку ведення касової книги.
 5. Вимоги до форми і змісту окремих розрахункових документів, що видаються при здійсненні розрахунків суб’єктами господарювання для підтвердження факту продажу (повернення) товарів та надання послуг.
 6. Перевірка правильності оформлення первісних документів для підтвердження витрат на придбання товарів, робіт, послуг, у тому числі у фізичних осіб.
 7. Обмеження готівкових розрахунків у 2018 році.
 8. Порядок розрахунку ліміту каси.

10.Інвентаризація каси.

11.Перелік операцій з готівковими коштами, які здійснюються без застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

12.Особливості застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

12.1. Новий державний реєстр РРО (наказ ДФС від 06.06.2018 року N 362).

12.2. Реєстрація та введення в експлуатацію РРО.

12.3. Оформлення видачі коштів покупцеві при поверненні товару.

12.4. Реалізація пального на автозаправних станціях.

13.Відповідальність посадових осіб та осіб, які здійснюють розрахункові операції, у разі порушення порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

14.Експериментальний проект Кабміну України щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій.

 

ЛЕЩИМЕНКО А.О. — експерт з питань оподаткування, тривалий час працювала в системі ДФС, автор чисельних публікацій в профільних ЗМІ.

Вартість семінару:  2196 грн.

10 липня, початок о 10.00

Семінар відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 16 А (ст.м. «Кловська»)

Попередня  реєстрація  обов’язкова
 за тел:  (044) 222-72-37
              (099) 130-09-20