11.04 УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМИ РИЗИКАМИ – 2018. НОВИЙ ПОРЯДОК ЗУПИНЕННЯ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК. ПДФО І ЄСВ. МІНІМІЗАЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ

11.04 УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМИ РИЗИКАМИ – 2018. НОВИЙ ПОРЯДОК ЗУПИНЕННЯ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК. ПДФО І ЄСВ. МІНІМІЗАЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ

УВАГА!

Протягом місяця після проведення семінару на всі запитання учасників, надіслані засобами електронної пошти, експертами надаються термінові письмові консультації (з посиланням на відповідні норми чинного законодавства).

I.  Податок на додану вартість.

•Новий Порядок зупинення реєстрації податкових накладних.

•Надання платником ПДВ до контролюючих органів  документів для розблокування податкових накладних.

•Підстави для прийняття комісією рішення про реєстрацію податкової накладної.

•Оскарження рішення про відмову у реєстрації податкової накладної.

•Особливості оподаткування операцій з поставки лікарських засобів, виробів медичного призначення, програмної продукції.

•Причини наявності у платника в СЕА ПДВ суми ∑Перевищ.

•Порядок сплати ПДВ по уточнюючим деклараціям.

•Особливості складання розрахунків/коригувань у разі зміни номенклатури товару, ціни, кількості.

•Виправлення помилок у податкових накладних.

•Порядок застосування штрафних санкцій за порушення граничних термінів для реєстрації податкової накладної/розрахунків коригувань.

•Порядок нарахування податкових зобов’язань по операціям з постачання товарів по ціні меншій ціни придбання, ліквідації основних засобів, безоплатної передачі товарів (послуг), експорт товарів, послуг, отриманих від нерезидентів, товарів (послуг)придбаних для негосподарської діяльності.

•Продовження договорів оренди, як бути з ПДВ по роботам з поліпшення такого орендованого об’єкту.

•Списання кредиторської заборгованості.

 

КОТОВА О.Л. – експерт з ПДВ, член робочої групи Комітету зпитань оподаткування Верховної Ради, тривалий час працювала в системі ДФСУ;

II.Податок на прибуток.

Застосування положень МСФО – для управлінського обліку доходів та витрат.

Наказ про облікову політику як документ для податкової оптимізації доходів та витрат:

-кiлькiснi критерії та якiснi ознаки суттєвостi iнформацiї про господарськi операцiї, подiї та статті фiнансової звiтностi;

-методи оцiнки вибуття запасiв;

-критерії розмежування об’єктiв операцiйної нерухомостi та iнвестицiйної нерухомостi;

-метод обчислення резерву сумнівних боргів тощо.

Правильність оформлення первісних документів для підтвердження реальності господарської операції.

Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості у платників податку на прибуток, які застосовують та не застосовують різниці в податковому обліку:

-витрати на формування резерву сумнівних боргів;

-витрати, пов’язані зі списанням безнадійної заборгованості;

-особливості коригування фінансового результату в податковому обліку.

Управління адміністративними витратами для цілей обліку та оподаткування:

-витрати на навчання та стажування працівників;

-представницькі витрати;

-винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);

-витрати на відрядження;

-витрати на участь у семінарах, конференціях, форумах тощо.

Вплив витрат на збут на фінансовий результат:

-рекламні заходи;

-передпродажна підготовка товарів;

-маркетинг;

-участь у виставках та ярмарках;

-інші заходи щодо просування товарів/послуг.

 «Негосподарські витрати» — обмеження, якого не існує в бухгалтерському обліку:

-списання пошкоджених та непридатних товарів;

-штрафи за результатами перевірок державних органів;

-оформлення інтер’єру офісу;

-санітарно-гігієнічні засоби;

Зміни в податковій звітності у випадку коригування доходів та/або витрат в бухгалтерському обліку.

Які операції не підлягають коригуванню в рамках податкового обліку, але напряму впливають на об’єкт оподаткування. Як не зробити помилок та мінімізувати оплату податку на прибуток.

III.Мінімізація і взаємозв’язок бухгалтерського і податкового обліку

1.Загальне.

•Що є первинні документи у рамках податкового обліку. Вимоги до форми первинних документів.

• Невизнання витрат у рамках податкового обліку (у яких випадках)

•Правильна облікова політика як захист перед контролером.

•Рівні істотності і ставу дисконтування.

•На що звернути увагу у рамках підготовки облікової політики..

2.Основні засоби і інвестиційна нерухомість.

•Вибір методу моделі обліку і вплив вибору на податковий облік.

•Вплив на облік рівня істотності.

•Коли починається нарахування амортизації і коли припиняється (призупиняється). Різниця в ПСБУ, МСФО, в податковому обліку.

•Зміни в податковому обліку. Вплив на податковий облік реклассификации основних засобів і інвестиційної нерухомості як один із способів мінімізації оподаткування..

3.Нематеріальні активи.

•Що є нематеріальні активи (підходи у рамках ПСБУ і МСФО).

• Вибір моделі обліку, термінів експлуатації.

•Модернізація.

4.Облік корпоративних прав і акцій.

•Визначення первинної вартост.

•Подальша оцінка і вплив вибору облікової політики на податковий облік. Приймаємо правильні рішення з оглядкою на податковий облік..

5.Доходи і витрати.

•Проблеми відображення доходів в частині різниці в підходах з точки зору податкового і бухгалтерського обліку.

6.Особливості обліку дебіторської і кредиторської заборгованості.

•Кредити, позики і фінансова допомога — найбільш часті помилки, що призводять до донарахувань зобов’язань і штрафів по податку на прибуток

•Як мінімізувати податок на прибуток через правильно оформлені договірні стосунки.

7.Резерви і забезпечення.

•Розгляд створення резервів і вплив їх на податковий облік.

 

 ЗАЦЕРКОВНА Т.М. — заслужений економіст України, директор аудиторської фірмисертифікований фахівець з МСФЗ;

                  IV.Єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Граничні суми страхового внеску на 2018 рік та їх застосування для оптимізації нарахувань..

Особливості нарахування ЄСВ на заробітну плату та інші виплати найманим працівникам за трудовою книжкою та цивільно-правовою угодою.

— Зміни в Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

— Зміни у формі звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

 

   ЛЕЩИМЕНКО А.О. — експерт з питань оподаткування, тривалий час працювала в системі ДФС,автор чисельних публікацій в профільних ЗМІ;

V. Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

Граничні суми щодо обчислення ПДФО на підставі соціальних показників на 2018 рік.

Ризики щодо утримання ПДФО і ВЗ при:

-виплаті понаднормових та документально непідтверджених сум на відрядження;

-фінансуванні особистих потреб фізичної особи (оренда житла,лікування, відпочинок, курси, тренінги, участь у семінарах тощо).

Відповідальність податкового агента у разі придбання товарів (робіт, послуг) у фізичних осіб, в тому числі самозайнятих.

Наслідки виявлення контролюючим органом помилок у податковому розрахунку (форма 1 ДФ).

представник Державної фіскальної служби України.

Вартість семінару: 2197 грн.

11 квітня, початок о 11.00

м. Київ, вул. Мечникова, 16 А (ст.м. «Кловська»)

Попередня  реєстрація  обов’язкова
 за тел:  (044) 222-72-37
              (099) 130-09-20
  або тут