19.01

19.01 ПОДАТОК НА ПРИБУТОК І ПДВ В ДІЯЛЬНОСТІ КУА І ІСІ. ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА 2020 РІК. ВПЛИВ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН (ЗАКОН № 466-ІХ, ЗАКОН № 768-IX, ЗАКОН № 1117-ІХ) НА ОПОДАТКУВАННЯ

ON-LINE СЕМІНАР З ТРАНСЛЯЦІЄЮ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ:

 Програма семінару:

  1. Закони № 466-IX: загальний огляд змін та хронологія набуття чинності окремих норм. Взаємовідносини ПКУ та змін, внесених Законами № 466-ІХ, 768-IX і Закону № 1117-ІХ з конвенціями про уникнення подвійного оподаткування.
  2. Принципи оподаткування у корпоративних взаємовідносинах. Економічне і юридичне оподаткування при володінні корпоративними правами. Оподаткування дивідендів та доходів від участі в капіталі. Загальний підхід до оподаткування доходів ІСІ та інвесторів ІСІ. Податковий статус інститутів спільного інвестування. Конструктивні дивіденди.
  3. Фінансова і податкова звітність. Обов’язковий аудит і його вплив на оподаткування. Зміни в МСФЗ і облікових політиках та їх вплив на оподаткування. Зміна порогових значень для річного податкового періоду (до 40 млн. грн.) та їх вплив на подання звітності за 2020 і 2021 рік.
  4. Справедлива вартість та її вплив на оподаткування. Вплив переоцінок на капітал, фінансовий результат та оподатковуваний прибуток. Особливості використання МСФЗ 13 «Справедлива вартість» для оцінки різних категорій активів: основних засобів, цінних паперів, інвестиційної нерухомості. Переоцінка за справедливою вартістю та знецінення.
  5. Облік цінних паперів: відмінності в обліку цінних паперів, призначених до продажу чи до погашення, а також цінних паперів і корпоративних прав, що обліковуються за методом участі в капіталі. Використання суджень для обрання бізнес-моделі, за якою утримуються цінні папери. Оподаткування інвестиційного прибутку. Гудвіл і негативний гудвіл
  6. Бухгалтерський та податковий облік інвестиційної нерухомості. Обрання оптимальної моделі обліку та її вплив на оподаткування. Зміна моделі обліку інвестиційної нерухомості. Продаж активів vs продаж корпоративних прав. Непрямий продаж нерухомості: зміни в законодавстві та в конвенціях про уникнення подвійного оподаткування
  7. Облік резервів та їх вплив на податковий облік. Особливості формування резервів фінансових установ. Активи, по яким формується резерв на знецінення. Відмінність у правилах визначення сумнівної та безнадійної заборгованості для цілей податкового обліку.
  8. Фінансовий та податковий облік процентів. Застосування правила «тонкої капіталізації». Рекомендації з уникнення «тонкої капіталізації». Визнання фінансових інструментів за справедливою вартістю. Вплив дисконтування на об’єкт оподаткування. Оподаткування поворотної фінансової допомоги.
  9. Бенефіціарний власник компанії і бенефіціарний власник доходу. Ділова мета і зловживання конвенціями. Ділова мета і трансфертне ціноутворення. Бенефіціарний власник vs Зловживання конвенціями. Аналіз практики податкового контролю

10.Контрольовані іноземні компанії в Україні: очікування. КІК і ІСІ в межах однієї корпоративної структури. Контрольовані іноземні компанії vs квазірезиденція vs постійне представництво.

11.Трансфертне ціноутворення в діяльності ІСІ.

12.ПДВ в діяльності ІСІ: визначення бази оподаткування в окремих випадках. Практика електронного адміністрування ПДВ.

13.Особливості функціонування ІСІ, що використовується для структурування власності або внутришньогрупових фінансових операцій

ОЛЕКСІЙ ШМАТКО – президент «Аксіома Консалтинг Груп», к.е.н., магістр права (Міжнародне податкове право, Лейденський університет, Нідерланди), сертифікований аудитор, сертифікований податковий консультант, має значний досвід роботи в підрозділах Державної фіскальної служби України.

 ON-LINE СЕМІНАР НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ПРИСУТНОСТІ УЧАСНИКІВ В ЛЕКЦІЙНОМУ ЗАЛІ І ВІДБУВАЄТЬСЯ В ПРЯМОМУ ЕФІРІ, ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ТЕХНІЧНЕ МОДЕРАТОРСТВО, ЩО ГАРАНТУЄ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ КОЖНОГО.

НАВЧАННЯ ТРИВАТИМЕ В ПРЯМОМУ ЕФІРІ ЧЕРЕЗ ZOOM

Вартість семінару:  2997 грн.

19 січня, початок о 10.00

Попередня  реєстрація  обов’язкова
 за тел:  (099) 130-09-20, (099)-423-33-54