16.04

16.04  НОВАЦІЇ У СКЛАДАННІ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ЗА ПЕРШИЙ КВАРТАЛ 2021 РОКУ.
ПІДГОТОВКА ФІНЗВІТНОСТІ: ТАКСОНОМІЯ МСФЗ І ЗВІТ IXBRL

 Програма семінару:

I. Податок на прибуток.

1.  Зміни, внесені Законом України N 1117 від 17.12.2020 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування»:

— нові правила обліку та оподаткування постійних представництв нерезидентів в Україні;

— зміни у застосуванні терміну «ділова мета»;

— перенесення термінів оподаткування контрольованих іноземних компаній;

— зміни у застосуванні обмежень на врахування відсотків на користь нерезидентів «тонка капіталізація».

2.  Зміни до форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

3.  Зміни у порядку подання фінансової звітності.

4.  Особливості нарахування податкової амортизації.

5.  Податковий облік резервів платника. Списання безнадійної заборгованості.

6.  Оподаткування доходів нерезидентів (податок на репатріацію). Нові особливості застосування міжнародних договорів про усунення подвійного оподаткування.

7.  Огляд останніх узагальнюючих податкових консультацій МФУ.

представник департаменту Державної податкової служби України.

 ІІ. Податок на прибуток та трансфертне ціноутворення. Рекомендації аудитора.

1.  Новий вартісний критерій для коригування об’єкта оподаткування податком на прибуток та особливості його застосування.

2.  Окремий облік процентів, що були капіталізовані (підлягали включенню до собівартості необоротного активу) відповідно до ПСБО або МСФО.

3.  Податкова амортизація: особливості нарахування у зв’язку із останніми змінами:

— збільшення вартісного критерію визнання основного засобу;

— прискорена амортизація основних засобів третьої – п’ятої та дев’ятої груп на 2020 — 2030 роки;

— тимчасове  невикористання основних засобів у господарській діяльності (консервація, реконструкція, простій тощо).

4.  Нові різниці, які збільшують фінансовий результат до оподаткування щодо сум:

— витрат, понесених на користь нерезидентів в операціях, які не мають ділової мети;

— 30 % вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, визнаних контрольованими відповідно до ст. 39 ПКУ), реалізованих на користь нерезидентів, які входять до переліку держав (територій) низькоподаткових юрисдикцій;

— частини скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, пропорційній частці, якою володіє або яку контролює юридична особа, обчислених згідно ст. 39-2  ПКУ.

5.  Зміни у коригуванні фінансового результату до оподаткування на суми:

— штрафів, пені, нарахованих контролюючими органами та іншими органами державної влади за порушення вимог законодавства;

— витрат від відшкодування збитків, компенсації неодержаного доходу (упущеної вигоди), нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів;

— платежів, здійснення яких є обов’язковою умовою для проведення професійної діяльності відповідно до законодавства України.

6.  Нові різниці, які зменшують фінансовий результат до оподаткування щодо сум:

— нарахованих на користь платника доходів у вигляді дивідендів та від участі в капіталі нерезидентів, які не входять до переліку держав (територій) низькоподаткових юрисдикцій;

— нарахованих доходів у вигляді дивідендів на користь платника від контрольованої іноземної компанії, від’ємного значення об’єкта оподаткування (на дату затвердження передавального акта або розподільчого балансу) платника податку, що реорганізується.

7.  Визначення вартості послуг за принципом «витягнутої руки» при оподаткуванні страхової діяльності.

8.  Зміни щодо врахування процентів, які сплачуються за борговими зобов’язаннями (тонка капіталізація).

9.  Авансовий внесок при виплат дивідендів акціонерам (власникам) у 2020 році.

10.Зміни у фінансовій звітності страховика минулих періодів (активи та пасиви; доходи та витрати) та їх вплив на податкову звітність.

11.Нововведення щодо оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України:

— доповнення переліку доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, які підлягають оподаткуванню, в тому числі агентська винагорода, отримана від резидентів щодо агентських послуг, наданих нерезидентом на території України на користь резидентів;

— новий порядок визначення бенефіціарного власника доходу та процедури взаємного узгодження при застосуванні конвенцій про уникнення подвійного оподаткування;

— застосування ставок (0%, 4%, 12%) від суми страхових виплат (відшкодувань) на користь нерезидентів в залежності від статусу отримувача та умов цивільно-правової угоди.

12.Зміни до форми декларації з податку на прибуток та додатків до неї.

12.1. Додаток РІ з новими різницями.

12.2. Нова редакція додатків ПН, ЗП та АМ.

12.3. Нові додатки: КІК, КІК-К, КІК-ТЦ, КІК-ЦП.

13.Зміни у строках подання річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності, в тому числі у випадку виправлення помилок у фінансовій звітності на підставі аудиторського висновку.

Трансфертне ціноутворення: зміни в оподаткуванні та звітності.

1.  Нові критерії «пов’язаності» осіб.

1.1.Збільшення частки володіння однією особою корпоративних прав іншої юридичної особи з 20% до 25%.

1.2.Розширення кола осіб, які можуть визнаватись пов’язаними, за рахунок контрагентів без статусу  юридичної особи (партнерства, трасти, фонди та інші установи чи організації утворені на підставі  правочину або закону іноземної держави (території), договори про спільну діяльність тощо).

2.  Доповнення видів контрольованих операцій.

3.  Трирівнева модель звітності з трансфертного ціноутворення, рекомендована Організацією економічного   співробітництва та розвитку (ОЕСР) та у Дії 13 Плану BEPS.

4.  Нова інформація в документації з трансфертного ціноутворення.

5.  Повідомлення про участі у міжнародній групі компаній.

6.  Глобальна документація з трансфертного ціноутворення (майстер-файл).

7.  Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній.

8.  Нові умови пропорційного коригування податкових зобов’язань.

ЗАЦЕРКОВНА Т. М. – заслужений економіст України, директор аудиторської фірми, сертифікований фахівець з МСФЗ.

 III. Новий сезон підготовки фінзвітності: таксономія МСФЗ і Звіт iXBRL.

1. Регуляторні вимоги до подання звітності за таксономією МСФЗ.

2. Діяльність Фонду МСФЗ: розробка таксономії МСФЗ та просування стандарту XBRL.

3. Таксономія МСФЗ та Звіт iXBRL в деталях.

4. Накращі практики компаній впровадження стандарту XBRL.

5. Огляд програмного забезпечення (Arelle, Fujitsu тощо) для створення та валідації Звіту iXBRL.

6. Таксономія UA XBRL МСФЗ у питаннях та відповідях: як зробити мапінг, як працювати з елементами таксономії, які дані компанії мають увійти до Звіту XBRL.

7. Сесія питань та відповідей.

НАТАЛІЯ ШМАТКО – кандидат економічних наук, консультантка з МСФЗ та XBRL. Має 15 річний досвід роботи в НБУ на позиції бізнес аналітика та методолога МСФЗ. З 2015 року працювала в складі робочої групи Проекту технічної допомоги із впровадження XBRL в Україні (участь у перекладі та розробці розширень для таксономії UA XBRL МСФЗ). Займається консалтингом та супроводжує проекти в сфері бухгалтерського обліку, МСФЗ, ІТ та XBRL. Автор публікацій на тему таксономії МСФЗ та XBRL.

ON-LINE СЕМІНАР НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ПРИСУТНОСТІ УЧАСНИКІВ В ЛЕКЦІЙНОМУ ЗАЛІ, ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ТЕХНІЧНЕ МОДЕРАТОРСТВО, ЩО ГАРАНТУЄ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ КОЖНОГО.

НАВЧАННЯ ТРИВАТИМЕ В ПРЯМОМУ ЕФІРІ ЧЕРЕЗ ZOOM

Вартість семінару:  2497 грн.

16 квітня, початок о 9.00

Попередня  реєстрація  обов’язкова
 за тел: 
(050)-6552877, (099)-423-33-54