17.01 СКЛАДАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2018 РІК. ПОДАТКОВІ НОВАЦІЇ В 2019 РОЦІ.

17.01 СКЛАДАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2018 РІК.

ПОДАТКОВІ НОВАЦІЇ В 2019 РОЦІ.

 Програма семінару:

 1. Податок на прибуток.
 2. Обсяг та терміни подання податкової звітності за 2018 рік.
 3. Застосування показників річної фінансової звітності для складання податкової декларації з податку на прибуток.
 4. Річна інвентаризація активів та зобов’язань: відображення результатів у фінансовій та податковій звітності.
 5. Підстави для списання безнадійної заборгованості в бухгалтерському та податковому обліку: невідповідність та наслідки для оподаткування.
 6. Випадки коригування фінансового результату на різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів та їх відображення в додатку РІ до декларації:

— операції з невиробничими активами;

— поліпшення та ремонти необоротних активів, в тому числі орендованих;

— ліквідація/продаж об’єкта необоротних активів;

— втрати від зменшення корисності необоротного активу;

— операції з інвестиційною нерухомістю.

 1. Вплив на податковий облік окремих витрат та відображення їх наслідків в податковій звітності, в тому числі витрати:

— від визнаних штрафів, пені, неустойок;

— у вигляді відсотків за борговими зобов’язаннями з пов’язаними особами-нерезидентами;

— на утримання, експлуатацію та технічне обслуговування транспортних засобів;

— на проведення рекламних акцій та програм лояльності;

— на фінансування особистих потреб найманих працівників;

— у вигляді роялті тощо.

 1. Відображення у річній податковій звітності сум:

— отриманої поворотної та безповоротної фінансової допомоги;

— податку на додану вартість, що виник внаслідок річного перерахунку частки розподілу.

 1. Умови збільшення фінансового результату до оподаткування відповідно до пп. 140.5.4 ст.140 Податкового кодексу за операціями з:

— нерезидентами, які внесені до переліків Кабінету Міністрів;

— неприбутковими організаціями/установами тощо.

 1. Новації в трансфертному ціноутворенні та їх вплив на податковий облік підприємства.

10.Ризики визнання пов’язаності  підприємства з нерезидентом.

11.Заповнення додатку ТЦ  до податкової декларації з податку на прибуток підприємств на підставі звіту про контрольовані операції.

12.Утримання податків при виплаті доходів нерезидентам та відображення в додатку ПН до податкової декларації з податку на прибуток.

13.Додатки ЗП та АВ до податкової декларації з податку на прибуток підприємств в оновленому форматі.

14.Особливості уточнення показників звітності за минулі звітні періоди, в тому числі:

— виправлення помилок, допущених в декларації з податку на прибуток;

— податкові наслідки виправлення помилок, допущених у фінансовій звітності.

 1. Зміни в оподаткуванні податком на прибуток у 2019 році.

ВЛАДИМИРЦЕВА Л.М. експерт з податку на прибуток, член робочої групи Комітету з питань оподаткування Верховної ради, тривалий час працювала в системі ДФСУ;

 

 1. Податок на додану вартість.

1.Огляд оновленого Порядку складання податкових накладних/розрахунків коригувань:

 • зміни у формах податкової накладної та розрахунку коригування;
 • зміни в порядку заповнення заголовної частини ПН та РК;
 • заповнення графи розділу Б ПН та РК «Сума податку на додану вартість»;
 • складання РК до ПН для виправлення помилок в реквізитах заголовної частини ПН і виправлення помилки в ІПН отримувача (покупця);
 • зазначення у РК до ПН причини коригування та груп коригування;
 • особливості складання РК до помилково складених ПН.
 1. Огляд чергових змін щодо критеріїв блокування податкових накладних.
 2. Причини наявності у платників в СЕА ПДВ суми ΣПеревищ.
 3. Порядок нарахування податкових зобов’язань по операціям з постачання товарів за ціною меншою за ціну придбання, ліквідації основних засобів, безкоштовної передачі товарів/послуг, експорт товарів, послуг, отриманих від нерезидентів, товарів (послуг), придбаних для негосподарської діяльності.

5.Порядок застосування  штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригувань.

 

КОТОВА О.Л. експерт з ПДВ, член робочої групи Комітету з питань оподаткування Верховної ради, тривалий час працювала в системі ДФСУ;

 

ІІІ.Податок на доходи фізичних осіб.

 1. Штрафи за порушення трудового законодавства (їх розмір та правові підстави застосування)
 2. Міри відповідальності до платників податків, які порушують вимоги Податкового кодексу в частині нарахування та перерахування ПДФО та військового збору.
 3. Перевірки податкових органів в частині контролю за нарахуванням та сплатою ПДФО, військового збору.
 4. Нові показники, які будуть застосовуються в оподаткуванні згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»:

— неоподатковуваний мінімум;

— податкова соціальна пільга та граничний розмір доходу для її застосування;

— неоподатковувана матеріальна допомога;

— подарунки.

 1. Зміни в оподаткуванні у 2019 році щодо:

— подовження терміну перерахування податку на доходи при виплаті доходів у не грошовій формі;

— витрат на навчання найманих працівників та інших фізичних осіб;

— витрат на відрядження;

— витрат на лікування.

 1. Відображення в податковому розрахунку за формою 1 ДФ результатів річного перерахунку податку на доходи фізичних осіб.
 2. Порядок оподаткування виплаченого доходу працівнику – фізичній особі на підставі рішення суду.

представник Державної фіскальної служби України;

 

 1. Формування звіту ЄСВ. Нова персоніфікація.
 2. Які зміни, внесено до Порядку 435?
 • Нові рядки таблиці 1 додатку 4 Порядку 435;
 • Застосування нових кодів застрахованих осіб;
 • Нові реквізити таблиці 5 додатку 4;
 • Заповнення таблиці 5 додатку 4:

— про початок та закінчення трудових відносин;

— про  угоди ЦПХ;

— про переведення на іншу посаду;

— про відпустки по вагітності та пологах, про відпустки по догляду за дитиною до 3 чи 6 років;

— заповнення нових реквізитів таблиці;

— нові категорії осіб;

— застосування скасовуючих, додаткових форм звітності для таблиці 5.

 • Новий код типу нарахувань (КТН) для таблиці 6 додатка 4;
 • Застосування КТН 2, 3, 13, 14 при відображенні нарахуваннь доплати ЄСВ до мінімальної заробітної плати;
 • Зміни в додатку 5 Порядку 435.
 1. Як виправляти помилки в таблиці 6 додатку 4 Порядку 435?
 2. Як відображати лікарняні, декретні, відпускні у таблиці 6 додатку 4 Порядку 435.
 3. Як виправляти помилки за періоди 2000-2010 років?
 4. Чи можна отримати інформацію про страховий стаж працівника?

ДЗЕРА Т.З.керівник підрозділу департаменту інформаційно-аналітичних систем та електронних реєстрів Пенсійного фонду України.

Вартість семінару:  2397 грн.

17 сiчня, початок о 10.00

Семінар відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 16 А (ст.м. «Кловська»)

Попередня  реєстрація  обов’язкова
 за тел:  (044) 222-72-37
              (099) 130-09-20