17.12 СКЛАДАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2019 РІК.

11.12 СКЛАДАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2019 РІК.

 Програма семінару:

 1. Податок на додану вартість.
 2. Новації 2020 по ПДВ.
 3. Огляд чергових змін щодо критеріїв блокування податкових накладних.
 4. Особливості застосування пільг щодо звільнення від оподаткування ПДВ окремих операцій з постачання товарів/послуг у 2019, 2020 роках.
 5. Здійснення перерахунку по ПДВ відповідно до ст.199 ПКУ.
 6. Правила формування податкового кредиту
 7. Наслідки щодо формування податкового кредиту у зв’язку із невідповідністю номенклатури товарів/послуг в податковій накладній їх формулюванню у первинних документах, якими супроводжується постачання таких товарів/послуг.
 8. Особливості заповнення та реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної за зміненою формою, в тому числі:

— при поверненні товарів/авансів;

— до зведеної податкової накладної;

— до помилкової податкової накладної;

— до податкової накладної на звільнені від ПДВ операції.

 1. Формування податкових зобов’язань та податкового кредиту у випадках:

— зарахування попередньої оплати (авансу) в рахунок оплати за іншою угодою;

— застосування касового методу обліку ПДВ;

— відступлення права вимоги боргу.

 1. Договори оренди та відшкодування витрат на орендований об’єкт в податковому обліку та звітності з ПДВ.

10.ПДВ по операціях із ввезення на митну територію України та постачання ввезених на митну територію України товарів:

— дата виникнення податкового кредиту;

— коригування митної вартості та реєстраційна сума.

11.Оподаткування при вивезенні товарів у митному режимі експорту:

— дата складання податкової накладної;

— коригування у випадку зміни суми компенсації тощо.

12.Податкові наслідки у зв’язку із отриманням від нерезидента чи надання нерезиденту результатів послуг/робіт.

13.Підстави для нарахування компенсуючих податкових зобов’язань, в тому числі при використанні придбаних товарів/ послуг, в тому числі необоротних активів:

— не в господарській діяльності;

— в безоплатній роздачі;

— в неоподатковуваних операціях;

— в операціях зі списання(ліквідації) тощо.

14.Відповідальність за несвоєчасну реєстрацію в ЄРПН податкової накладної/розрахунку коригування. Заперечення та оскарження неправомірних дій контролюючих органів.

 

КОТОВА О.Л. – експерт з ПДВ, член робочої групи Комітету з питань оподаткування Верховної ради, тривалий час працювала в системі ДФСУ;

 

IІ. Податок на прибуток підприємств.

 1. Новації у визнанні доходів та витрат в бухгалтерському обліку у 2019 році та їх вплив на фінансову і податкову звітність.

Зміни в декларації на прибуток. Заповнення додатка РІ до декларації з податку на прибуток з урахуванням останніх змін в податковому законодавстві.

Розгляд найбільш актуальних листів ПСУ з податку на прибуток.

 1. Зміни з податку на прибуток з 1 січня 2019 року.
 2. Податковий менеджмент: розширення переліку витрат, які зменшують фінансовий результат до оподаткування у складі:

— витрат, що включаються до фонду оплати праці;

— собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

— інших операційних витрат;

— інших витрат, що виникають у процесі господарської діяльності, не пов’язаних з операційною діяльністю підприємства.

 1. Законодавчі та документальні підстави для відображення витрат, не пов’язаних з господарською діяльністю:

— штрафи за порушення податкового законодавства, регуляторної політики та договірних відносин з контрагентами;

— придбання товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг  для соціально-побутових та особистих потреб працівників тощо.

 1. Коригування фінансового результату до оподаткування по операціях з фінансового активами та інструментами: проценти за кредитами, інші боргові зобов’язання, роялті тощо.
 2. Умови для збільшення фінансового результату до оподаткування по операціях з придбання товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг у нерезидентів:

— особливих юрисдикцій;

— організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

 1. Помилки при нарахуванні амортизації в податковому обліку, пов’язані з:

— інвестиційною нерухомістю;

— витратами на поліпшення (реконструкцію, модернізацію, дообладнання, ремонти) власного майна;

— витратами на придбання обчислювальної техніки та програмного забезпечення;

— призупиненням використання у господарській діяльності та консервацією об’єктів;

— витратами на поліпшення орендованого майна тощо.

 1. Отримання/надання безповоротної та поворотної фінансової допомоги у 2019 році: бухгалтерський та податковий облік.
 2. Бухгалтерський та податковий облік сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості:

— формування резерву сумнівних боргів;

— коригування фінансового результату до оподаткування.

10.Податкові наслідки списання кредиторської заборгованості, в тому числі у зв’язку  із переуступкою боргу.

11.Зміни в декларації на прибуток. Заповнення додатка РІ до декларації з податку на прибуток з урахуванням останніх змін в податковому законодавстві.

12.Розгляд найбільш актуальних листів ПСУ з податку на прибуток.

 

ЗАЦЕРКОВНА Т.М. — заслужений економіст України, директор аудиторської фірми, сертифікований фахівець з МСФЗ;

 

ІІІ.Податок на доходи фізичних осіб.

 1. Штрафи за порушення трудового законодавства (їх розмір та правові підстави застосування)
 2. Міри відповідальності до платників податків, які порушують вимоги Податкового кодексу в частині нарахування та перерахування ПДФО та військового збору.
 3. Перевірки податкових органів в частині контролю за нарахуванням та сплатою ПДФО, військового збору.
 4. Нові показники, які будуть застосовуються в оподаткуванні згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»:

— неоподатковуваний мінімум;

— податкова соціальна пільга та граничний розмір доходу для її застосування;

— неоподатковувана матеріальна допомога;

— подарунки.

 1. Зміни в оподаткуванні у 2019 році щодо:

— подовження терміну перерахування податку на доходи при виплаті доходів у не грошовій формі;

— витрат на навчання найманих працівників та інших фізичних осіб;

— витрат на відрядження;

— витрат на лікування.

 1. Відображення в податковому розрахунку за формою 1 ДФ результатів річного перерахунку податку на доходи фізичних осіб.
 2. Порядок оподаткування виплаченого доходу працівнику – фізичній особі на підставі рішення суду.

представник Державної фіскальної служби України

Вартість семінару:  2597 грн.

17 грудня, початок о 10.00

Семінар відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 16 А (ст.м. «Кловська»)

Попередня  реєстрація  обов’язкова
 за тел:  (044) 222-72-37
              (099) 130-09-20