17.12

17.12  НОВАЦІЇ У СКЛАДАННІ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ БАНКУ ЗА 2020 РІК З УРАХУВАННЯМ ПОТОЧНИХ ЗМІН У ЗАКОНОДАВСТВІ. ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ У 2021 РОЦІ

ON-LINE СЕМІНАР:

 Програма семінару:

І.  Податок на прибуток.

 1. Новий вартісний критерій для коригування об’єкта оподаткування податком на прибуток та особливості його застосування починаючи з 2020 року.
 2. Зміни щодо податкового обліку процентів, які сплачуються за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями (тонка капіталізація).

2.1. Розповсюдження обмеження по врахуванню таких процентів, отриманих як від пов’язаних, так і непов’язаних осіб резидентів та нерезидентів.

2.2. Умови визначення критерію для тонкої капіталізації та збільшення фінансового результату до оподаткування.

2.3. Перехідні положення щодо обліку процентних витрат.

 1. Правила коригування фінансового результату до оподаткування на суми резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів).
 2. Нові різниці, які збільшують фінансовий результат до оподаткування щодо сум:

— витрат, понесених на користь нерезидентів в операціях, які не мають ділової мети;

— 30 % вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, визнаних контрольованими відповідно до ст. 39 ПКУ), реалізованих на користь нерезидентів, які входять до переліку держав (територій) низькоподаткових юрисдикцій;

— частини скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, пропорційній частці, якою володіє або яку контролює юридична особа, обчислених згідно ст. 39-2  ПКУ.

 1. Зміни у коригуванні фінансового результату до оподаткування на суми:

— платежів, здійснення яких є обов’язковою умовою для проведення професійної діяльності відповідно до законодавства України та обов’язкових зборів відповідно до Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;  

— штрафів, пені, нарахованих контролюючими органами та іншими органами державної влади за порушення вимог законодавства;

— витрат від відшкодування збитків, компенсації неодержаного доходу (упущеної вигоди), нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів.

 1. Нові різниці, які зменшують фінансовий результат до оподаткування щодо сум:

— нарахованих на користь платника доходів у вигляді дивідендів та від участі в капіталі нерезидентів, які не входять до переліку держав (територій) низькоподаткових юрисдикцій;

— нарахованих доходів у вигляді дивідендів на користь платника від контрольованої іноземної компанії;

— від’ємного значення об’єкта оподаткування платника податку, що реорганізується.

 1. Окремий облік процентів, що були капіталізовані (підлягали включенню до собівартості необоротного активу) відповідно до ПСБО або МСФО.
 2. Податкова амортизація: особливості нарахування у зв’язку із останніми змінами:

— збільшення вартісного критерію визнання основного засобу;

—  прискорена амортизація основних засобів третьої – п’ятої та дев’ятої груп на 2020 — 2030 роки;

— тимчасове  невикористання основних засобів у господарській діяльності (консервація, реконструкція, простій тощо)

 1. Нововведення щодо оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України:

— доповнення переліку доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, які підлягають оподаткуванню, в тому числі комісійна та агентська винагорода, отримана від резидентів щодо комісійних та агентських послуг, наданих нерезидентом на території України на користь резидентів;

— особливості оподаткування доходів нерезидентів у вигляді прибутку від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження інвестиційних активів у вигляді акцій, корпоративних прав, часток в іноземних компаніях тощо;

— новий порядок визначення бенефіціарного власника доходу та процедури взаємного узгодження при застосуванні конвенцій про уникнення подвійного оподаткування.

10.Зміни до форми декларації з податку на прибуток та додатків до неї.

10.1. Додаток РІ з новими різницями.

10.2. Змінена редакція додатків ПН, ЗП та АМ.

10.3. Нові додатки: КІК, КІК-К, КІК-ТЦ, КІК-ЦП.

11.Зміни у строках подання річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності, в тому числі у випадку виправлення помилок у фінансовій звітності на підставі аудиторського висновку.

12.Нові правила  оподаткування з 01 січня 2021 року щодо:

— виплат/доходів нерезидентів, прирівняних до дивідендів, у тому числі платежів  за цінні папери (корпоративні права) тощо;

— статус юридичної особи-платника податку на прибуток як контролюючої особи  іноземної компанії;

— новий об’єкт оподаткування — скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії.

ІІ. Трансфертне ціноутворення: зміни в оподаткуванні та звітності.

 1. Нові критерії «пов’язаності» осіб.

1.1. Збільшення частки володіння однією особою корпоративних прав іншої юридичної особи з 20% до 25%.

1.2. Розширення кола осіб, які можуть визнаватись пов’язаними, за рахунок контрагентів без статусу юридичної особи (партнерства, трасти, фонди та інші установи чи організації утворені на підставі правочину або закону іноземної держави (території), договори про спільну діяльність тощо).

 1. Доповнення видів контрольованих операцій.
 2. Трирівнева модель звітності з трансфертного ціноутворення, рекомендована Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та у Дії 13 Плану BEPS.
 3. Нова інформація в документації з трансфертного ціноутворення
 4. Повідомлення про участі у міжнародній групі компаній.
 5. Глобальна документація з трансфертного ціноутворення (майстер-файл)
 6. Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній
 7. Нові умови пропорційного коригування податкових зобов’язань.

 

ЗАДОРОЖНИЙ О.М. — заст. директора департаменту Державної фіскальної служби;

ЗАЦЕРКОВНА Т.М. — заслужений економіст України, директор аудиторської фірми, сертифікований фахівець з МСФЗ;

 

ІІІ.Оподаткування доходів фізичних осіб .

 1. Зміни в порядку застосування штрафних санкцій до податкових агентів.
 2. Уточнення щодо оподаткування прощеного (анульованого) кредитором боргу (кредиту).
 3. Нові види оподатковуваних доходів фізичної особи по операціях, які прирівнюються до продажу інвестиційного активу: 

— продаж/придбання інвестиційного активу у нерезидента;

— повернення коштів або майна (майнових прав) зі статутного капіталу тощо.

 1. Умови та обмеження щодо не включення до оподатковуваного доходу окремих виплат на користь фізичних осіб:

— відшкодування витрат на відрядження у 2020 році, в тому числі у випадку незапланованої затримки через карантин;

— допомога по частковому безробіттю на період карантину;

— компенсації роботодавцям від Фонду зайнятості;

— відшкодування моральної шкоди, в тому числі за рішенням суду тощо.

 1. Оподаткування фізичних осіб у випадках, якщо роботодавцем понесені витрати на:

— забезпечення працівників санітарно-гігієнічними засобами та засобами індивідуального захисту;

— сплату страхових платежів (страхових внесків) за договорами добровільного медичного страхування працівників;

— лікування та медичне обстеження працівників та членів їх сімей;

— придбання путівок на відпочинок та оздоровлення працівників та членів їх сімей тощо.

 1. Річний перерахунок ПДФО та відображення його результатів у податковому розрахунку за формою 1 ДФ.
 2. Виплати на користь самозайнятих осіб: умови для неутримання ПДФО у 2020 році.
 3. Зміни у підтвердженні витрат на податкову знижку. Особливості врахування податкової знижки за 2020 рік.
 4. Новації в оподаткуванні податком на доходи фізичних осіб з 1 січня 2021 року.

9.1. Новий формат перевірок податкових агентів з ПДФО та військового збору щодо виплат на користь фізичних осіб.

9.2. Зміни в нарахуванні штрафів та пені за порушення в утриманні ПДФО.

9.3. Доведення відсутності умислу податкового агента для пом’якшення штрафних санкцій та звільнення від штрафу.

IV.Зміни в адмініструванні та сплаті ЄСВ.

 1. Зміни розміру мінімального та максимального страхового внеску у 2020 році.
 2. Особливості застосування штрафних санкцій з ЄСВ у 2020 році, в тому числі у разі затримки подання звітності та сплати внеску у зв’язку із карантином.
 3. Новації в адмініструванні ЄСВ.

3.1. Зміни з 1 липня 2020 року щодо стягнення недоїмки з ЄСВ.

3.2. Ризики неотримання вимоги про сплату ЄСВ в електронній формі та поштою.

 1. Зміни до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
 2. Оскарження вимог про сплату ЄСВ.
 3. Помилки, пов’язані з виплатами доходів приватним підприємцям та іноземцям за цивільно-правовими договорами.

 

ЛЕВЧЕНКО В.В. експерт з питань оподаткування профільного комітету Верховної Ради, тривалий час працював керівником підрозділу Державної податкової служби України. 

ON-LINE СЕМІНАР НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ПРИСУТНОСТІ УЧАСНИКІВ В ЛЕКЦІЙНОМУ ЗАЛІ, ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ТЕХНІЧНЕ МОДЕРАТОРСТВО, ЩО ГАРАНТУЄ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ КОЖНОГО.

НАВЧАННЯ ТРИВАТИМЕ В ПРЯМОМУ ЕФІРІ ЧЕРЕЗ ZOOM (ЗАПИСУ НЕМАЄ)

Вартість семінару:  2998 грн.

17 грудня, початок о 10.00

Попередня  реєстрація  обов’язкова
 за тел:  (099) 130-09-20, (099)-423-33-54