18.01

18.01 ПОДАТОК НА ПРИБУТОК І ПДВ В ДІЯЛЬНОСТІ КУА І ІСІ. ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА 2021 р. ОЧІКУВАНІ ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ ТА ЇХ ЙМОВІРНИЙ ВПЛИВ НА ОПОДАТКУВАННЯ

ONLINE СЕМІНАР

 Програма семінару:

 1. Принципи оподаткування у корпоративних взаємовідносинах. Економічне і юридичне оподаткування при володінні корпоративними правами. Оподаткування дивідендів та доходів від участі в капіталі.
 2. Загальний підхід до оподаткування доходів ІСІ та інвесторів ІСІ. Податковий статус інститутів спільного інвестування. Податкова звітність інститутів спільного інвестування. Критерії звільнення прибутку ІСІ від оподаткування. Регуляторні обмеження і їх вплив на оподаткування. Конструктивні дивіденди та їх місце в оподаткуванні ІСІ.
 3. Фінансова і податкова звітність. Зміни в МСФЗ і облікових політиках та їх вплив на оподаткування. Виправлення помилок в фінансовому та податковому обліку. Фіскалізація аудиторських висновків (використання результатів аудиту контролюючими органами).
 4. Справедлива вартість та її вплив на оподаткування. Вплив переоцінок на капітал, фінансовий результат та оподатковуваний прибуток. Особливості використання МСФЗ 13 «Справедлива вартість» для оцінки різних категорій активів: основних засобів, цінних паперів, інвестиційної нерухомості. Переоцінка за справедливою вартістю та знецінення.
 5. Облік цінних паперів: відмінності в обліку цінних паперів, призначених до продажу чи до погашення, а також цінних паперів і корпоративних прав, що обліковуються за методом участі в капіталі. Використання суджень для обрання бізнес-моделі, за якою утримуються цінні папери. Оподаткування інвестиційного прибутку. Гудвіл і негативний гудвіл
 6. Бухгалтерський та податковий облік інвестиційної нерухомості. Обрання оптимальної моделі обліку та її вплив на оподаткування. Зміна моделі обліку інвестиційної нерухомості. Продаж активів vs продаж корпоративних прав. Непрямий продаж нерухомості: зміни в законодавстві та в конвенціях про уникнення подвійного оподаткування
 7. Облік резервів та їх вплив на податковий облік. Особливості формування резервів фінансових установ. Активи, по яким формується резерв на знецінення. Відмінність у правилах визначення сумнівної та безнадійної заборгованості для цілей податкового обліку.
 8. Фінансовий та податковий облік процентів. Застосування правила «тонкої капіталізації». Рекомендації з уникнення «тонкої капіталізації». Визнання фінансових інструментів за справедливою вартістю. Вплив дисконтування на об’єкт оподаткування. Оподаткування поворотної фінансової допомоги.
 9. Оподаткування доходів нерезидентів, які отримуються ними від ІСІ. Бенефіціарний власник компанії і бенефіціарний власник доходу. Бенефіціарний власник vs Зловживання конвенціями.

     10.Трансфертне ціноутворення в діяльності ІСІ. Ділова мета як елемент контролю за трансфертним ціноутворенням. Подання ІСІ звітності про контрольовані операції та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній. Узагальнюючі податкові роз’яснення Мінфіну і практика податкового контролю.

 1. Контрольовані іноземні компанії в Україні: очікування. КІК і ІСІ в межах однієї корпоративної структури. Контрольовані іноземні компанії vs квазірезиденція vs постійне представництво.

     12 ПДВ в діяльності ІСІ: визначення бази оподаткування в окремих випадках. Практика електронного адміністрування ПДВ.

 1. Особливості функціонування ІСІ, що використовується для структурування власності або внутришньогрупових фінансових операцій. Перспективи використання ІСІ як інструменту податкової оптимізації.
 2. Набуття чинності Законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (проект Закону

 

ОЛЕКСІЙ ШМАТКО – президент «Аксіома Консалтинг Груп», к.е.н., магістр права (Міжнародне податкове право, Лейденський університет, Нідерланди), сертифікований аудитор, сертифікований податковий консультант, має значний досвід роботи в підрозділах Державної фіскальної служби України.

 

ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРУ, ВИ БУДЕТЕ МАТИ МОЖЛИВІСТЬ НА ЙОГО ПЕРЕГЛЯД В ЗАКРИТІЙ ГРУПІ ФЕЙСБУК ПРОТЯГОМ 30 КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ

НАВЧАННЯ ТРИВАТИМЕ В ПРЯМОМУ ЕФІРІ ЧЕРЕЗ ZOOM

Вартість семінару:  2995 грн.

18 січня, початок о 10.00

Попередня  реєстрація  обов’язкова
 за тел: 
(050)-6552877, (099)-423-33-54