18.06 НОВАЦІ У СКЛАДАННІ ТА ПОДАННІ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2019 РОКУ

18.06 НОВАЦІЇ У СКЛАДАННІ ТА ПОДАННІ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА ПЕРШЕ  ПІВРІЧЧЯ 2019 РОКУ

 Програма семінару:

І.  Податок на прибуток.

 1. Зміни та уточнення в Податковому кодексі згідно із Законом від 23.11.2018№ 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів»:

— нарахування амортизації та коригування фінансового результату до оподаткуванняна амортизаційні відрахування;

— коригування фінансового результату до оподаткування, в тому числі на різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій.

 1. Актуальні вимоги щодо формування документів, які підтверджують здійснення господарських операцій для відображення в бухгалтерському обліку та обчислення фінансового результату до оподаткування:

— документи, сформовані в електронній формі;

— цивільно-правові договори, які можуть бути визнаними недійсними;

— товарно-транспортні накладні щодо.

 1. Різниці, які коригують фінансовий результат до оподаткування у зв’язку із різними підставами для визнання дебіторської заборгованості безнадійною в податковому та бухгалтерському обліку.
 2. Особливості врахування витрат по нарахуванню процентів за користування кредитом та іншими борговими зобов’язаннями з метою оподаткування податком на прибуток.
 3. Відображення у податковій звітності з податку на прибуток різниць, на які збільшується фінансовий результат до оподаткування при придбанні товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг у:

— неприбуткових установ та організацій;

— нерезидентів «низькоподаткових» юрисдикцій, включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України;- нерезидентів, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

 1. Коригування бухгалтерської амортизації з урахуванням правил, встановлених Податковим кодексом, в тому числі щодо об’єктів основних засобів, за якими:

— здійснюється ремонт, реконструкція, модернізація, добудова, дообладнання тощо;

— не встановлено використання в господарській діяльності:

— нараховується прискорена амортизація.

 1. Податкові наслідки зміни в бухгалтерському обліку справедливої вартості інвестиційної нерухомості.
 2. Податкова звітність з податку на прибуток юридичної особи, що перейшла зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування.
 3. Самостійне виправлення помилок у податковій звітності та його вплив на:

— дохід та фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності;

— на показник об’єкта оподаткування податком на прибуток.

 1. Вплив на податковий облік МСФЗ 16 «Оренда»: розрахунок права користування та зобов’язань орендатора за договором оренди.
 2. Важливі норми облікової політики, що мають вплив на розмір податку на прибуток.

 

ЗАЦЕРКОВНА Т.М. — заслужений економіст України, директор аудиторської фірми  сертифікований фахівець з МСФЗ;

 

ІІ. Податок на додану вартість.

 1. Огляд оновленого Порядку складання податкових накладних/розрахунків коригувань:
 • зміни у формах податкової накладної та розрахунку коригування;
 • зміни в порядку заповнення заголовної частини ПН та РК;
 • заповнення графи розділу Б ПН та РК «Сума податку на додану вартість»;
 • складання РК до ПН для виправлення помилок в реквізитах заголовної частини ПН і виправлення помилки в ІПН отримувача (покупця);
 • зазначення у РК до ПН причини коригування та груп коригування;
 • особливості складання РК до помилково складених ПН.
 1. Огляд чергових змін щодо критеріїв блокування податкових накладних.
 2. Причини наявності у платників в СЕА ПДВ суми ΣПеревищ.
 3. Порядок нарахування податкових зобов’язань по операціям з постачання товарів за ціною меншою за ціну придбання, ліквідації основних засобів, безкоштовної передачі товарів/послуг, експорт товарів, послуг, отриманих від нерезидентів, товарів (послуг), придбаних для негосподарської діяльності.
 4. Порядок застосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригувань.

 

КОТОВА О.Л. експерт з ПДВ, член робочої групи Комітету з питань оподаткування Верховної Ради, тривалий час працювала в системі ДФСУ;

 

ІІІ. Актуальні питання нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб і військового збору.

 1. Розширення видів доходів, які не оподатковуються податком на доходи та військовим збором з 1 січня 2019 року.
 2. Особливості застосування податкової соціальної пільги у 2019 року.
 3. Зміни в оподаткуванні неоподатковуваних виплат на користь фізичних осіб з 1 січня 2019 року:

— нецільова матеріальна допомога;

— подарунки;

— витрати на навчання;

— допомога на поховання тощо.

 1. Особливості застосування підвищувального коефіцієнта при утриманні податку з негрошових доходів фізичної особи:

— подарунки, додаткові блага;

— витрати на добровільне страхування найманих працівників;

— витрати на відрядження.

 1. Умови, за яких вартість товарів (робіт, послуг), наданих фізичній особі податковим агентом, не відноситься до додаткового блага.
 2. Компенсації та відшкодування, виплачені роботодавцем працівнику та іншій особі за товари (роботи, послуги), в тому числі:

— компенсація за оренду обладнання транспорту та пально-мастильні матеріали;

— вартість путівок на відпочинок, лікування та оздоровлення;

— відшкодування вартості проживання, проїзду тощо.

 1. Узагальнююча податкова консультація щодо оподаткування ПДФО і військовим збором суми доходу, виплаченого роботодавцем працівнику за товари (роботи, послуги), що були придбані таким працівником за рахунок власних готівкових коштів (наказ Мінфіну України від 26.04.2019 № 181).
 2. Податкові наслідки та ризики, які виникають, якщо найманий працівник, відряджений для виконання доручень податкового агента:

— порушує граничні строки подання звіту про використання коштів, наданих податковим агентом;

— не надає підтверджуючих документів або надає підтверджуючі документи, оформлені із порушенням законодавства.

 1. Умови для фінансування витрат на лікування (придбання ліків та медичних виробів) фізичної особи та членів її сім’ї без оподатковування.
 2. Виконання функцій податкового агента при розрахунках за товари (роботи, послуги) з фізичними особами, які мають статус самозайнятих осіб:

— приватні підприємці на загальній та спрощеній системах оподаткування;

— особи, що здійснюють незалежну професійну діяльність.

 1. Обов’язки податкового агента у зв’язку із прощенням (анулюванням) боргу фізичної особи.
 2. Методичні рекомендації щодо функцій податкового агента по операціях з інвестиційним активами (цінні папери, корпоративні права), в тому числі операцій з обов’язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи, яка є власником домінуючого контрольного пакету.
 3. Застосування ставок податку на доходи фізичних осіб до доходу у вигляді дивідендів, роялті тощо.
 4. Особливості нарахування податку на доходи фізичної особи-нерезидента та застосування угод про уникнення подвійного оподаткування.
 5. Зміни та доповнення до переліку ознак доходів у податковому розрахунку за ф. 1 ДФ з 1 січня 2019 року.
 6. Дотримання вимог щодо заповнення та подання податкового розрахунку за ф. 1 ДФ, в тому числі у випадках, якщо дохід нараховано та виплачено податковим агентом:

— в різних звітних кварталах;

— працівникам відокремленого підрозділу;

— працівнику за рішенням суду;

— фізичній особі (резиденту чи нерезиденту), яка не перебуває у трудових відносинах з податковим агентом;

— померлому чи безвісно відсутньому працівнику тощо.

 1. Вимоги щодо відображення військового збору в податковому розрахунку за ф.1 ДФ.
 2. Особливості самостійного виправлення помилок у податковому розрахунку за ф.1 ДФ в залежності від звітного періоду їх виявлення.
 3. Відповідальність податкового агента у випадках:

— нарахування доходу фізичній особі, в якої відсутній РНОКПП чи відмітка в паспорті;

— не нарахування чи несвоєчасного нарахування доходу фізичній особі;

— заниження суми оподатковуваного доходу;

— невідображення чи несвоєчасного відображення доходу в податковому розрахунку ф.1 ДФ;

— самостійного виправлення помилок, допущених в податковому розрахунку за ф.1 ДФ.

 1. Застосування граничних термінів щодо відповідальності податкового агента у випадках:

— нарахування пені на суми грошового зобов’язання;

— документальних перевірок контролюючих органів;

— самостійного виправлення помилок, допущених в податковому розрахунку за ф.1 ДФ.

 

представник Державної фіскальної служби України.

Вартість семінару:  2499 грн.

18 червня, початок о 10.00

Семінар відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 16 А (ст.м. «Кловська»)

Попередня  реєстрація  обов’язкова
 за тел:  (044) 222-72-37
              (099) 130-09-20