19.04 ЗМІНИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ЗВІТНОСТІ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЗА I КВАРТАЛ.

19.04 Зміни регуляторної звітності  страхових організацій за I квартал.

Податкові новації 2019 року .

 Програма семінару:

I.  Коментар останніх нормативних змін щодо звітності старховиків до Нацкомфінпослуг.

1. Нормативні зміни порядку подання страховиками до Нацкомфінпослуг звітності і їх відображення на звіті.

2. Щодо нових нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів  та ризиковості операцій страховика.

3. Підготовка до виконання нормативів достатності та диверсифікованості активів.

4. Нова методика формування резервів для нон-лайф.

5. Виконання вимог Ліцензійних умов у частині дотримання фінансових нормативів, розкриття  інформації  та  подання звітних даних.

6. Визначення страхових зобов’язань відповідно до МСФЗ та особливості відображення їх у фінансовій та  регуляторній звітності страховика.

7. Особливості розміщення коштів страхових резервів з урахуванням вимог законодавства та принципів МСФЗ.

ХРИСТОЛЮБСЬКА Ю. П. —   керівник підрозділу Національної комісії, що здійснює державне  регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

 

II. Податок на прибуток.

1.  Останні зміни до Податкового кодексу щодо податку на прибуток.

2.  Огляд змін до форми декларації з податку на прибуток.

3.  Особливості подання декларації з податку на прибуток.

4. Коригування фінансового результату на суми резервів. Борги безнадійні та сумнівні. Резерви банків та страхових компаній.

5.  Особливості нарахування податкової амортизації.

6.  Особливості визначення різниць по фінансовим операціям.

7.  Облік операцій з цінними паперами.

8.  Зв’язок витрат з господарською діяльністю.

9.  Підтвердження операцій первинними документами.

10.Особливості оподаткування страхової діяльності.

11.Визначення роялті та операцій з нематеріальними активами. Особливості обліку.

12.Актуальні питання трансфертного ціноутворення.

13.Відносини з неприбутковими організаціями.

14.Виправлення помилок за минулі періоди.

15.Проблемні питання оподаткування доходів нерезидентів (репатріація).

16.Відповіді на важливі питання оподаткування податком на прибуток.

17.Податок на виведений капітал: основні положення та перспективи запровадження.

 представник Державної фіскальної служби України.

 

18.Особливості нарахування податкової та бухгалтерської амортизації.

19.Особливості визначення різниць по фінансовим операціям з урахуванням вимог МСФЗ.

20.Облік операцій з цінними паперами в податковому та бухгалтерському обліку.

21.Зв’язок витрат з господарською діяльністю.

22.Підтвердження операцій первинними документами.

23.Операції, що охоплені новими вимогами МСФЗ 9.

24.Відповіді на важливі питання оподаткування податком на прибуток та правильності формування фінансового результату як основи розрахунку оподаткованого прибутку.

ЗАЦЕРКОВНАТ.М.- заслужений економіст України, директора удиторської фірми сертифікований фахівець з МСФЗ.

 

III.  Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

1.  Граничні суми щодо обчислення ПДФО на підставі соціальних показників на 2019 рік.

2.  Особливості оподаткування страхової виплати на користь фізичної особи (як резидента так і нерезидента) за договором страхування життя, іншого ніж довгострокове, у разі настання страхового випадку.

3. Оподаткування ПДФО при виплаті фізичній особі страхового відшкодування за пошкоджене застраховане рухоме майно.

4.  Порядок оподаткування виплат за договором довгострокового страхування життя.

5.  Особливості утримання ПДФО і ВЗ при:

— безоплатній передачі фізичній особі товарів/послуг;

— виплаті понаднормових та документально непідтверджених сум на відрядження;

— фінансуванні особистих потреб фізичної особи (оренда житла,лікування, відпочинок, курси, тренінги, участь у семінарах тощо).

6.  Відповідальність податкового агента у разі придбання товарів (робіт, послуг) у фізичних осіб, в тому числі самозайнятих.

7.  Наслідки виявлення контролюючим органом помилок у податковому розрахунку (ф. 1 ДФ).

     представник Державної фіскальної служби України.

Вартість семінару:  2597 грн.

19 квітня, початок о 12.30

Семінар відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 16 А (ст.м. «Кловська»)

Попередня  реєстрація  обов’язкова
 за тел:  (044) 222-82-37
              (099) 130-09-20