20.04

20.04 «ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ: МСБО 32, МСФЗ 9»

Практичний вебінар

 Програма вебінару:

   1. Загальні положення:

— Поняття фінансових інструментів та їх види;

 МСФЗ, що регулюють облік фінансових інструментів.

   2. Класифікація фінансових інструментів за МСФЗ 9:

— Загальна схема класифікації фінансових активів та фінансових; зобов’язань за МСФЗ 9;

— Види оцінок за МСФЗ 9.

  3. Первісне визнання та оцінка боргових фінансових активів:

 Первісне визнання боргових фінансових активів;

 Оцінка боргових фінансових активів за амортизованою собівартістю;

 Оцінка боргових фінансових активів за справедливою вартістю з відображенням переоцінки через капітал;

 Оцінка боргових фінансових активів за справедливою вартістю з відображенням переоцінки через прибутки та збитки.

   4. Доходи та витрати за фінансовими активами:

 Поняття ефективної ставки проценту та дисконтування грошових потоків;

 Нарахування процентів за номінальною ставкою;

 Амортизація дисконту та премії;

 Визнання резервів під кредитні ризики.

   5. Облік фінансових активів – інструментів капіталу:

 Первісне визнання інструментів капіталу;

 Облік інструментів капіталу за справедливою вартістю з відображенням переоцінки через капітал;

 Облік інструментів капіталу за справедливою вартістю з відображенням переоцінки через прибутки та збитки.

   6. Вимоги МСФЗ 9 щодо обліку фінансових зобов’язань:

 Класифікація фінансових зобов’язань;

 Первісна оцінка фінансових зобов’язань;

 Подальша оцінка фінансових зобов’язань.

   7. Питання- відповіді.

 Лектор: ОЛЬГА ЗНАЧКОВА АССА, к.е.н., партнер проекту IFRS Solution, консультант з МСФЗ,  тренер  по тематиці П(С)БО, МСФЗ; має значний досвід роботи в банківській сфері та на фінансових ринках.

 ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРУ, ВИ БУДЕТЕ МАТИ МОЖЛИВІСТЬ НА ЙОГО ПЕРЕГЛЯД В ЗАКРИТІЙ ГРУПІ ФЕЙСБУК ПРОТЯГОМ 30 КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ

НАВЧАННЯ ТРИВАТИМЕ В ПРЯМОМУ ЕФІРІ ЧЕРЕЗ ZOOM

Вартість семінару:  2499 грн.

20 квітня, початок о 10.00

Попередня  реєстрація  обов’язкова
 за тел: 
(050)-6552877, (099)-423-33-54