20.06 ОПОДАТКУВАННЯ КУА ТА ІСІ В 2019 р ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ТА ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

20.06 ОПОДАТКУВАННЯ КУА ТА ІСІ В 2019 р. – ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ТА ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

 Програма семінару:

 1. Податковий статус інститутів спільного інвестування. Загальний підхід до оподаткування доходів ІСІ та інвесторів ІСІ. Порядок подання податкової звітності.
 2. Оподаткування: одинарне, подвійне, нульове. Оподаткування дивідендів. Облік та оподаткування інвесторів ІСІ, які повинні застосовувати метод участі в капіталі.
 3. Визначення об’єкту оподаткування податком на прибуток за даними фінансової звітності. Використання МСФЗ. Зміни в МСФЗ, що можуть вплинути на оподаткування (IAS 18 «Виручка», IFRS 16 «Оренда»).
 4. Податкові різниці та облік відстрочених податків. Врахування податкових збитків.
 5. Фінансовий та податковий облік основних засобів. Визначення балансової вартості основних засобів та ліквідаційної вартості. Обліку невиробничих основних засобів. Облік ремонтів та інших поліпшень основних засобів. Фінансовий лізинг. Застосування IFRS 16 «Оренда».
 6. Особливості податкового обліку роялті і інших операцій з нематеріальними активами ІСІ.
 7. Вплив переоцінок на капітал, фінансовий результат та оподатковуваний прибуток. Особливості використання МСФЗ 13 «Справедлива вартість» для оцінки різних категорій активів: основних засобів, цінних паперів, інвестиційної нерухомості. Переоцінка за справедливою вартістю та знецінення. Справедлива вартість і амортизована вартість: співвідношення понять.
 8. Впливу резервів на податковий облік. Особливості формування резервів фінансових установ. Активи, по яким формується резерв на знецінення.
 9. Облік фінансових інструментів. Класифікація фінансових інструментів згідно з IFRS 9. Визначення бізнес-моделі. SPPI-тест. Віднесення фінансових інструментів до боргу та зобов’язання.
 10. Відмінність у правилах визначення сумнівної та безнадійної заборгованості для цілей податкового обліку.
 11. Облік цінних паперів: відмінності в обліку цінних паперів, призначених до продажу чи до погашення, а також цінних паперів і корпоративних прав, що обліковуються за методом участі в капіталі. Використання суджень для обрання бізнес-моделі, за якою утримуються цінні папери. Порядок оподаткування цінних паперів.
 12. Фінансовий та податковий облік процентів. Застосування правила «тонкої капіталізації». Рекомендації з уникнення «тонкої капіталізації». Визнання фінансових інструментів за справедливою вартістю. Вплив дисконтування на об’єкт оподаткування. Оподаткування поворотної фінансової допомоги.
 13. Особливості застосування трансфертного ціноутворення в діяльності КУА та ІСІ.
 14. Податок на додану вартість:

14.1. Визначення бази оподаткування в окремих випадках.

14.2. Особливості обчислення податку в разі здійснення імпорту товарів (послуг).

14.3. Рекомендації по веденню податкового обліку та організації реєстрації податкових накладних в єдиному реєстру.

14.4. Практика електронного адміністрування ПДВ.

 1. Особливості функціонування ІСІ, що здійснюють діяльність в сфері інвестування будівництва.
 2. Особливості функціонування ІСІ, що використовується для структурування власності або внутришньогрупових фінансових операцій.
 3. Особливості взаємовідносин ІСІ з нерезидентами. Оподаткування доходів нерезидентів. Визнання постійного представництва нерезидента.
 4. Аналіз судової практики у спорах між інститутами спільного інвестування і органами Державної фіскальної служби.
 5. Аналіз актуальних роз’яснень Державної фіскальної служби.

 

 

ОЛЕКСІЙ ШМАТКО – президент «Аксіома Консалтинг Груп», к.е.н., магістр права (Міжнародне податкове право, Лейденський університет, Нідерланди), сертифікований аудитор, сертифікований податковий консультант, має значний досвід роботи в підрозділах Державної фіскальної служби України;

Вартість семінару:  2597 грн.

20 червня, початок о 10.00

Семінар відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 16 А (ст.м. «Кловська»)

Попередня  реєстрація  обов’язкова
 за тел:  (044) 222-72-37
              (099) 130-09-20