20.08 ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА МСФЗ: ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ, НАЙБІЛЬШ РОЗПОВСЮДЖЕННІ ПОМИЛКИ, ВПЛИВ COVID 19

20.08 ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА МСФЗ: ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ, НАЙБІЛЬШ РОЗПОВСЮДЖЕННІ ПОМИЛКИ, ВПЛИВ COVID 19.

ON-LINE СЕМІНАР З ТРАНСЛЯЦІЄЮ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ:

(Zoom-трансляція)

 Програма семінару:

  1. Проблемні питання першого застосування МСФЗ.
  2. Основні помилки при відображенні у звітності необоротних активів (основних засобів, нематеріальних активів, інвестиційної нерухомості).
  3. Орендні операції в МСФЗ 16 “Оренда”.
  4. Забезпечення у відповідності до МСБО 37 “Забезпечення, умовні зобов’язання та активи”, порядок формування, первісна оцінка та перегляд оцінки на звітну дату.
  5. Фінансові інструменти. Визначення, класифікація та оцінка згідно МСФЗ 9. Знецінення, очікувані кредитні збитки.
  6. Вплив COVID 19 на показники фінансової звітності та розкриття інформації у примітках.

     Викладач:

ТЕТЯНА КАМЕНСЬКА — доктор економічних наук, Діпіфр АССА, голова Аудиторської палати України.

Вартість семінару:  2487 грн.

20 серпня, початок о 10.00

Попередня  реєстрація  обов’язкова
 за тел:  (099) 130-09-20