22.01

22.01 Новації у складанні податкової звітності страхової компанії за 2020 рік з урахуванням  поточних змін у законодавстві. Особливості впровадження податкової реформи у 2021 році.

ON-LINE СЕМІНАР З ТРАНСЛЯЦІЄЮ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ:

 Програма семінару:

 1. I. Податок на прибуток.
 2. Новий вартісний критерій для коригування об’єкта оподаткування податком на прибуток та особливості його застосування починаючи з 2020 року.
 3. Окремий облік процентів, що були капіталізовані (підлягали включенню до собівартості необоротного активу) відповідно до ПСБО або МСФО.
 4. Податкова амортизація: особливості нарахування у зв’язку із останніми змінами:

— збільшення вартісного критерію визнання основного засобу;

— прискорена амортизація основних засобів третьої – п’ятої та дев’ятої груп на 2020 — 2030 роки;

— тимчасове  невикористання основних засобів у господарській діяльності (консервація, реконструкція, простій тощо)

 1. Нові різниці, які збільшують фінансовий результат до оподаткування щодо сум:

— витрат, понесених на користь нерезидентів в операціях, які не мають ділової мети;

— 30 % вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, визнаних контрольованими відповідно до ст. 39 ПКУ), реалізованих на користь нерезидентів, які входять до переліку держав (територій) низькоподаткових юрисдикцій;

— частини скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, пропорційній частці, якою володіє або яку контролює юридична особа, обчислених згідно ст. 39-2  ПКУ.

 1. Зміни у коригуванні фінансового результату до оподаткування на суми:

— штрафів, пені, нарахованих контролюючими органами та іншими органами державної влади за порушення вимог законодавства;

— витрат від відшкодування збитків, компенсації неодержаного доходу (упущеної вигоди), нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів;

— платежів, здійснення яких є обов’язковою умовою для проведення професійної діяльності відповідно до законодавства України.

 1. Нові різниці, які зменшують фінансовий результат до оподаткування щодо сум:

— нарахованих на користь платника доходів у вигляді дивідендів та від участі в капіталі нерезидентів, які не входять до переліку держав (територій) низькоподаткових юрисдикцій;

— нарахованих доходів у вигляді дивідендів на користь платника від контрольованої іноземної компанії;

від’ємного значення об’єкта оподаткування (на дату затвердження передавального акта або розподільчого балансу) платника податку, що реорганізується.

 1. Визначення вартості послуг за принципом «витягнутої руки» при оподаткуванні страхової діяльності.
 2. Зміни щодо врахування процентів, які сплачуються за борговими зобов’язаннями (тонка капіталізація).
 3. Авансовий внесок при виплат дивідендів акціонерам (власникам) у 2020 році.

10.Зміни у фінансовій звітності страховика минулих періодів (активи та пасиви; доходи та витрати) та їх вплив на податкову звітність.

11.Нововведення щодо оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України:

— доповнення переліку доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, які підлягають оподаткуванню, в тому числі агентська винагорода, отримана від резидентів щодо агентських послуг, наданих нерезидентом на території України на користь резидентів;

— новий порядок визначення бенефіціарного власника доходу та процедури взаємного узгодження при застосуванні конвенцій про уникнення подвійного оподаткування;

— застосування ставок (0%, 4%, 12%) від суми страхових виплат (відшкодувань) на користь нерезидентів в залежності від статусу отримувача та умов цивільно-правової угоди.

 1. Зміни до форми декларації з податку на прибуток та додатків до неї.

12.1. Додаток РІ з новими різницями.

12.2. Нова редакція додатків ПН, ЗП та АМ.

12.3. Нові додатки: КІК, КІК-К, КІК-ТЦ, КІК-ЦП.

13.Зміни у строках подання річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності, в тому  числі у випадку виправлення помилок у фінансовій звітності на підставі аудиторського висновку.

14.Нові правила  оподаткування з 1 січня 2021 року щодо:

 — виплат/доходів нерезидентів, прирівняних до дивідендів, у тому числі платежів  за цінні папери (корпоративні права) тощо;

 — статус юридичної особи-платника податку на прибуток як контролюючої особи  іноземної компанії;

 — новий об’єкт оподаткування — скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії.

 

II.Трансфертне ціноутворення: зміни в оподаткуванні та звітності.

 1. Нові критерії «пов’язаності» осіб.

1.1. Збільшення частки володіння однією особою корпоративних прав іншої юридичної особи з 20% до 25%.

1.2. Розширення кола осіб, які можуть визнаватись пов’язаними, за рахунок контрагентів без статусу юридичної особи (партнерства, трасти, фонди та інші установи чи організації утворені на підставі правочину або закону іноземної держави (території), договори про спільну діяльність тощо).

 1. Доповнення видів контрольованих операцій.
 2. Трирівнева модель звітності з трансфертного ціноутворення, рекомендована Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та  у Дії 13 Плану BEPS.
 3. Нова інформація в документації з трансфертного ціноутворення
 4. Повідомлення про участі у міжнародній групі компаній.
 5. Глобальна документація з трансфертного ціноутворення (майстер-файл).
 6. Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній.
 7. Нові умови пропорційного коригування податкових зобов’язань.

ЗАДОРОЖНИЙ О.М. – заст. директора департаменту Державної податкової служби            України.

ЗАЦЕРКОВНА Т. М. –  заслужений економіст України, директор аудиторської фірми, сертифікований  фахівець з МСФЗ.

 

III.Оподаткування доходів фізичних осіб.

 1. Зміни в порядку застосування штрафних санкцій до податкових агентів.
 2. Нові обмеження щодо видів та розміру доходів, які не включаються до сукупного оподатковуваного доходу:

— суми страхових (регламентних) виплат, страхових відшкодувань за договорами страхування цивільно-  правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та інших видів цивільної   відповідальності;

— відшкодування моральної шкоди за рішенням суду тощо.

 1. Доповнення видів оподатковуваних доходів фізичної особи по операціях, які прирівнюються до продажу інвестиційного активу:

— продаж/придбання інвестиційного активу у нерезидента;

— повернення коштів або майна (майнових прав) зі статутного капіталу тощо.

 1. Оподаткування фізичних осіб у випадках, якщо роботодавцем понесені витрати на:

— забезпечення працівників санітарно-гігієнічними засобами та засобами індивідуального захисту;

— сплату страхових платежів (страхових внесків) за договорами добровільного медичного страхування працівників;

— лікування та медичне обстеження працівників та членів їх сімей;

— придбання путівок на відпочинок та оздоровлення працівників та членів їх сімей тощо.

 1. Річний перерахунок ПДФО та відображення його результатів у податковому розрахунку за формою 1 ДФ.
 2. Виплати на користь самозайнятих осіб: умови для неутримання ПДФО у 2020 році.
 3. Зміни у підтвердженні витрат на податкову знижку. Особливості врахування податкової знижки за 2020 рік.
 4. Новації в оподаткуванні податком на доходи фізичних осіб з 1 січня 2021 року.

9.1. Новий формат перевірок податкових агентів з ПДФО та військового збору щодо виплат на користь   фізичних осіб

9.2. Зміни в нарахуванні штрафів та пені за порушення в утриманні ПДФО.

9.3. Доведення відсутності умислу податкового агента для пом’якшення штрафних санкцій та звільнення від   штрафу.

ЛЕВЧЕНКО В.В. – експерт з питань оподаткування профільного комітету Верховної Ради, тривалий час працював керівником підрозділу Державної податкової служби України.

 

 1. IV. Зміни в адмініструванні та сплаті ЄСВ.
 2. Зміни розміру мінімального та максимального страхового внеску у 2020 році.
 3. Особливості застосування штрафних санкцій з ЄСВ у 2020 році, в тому числі у разі затримки подання звітності та сплати внеску у зв’язку із карантином.
 4. Новації в адмініструванні ЄСВ.

3.1. Зміни з 1 липня 2020 року щодо стягнення недоїмки з ЄСВ.

3.2. Ризики неотримання вимоги про сплату ЄСВ в електронній формі та поштою.

 1. Зміни до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
 2. Оскарження вимог про сплату ЄСВ.
 3. Помилки, пов’язані з виплатами доходів приватним підприємцям та іноземцям за цивільно-правовими договорами.

ЛЕЩИМЕНКО А.О. — експерт з питань оподаткування, тривалий час працювала в системі    ДФС,  автор  чисельних публікацій в профільних ЗМІ.

ON-LINE СЕМІНАР НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ПРИСУТНОСТІ УЧАСНИКІВ В ЛЕКЦІЙНОМУ ЗАЛІ, ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ТЕХНІЧНЕ МОДЕРАТОРСТВО, ЩО ГАРАНТУЄ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ КОЖНОГО.

НАВЧАННЯ ТРИВАТИМЕ В ПРЯМОМУ ЕФІРІ ЧЕРЕЗ ZOOM

Вартість семінару:  2997 грн.

22 січня, початок о 13.00

Попередня  реєстрація  обов’язкова
 за тел:  (099) 130-09-20, (099)-423-33-54