22.12

22.12 РІЧНА ФІНАНСОВА ТА ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА 2020 РІК. ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ В ОПОДАТКУВАННІ ФІНАНСОВИХ КОМПАНІЙ У 2020-2021 РОКАХ.

ON-LINE СЕМІНАР З ТРАНСЛЯЦІЄЮ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ:

 Програма семінару:

І.  Податок на прибуток.

 1. Збільшення вартісних критеріїв податкового обліку та їх вплив на податкову і фінансову звітність починаючи за 2020 рік та наступні звітні періоди.

1.1. Загальна сума доходів у річній фінансовій звітності.

1.2. Гранична межа вартості об’єкта основних засобів.

 1. Податкова амортизація: особливості нарахування у зв’язку із останніми змінами:

2.1. Окремий облік процентів, що були капіталізовані (підлягали включенню до собівартості необоротного активу) відповідно до ПСБО або МСФО.

2.2. Податкові наслідки тимчасового  невикористання основних засобів у господарській діяльності (консервація, реконструкція, простій тощо)

2.3. Прискорена амортизація основних засобів третьої – п’ятої та дев’ятої груп на 2020 — 2030 роки.

 1. Особливості коригування фінансового результату до оподаткування на суми резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)  у зв’язку із новою редакцією п. 139.2 Податкового кодексу.
 2. Доповнення щодо збільшення фінансового результату до оподаткування на суми:

— штрафів, пені, нарахованих контролюючими органами та іншими органами державної влади за порушення вимог законодавства;

— витрат від відшкодування збитків, компенсації неодержаного доходу (упущеної вигоди), нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів.

 1. Нові різниці, які зменшують фінансовий результат до оподаткування на суми:

— нарахованих на користь платника доходів у вигляді дивідендів та від участі в капіталі нерезидентів, які не входять до переліку держав (територій) низькоподаткових юрисдикцій;

— нарахованих доходів у вигляді дивідендів на користь платника від контрольованої іноземної компанії;

— від’ємного значення об’єкта оподаткування платника податку, що реорганізується.

 1. Нові різниці, які збільшують фінансовий результат до оподаткування щодо сум:

— витрат, понесених на користь нерезидентів в операціях, які не мають ділової мети;

— 30 % вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, визнаних контрольованими відповідно до ст. 39 ПКУ), реалізованих на користь нерезидентів, які входять до переліку держав (територій) низькоподаткових юрисдикцій;

— частини скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, пропорційній частці, якою володіє або яку контролює юридична особа, обчислених згідно ст. 39-2  ПКУ.

 1. Зміни щодо тонкої капіталізації процентів, які сплачуються за кредитами, позиками, депозитами, операціями РЕПО, зобов’язання за договорами фінансового лізингу та іншими борговими зобов’язаннями.

7.1. Розповсюдження обмеження по врахуванню таких процентів, отриманих як від пов’язаних, так і непов’язаних осіб резидентів та нерезидентів.

7.2. Умови визначення критерію для тонкої капіталізації та збільшення фінансового результату до оподаткування.

7.3. Перехідні положення щодо обліку процентних витрат.

 1. Нововведення щодо оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України.
 2. Податкові ризики, пов’язані із дисконтуванням довгострокової заборгованості та довгострокових зобов’язань, в тому числі в іноземній валюті:

— умови визначення ставки дисконтування;

— розрахунок доходів і витрат в бухгалтерському і податковому обліку.

10.Зміни до форми декларації з податку на прибуток та додатків до неї.

10.1. Додаток РІ з новими різницями.

10.2. Змінена редакція додатків ПН, ЗП та АМ.

10.3. Нові додатки: КІК, КІК-К, КІК-ТЦ, КІК-ЦП.

11.Зміни у строках подання річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності, в тому числі у випадку виправлення помилок у фінансовій звітності на підставі аудиторського висновку.

12.Нові правила  оподаткування з 01 січня 2021 року щодо:

— виплат/доходів нерезидентів, прирівняних до дивідендів, у тому числі платежів за цінні папери (корпоративні права) тощо;

— статус юридичної особи-платника податку на прибуток як контролюючої особи  іноземної компанії;

— новий об’єкт оподаткування — скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії.

ІІ. Трансфертне ціноутворення: зміни в оподаткуванні та звітності.

 1. Визнання фінансової операції з нерезидентом контрольованою: податкові наслідки для фінансової компанії-резидента. 
 2. Зміни у порядку визнання операції з нерезидентом контрольованою.

2.1. Нові критерії «пов’язаності» осіб/

2.2. Доповнення видів контрольованих операцій.

 1. Нові форми звітності з трансфертного ціноутворення.

3.1. Трирівнева модель звітності з трансфертного ціноутворення, рекомендована Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та у Дії 13 Плану BEPS.

3.2. Нова інформація в документації з трансфертного ціноутворення.

3.3. Повідомлення про участі у міжнародній групі компаній.

3.4. Глобальна документація з трансфертного ціноутворення (майстер-файл).

3.5. Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній.

 1. Нові умови пропорційного коригування податкових зобов’язань.

 

ЗАЦЕРКОВНА Т.М. — заслужений економіст України, директор аудиторської фірми, сертифікований фахівець з МСФЗ;

 

ІІІ.Оподаткування доходів фізичних осіб. 

 1. Зміни в порядку застосування штрафних санкцій до податкових агентів.
 2. Уточнення щодо оподаткування прощеного (анульованого) кредитором боргу (кредиту).
 3. Нові види оподатковуваних доходів фізичної особи по операціях, які прирівнюються до продажу інвестиційного активу: 

— продаж/придбання інвестиційного активу у нерезидента;

— повернення коштів або майна (майнових прав) зі статутного капіталу тощо.

 1. Умови та обмеження щодо не включення до оподатковуваного доходу окремих виплат на користь фізичних осіб:

— відшкодування витрат на відрядження у 2020 році, в тому числі у випадку незапланованої затримки через карантин;

— допомога по частковому безробіттю на період карантину;

— компенсації роботодавцям від Фонду зайнятості;

— відшкодування моральної шкоди, в тому числі за рішенням суду тощо.

 1. Оподаткування фізичних осіб у випадках, якщо роботодавцем понесені витрати на:

— забезпечення працівників санітарно-гігієнічними засобами та засобами індивідуального захисту;

— сплату страхових платежів (страхових внесків) за договорами добровільного медичного страхування працівників;

— лікування та медичне обстеження працівників та членів їх сімей;

— придбання путівок на відпочинок та оздоровлення працівників та членів їх сімей тощо.

 1. Позика та поворотна фінансова допомога: оподаткування та відображення у податковому розрахунку за формою 1 ДФ.
 2. Виплати на користь самозайнятих осіб: умови для неутримання ПДФО у 2020 році.
 3. Річний перерахунок ПДФО та відображення його результатів у податковому розрахунку за формою 1 ДФ.
 4. Зміни у підтвердженні витрат на податкову знижку. Особливості врахування податкової знижки за 2020 рік.

10.Новації в оподаткуванні податком на доходи фізичних осіб з 1 січня 2021 року.

10.1. Новий формат перевірок податкових агентів з ПДФО та військового збору щодо виплат на користь фізичних осіб.

10.2. Зміни в нарахуванні штрафів та пені за порушення в утриманні ПДФО.

10.3. Доведення відсутності умислу податкового агента для пом’якшення штрафних санкцій та звільнення від штрафу.

 

ЛЕВЧЕНКО В.В. – експерт з питань оподаткування профільного комітету Верховної Ради, тривалий час працював керівником підрозділу Державної податкової служби України;

 

ІV.Зміни в адмініструванні та сплаті ЄСВ.

 1. Зміни розміру мінімального та максимального страхового внеску у 2020 році.
 2. Особливості застосування штрафних санкцій з ЄСВ у 2020 році, в тому числі у разі затримки подання звітності та сплати внеску у зв’язку із карантином.
 3. Новації в адмініструванні ЄСВ.

3.1. Зміни з 1 липня 2020 року щодо стягнення недоїмки з ЄСВ.

3.2. Ризики неотримання вимоги про сплату ЄСВ в електронній формі та поштою.

 1. Зміни до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
 2. Оскарження вимог про сплату ЄСВ.
 3. Помилки, пов’язані з виплатами доходів приватним підприємцям та іноземцям за цивільно-правовими договорами.
 4. Зміни з 1 січня 2021 року.

— мінімальний та максимальний страховий внесок;

— погашення боргу;

— запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів та ЄСВ.

 1. V.Податок на додану вартість.
 2. Вдосконалення порядку реєстрації, перереєстрації та анулювання реєстрації платника ПДВ.
 3. Податкові наслідки невідповідності лізингової операції визначенню фінансового лізингу в податковому обліку.
 4. Зміни щодо складання та реєстрації зведених податкових накладних на компенсуючі податкові зобовязання.
 5. Річний перерахунок ПДВ відповідно до ст. 199 ПКУ та відображення його результатів у податковій звітності.
 6. Нові критерії відповідальності за нереєстрацію (несвоєчасну реєстрацію) податкових накладних та розрахунків коригування, в тому числі в період карантину.
 7. Новації у формуванні бази оподаткування ПДВ.
 8. Повернення помилково сплачених коштів з ПДВ.

 

ЛЕЩИМЕНКО А.О. — експерт з питань оподаткування, тривалий час працювала керівником підрозділу ДФСУ, автор чисельних публікацій в профільних ЗМІ.

 

ON-LINE СЕМІНАР НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ПРИСУТНОСТІ УЧАСНИКІВ В ЛЕКЦІЙНОМУ ЗАЛІ І ВІДБУВАЄТЬСЯ В ПРЯМОМУ ЕФІРІ, ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ТЕХНІЧНЕ МОДЕРАТОРСТВО, ЩО ГАРАНТУЄ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ КОЖНОГО.

НАВЧАННЯ ТРИВАТИМЕ В ПРЯМОМУ ЕФІРІ ЧЕРЕЗ ZOOM

Вартість семінару:  2998 грн.

22 грудня, початок о 10.00

Попередня  реєстрація  обов’язкова
 за тел:  (099) 130-09-20, (099)-423-33-54