24.01 ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

6.02 ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: МСФЗ 9, МСФЗ 16 І ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ 13 «ОЦІНКА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ». ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ ЦИХ СТАНДАРТІВ ТА НОРМ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ НА ПРИБУТОК

 Програма семінару:

  1. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА – як основний інструмент захисту платника податків. Що обов’язково треба передбачити в політиці, щоб не мати проблем з державними контролерами.
  2. ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ. Класифікація фінансових інструментів:

2.1. Поняття бізнес-моделі і нова класифікація фінансових активів.

2.2. Перекласифікація фінансових інструментів — нові підходи з 2018 року.

2.3. Правила реклассификации і вплив рекласифікації на податок на прибуток.

  1. ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ І ЗОБОВ’ЯЗАНЬ:

3.1. Оцінка після первісного визнання:

— що означає визнання за справедливою вартістю і як реалізувати цю норму?

— коли прямі витрати на придбання активу можна включати до вартості активу, а коли ні.

— вплив на оподаткування податком на прибуток різниці між контрактною вартістю активу і його справедливою вартістю.

3.2. Подальша оцінка фінансових інструментів:

— розгляд прикладів обліку (коригування вартості) в залежності від обраної бізнес-моделі.

  1. ВИЗНАЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ ВІДПОВІДНО ДО МСФЗ 13.

ПЕРВІСНЕ ВИЗНАННЯ:

4.1. Що означає справедлива вартість фінансових активів.

4.2. Що необхідно врахувати в обліковій політиці: звертаємо увагу на визначення рівня суттєвості.

4.3. Правила визначення вартості фінансових активів при первісному визнанні: які витрати і в яких випадках збільшують вартість активів, а в яких -ні.

4.4. Як реалізувати вимогу МСФЗ 9, яка передбачає облік фінансових активів при первісному визнанні за справедливою вартістю.

ПОДАЛЬША ОЦІНКА:

4.5 Характеристики фінансових інструментів, які треба брати до уваги для визначення справедливої вартості.

4.6. Алгоритм визначення справедливої вартості за МСФЗ 13: визначення основного або найсприятливішого ринку, ідентифікація учасників ринку.

4.7. Методи визначення справедливої вартості.

4.8. Справедлива вартість активів та зобов’язань: вплив ризиків. Розкриття інформації про ризики.

4.9. Фінансове зобов’язання з ознакою “до запитання”.

4.10.Чи можлива оцінка інструментів капіталу за собівартістю?

4.11.Вхідні дані для методів оцінки вартості.

4.12.Ієрархія справедливої вартості.

  1. МСФЗ (IFRS) 16 ОРЕНДА:

5.1. Договори оренди. Компоненти договору оренди.

5.2. Освобожденіе від визнання.

5.3. Облік оренди орендарем. Первісне визнання.

5.4. Подальша оцінка.

5.5. Облік оренди орендодавцем.

  1. ВПЛИВ ВИМОГ СТАНДАРТІВ НА ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК:

6.1. Розгляд питань та випадків щодо проведення/непроведення коригування фінансового результату.

6.2. Способи мінімізації податку на прибуток процедурами, які дозволені МСФЗ.

 

Семінар веде та відповідає на Ваші запитання:

ЗАЦЕРКОВНА Т.М. — заслужений економіст України, директор аудиторської фірми, сертифікований фахівець з МСФЗ.

Вартість семінару:  2599 грн.

6 лютого, початок о 10.00

Семінар відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 16 А (ст.м. «Кловська»)

Попередня  реєстрація  обов’язкова
 за тел:  (044) 222-72-37
              (099) 130-09-20