26.03

26.03 ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ БАНКІВ ЗА ПЕРШИЙ КВАРТАЛ 2021 РОКУ З УРАХУВАННЯМ ПОТОЧНИХ ЗМІН У ЗАКОНОДАВСТВІ.

 Програма семінару:

І.  Податок на прибуток.

 1. Зміни, внесені Законом України № 1117 від 17.12.2020 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування»:

— нові правила обліку та оподаткування постійних представництв нерезидентів в Україні;

— зміни у застосуванні терміну «ділова мета»;

— перенесення термінів оподаткування контрольованих іноземних компаній;

— зміни у застосуванні обмежень на врахування відсотків на користь нерезидентів «тонка капіталізація».

 1. Зміни до форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств.
 2. Зміни у порядку подання фінансової звітності.
 3. Особливості нарахування податкової амортизації.
 4. Податковий облік резервів платника. Списання безнадійної заборгованості.
 5. Оподаткування доходів нерезидентів (податок на репатріацію). Нові особливості застосування міжнародних договорів про усунення подвійного оподаткування.
 6. Огляд останніх узагальнюючих податкових консультацій МФУ.
 7. Новий вартісний критерій для коригування об’єкта оподаткування податком на прибуток та особливості його застосування.
 8. Зміни щодо податкового обліку процентів, які сплачуються за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями (тонка капіталізація).

9.1. Розповсюдження обмеження по врахуванню таких процентів, отриманих як від пов’язаних, так і непов’язаних осіб резидентів та нерезидентів.

9.2. Умови визначення критерію для тонкої капіталізації та збільшення фінансового результату до оподаткування.

9.3. Перехідні положення щодо обліку процентних витрат.

10.Правила коригування фінансового результату до оподаткування на суми резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів).

11.Нові різниці, які збільшують фінансовий результат до оподаткування щодо сум:

— витрат, понесених на користь нерезидентів в операціях, які не мають ділової мети;

— 30 % вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, визнаних контрольованими відповідно до ст. 39 ПКУ), реалізованих на користь нерезидентів, які входять до переліку держав (територій) низькоподаткових юрисдикцій;

— частини скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, пропорційній частці, якою володіє або яку контролює юридична особа, обчислених згідно ст. 39-2  ПКУ.

12.Зміни у коригуванні фінансового результату до оподаткування на суми:

— платежів, здійснення яких є обов’язковою умовою для проведення професійної діяльності відповідно до законодавства України та обов’язкових зборів відповідно до Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;  

— штрафів, пені, нарахованих контролюючими органами та іншими органами державної влади за порушення вимог законодавства;

— витрат від відшкодування збитків, компенсації неодержаного доходу (упущеної вигоди), нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів.

13.Нові різниці, які зменшують фінансовий результат до оподаткування щодо сум:

— нарахованих на користь платника доходів у вигляді дивідендів та від участі в капіталі нерезидентів, які не входять до переліку держав (територій) низькоподаткових юрисдикцій;

— нарахованих доходів у вигляді дивідендів на користь платника від контрольованої іноземної компанії;

— від’ємного значення об’єкта оподаткування платника податку, що реорганізується.

14.Окремий облік процентів, що були капіталізовані (підлягали включенню до собівартості необоротного активу) відповідно до ПСБО або МСФО.

15.Нововведення щодо оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України:

— доповнення переліку доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, які підлягають оподаткуванню, в тому числі комісійна та агентська винагорода, отримана від резидентів щодо комісійних та агентських послуг, наданих нерезидентом на території України на користь резидентів;

— особливості оподаткування доходів нерезидентів у вигляді прибутку від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження інвестиційних активів у вигляді акцій, корпоративних прав, часток в іноземних компаніях тощо;

— новий порядок визначення бенефіціарного власника доходу та процедури взаємного узгодження при застосуванні конвенцій про уникнення подвійного оподаткування.

16.Нові правила  оподаткування з 01 січня 2021 року щодо:

— виплат/доходів нерезидентів, прирівняних до дивідендів, у тому числі платежів  за цінні папери (корпоративні права) тощо;

— статус юридичної особи-платника податку на прибуток як контролюючої особи  іноземної компанії;

— новий об’єкт оподаткування — скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії.

ІІ. Трансфертне ціноутворення: зміни в оподаткуванні та звітності.

 1. Нові критерії «пов’язаності» осіб.

1.1. Збільшення частки володіння однією особою корпоративних прав іншої юридичної особи з 20% до 25%.

1.2. Розширення кола осіб, які можуть визнаватись пов’язаними, за рахунок контрагентів без статусу юридичної особи (партнерства, трасти, фонди та інші установи чи організації утворені на підставі правочину або закону іноземної держави (території), договори про спільну діяльність тощо).

 1. Доповнення видів контрольованих операцій.
 2. Трирівнева модель звітності з трансфертного ціноутворення, рекомендована Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та у Дії 13 Плану BEPS.
 3. Нова інформація в документації з трансфертного ціноутворення
 4. Повідомлення про участі у міжнародній групі компаній.
 5. Глобальна документація з трансфертного ціноутворення (майстер-файл)
 6. Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній
 7. Нові умови пропорційного коригування податкових зобов’язань.

 

Семінар ведуть та відповідють на Ваші запитання:

представник Державної фіскальної служби;

ЗАЦЕРКОВНА Т.М. — заслужений економіст України, директор аудиторської фірми, сертифікований фахівець з МСФЗ.

ON-LINE СЕМІНАР НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ПРИСУТНОСТІ УЧАСНИКІВ В ЛЕКЦІЙНОМУ ЗАЛІ, ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ТЕХНІЧНЕ МОДЕРАТОРСТВО, ЩО ГАРАНТУЄ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ КОЖНОГО.

НАВЧАННЯ ТРИВАТИМЕ В ПРЯМОМУ ЕФІРІ ЧЕРЕЗ ZOOM

Вартість семінару:  2498 грн.

26 березня, початок о 10.00

Попередня  реєстрація  обов’язкова
 за тел: 
(050)-6552877, (099)-423-33-54