21.04 ПОДАТКОВА І РЕГУЛЯТОРНА ЗВІТНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ЗА I КВАРТАЛ 2020 РОКУ З УРАХУВАННЯМ ЗМІН В ЗАКОНОДАВСТВІ

21.04 ПОДАТКОВА І РЕГУЛЯТОРНА ЗВІТНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ЗА I КВАРТАЛ 2020 РОКУ З УРАХУВАННЯМ ЗМІН В ЗАКОНОДАВСТВІ

 Програма семінару:

 1. Нормативні зміни щодо звітності старховиків до Нацкомфінпослуг.
 2. Нормативні зміни порядку подання страховиками до Нацкомфінпослуг звітності і їх відображення на звіті.
 3.  Щодо нових нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.
 4. Підготовка до виконання нормативів достатності та диверсифікованості активів.
 5.  Нова методика формування резервів для нон-лайф.
 6. Виконання вимог Ліцензійних умов у частині дотримання фінансових нормативів, розкриття інформації та  подання звітних даних.
 7. Визначення страхових зобов’язань відповідно до МСФЗ та особливості відображення їх у фінансовій та регуляторній звітності страховика.
 8.  Особливості розміщення коштів страхових резервів з урахуванням вимог законодавства та принципів МСФЗ.

ХРИСТОЛЮБСЬКА Ю. П. —  керівник підрозділу Національної комісії, що здійснює державне  регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

ІІ.  Податок на прибуток за I квартал 2020 року з урахуванням змін в законодавстві та у формах звітності.

 1. Зміни у формі податкової декларації з податку на прибуток згідно із наказом Мінфіну України від 14.11.2019 р. № 481.
 2. Уточнення щодо стандартів фінансової звітності (бухгалтерського обліку), на підставі яких складено фінансову звітність.
 3. Новий додаток ПП «Інформація про суми податкових пільг», який подається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1233.
 4. Доповнення у додатку РІ «Різниці».

4.1. Нова різниця щодо виплат (винагород) страховим посередникам та іншим особам за надані послуги з укладання (пролонгації) договорів страхування.

4.2. Виключення з діючих різниць вартості придбання активів з права користування.

 1. Зміни у додатку ПН.

5.1.Поправка в таблиці 1 щодо внесків та премій на страхування або перестрахування на користь  нерезидентів.

5.2.Нові вимоги щодо відображення найменування та місцезнаходження нерезидента, на користь якого  здійснено виплати доходів.

 1. Доповнення у додатку ВП щодо відображення результатів виправлення помилок, допущених у фінансовій звітності.
 2. Різниці, пов’язані із формуванням резервів, в тому числі резервів, пов’язаних із страховою діяльністю.
 3. Дисконтування дебіторської та кредиторської заборгованості: ризики завищення витрат, заниження доходів та податку на прибуток.
 4. Різниці по операціях з фінансовими активами.

9.1. Операції з цінними паперами.

9.2. Операції з борговими зобов’язаннями.

10.Різниці щодо придбання товарів/послуг, необоротних активів у нерезидентів та резидентів з особливим податковим статусом.

10.1.Операції з резидентами-неплатниками податку на прибуток та неприбутковими організаціями.

10.2.Операції з нерезидентами, зареєстрованими у державах (на територіях), включених до переліку,  встаноленого постановою КМУ від 27.12.2017 р. №1045.

10.3.Операції з нерезидентами, перелік організаційно-правових форм яких в розрізі держав (територій)  затверджено постановою КМУ від 04.07.2017 р. №480 та оновлено з 01.01.2020 року.

11.Різниці, які виникають по операціях з придбання, продажу, ліквідації необоротних активів та нарахуванні їх амортизації.

12.Розрахунок авансового внеску при виплаті дивідендів у 2020 році.

13.Виплати на користь нерезидентів та застосування міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування у 2020 році.

14.Виправлення помилок, допущених у податковій та фінансовій звітності за попередні звітні періоди.

 

ЗАЦЕРКОВНА Т. М. — заслужений економіст України, директор аудиторської фірми, сертифікований  фахівець з МСФЗ.

 

ІII. Оподаткування доходів фізичних осіб у 2020 році. ЄСВ.

 1. Зміни в розмірі мінімальної заробітної плати та прожитковому мінімумі та їх вплив на оподаткування доходів фізичних осіб у 2020р.
 2. Які новації в податковій звітності по ЄСВ та ПДФО чекають суб’єктів господарювання.
 3. Що дає підприємцям впровадження єдиного рахунку для сплати податків та ЄСВ.
 4. Як заповнювати декларацію про майновий стан та доходи за 2019 рік? (Нова форма декларації та зміни щодо її заповнення, які вступили в силу з 1.01.2020).
 5. Що треба знати, для того щоб уникнути штрафів під час проведення перевірок підприємств з питань нарахування та своєчасної сплати ПДФО.
 6. Що нового чекати в оподаткуванні доходів фізичних осіб у 2020 році.
 7. Як змінився порядок надсилання податковими органами вимог про сплату недоїмки з ЄСВ.
 8. Що змінилось в процедурі розгляду скарг платників ЄСВ.
 9. Які штрафні санкції застосовуються до платників ЄСВ. Як змінився їх розмір.

10.Останні роз’яснення ДПС щодо нарахування та сплати ПДФО та ЄСВ (оподаткування додаткових благ, неперсоніфіковані виплати фізичним особам, виплата доходу іноземцю – чи треба нараховувати ЄСВ?, тощо).

   представник Державної податкової служби України.

Вартість семінару:  2597 грн.

21 квітня, початок о 11.30

Семінар відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 16 А (ст.м. «Кловська»)

Попередня  реєстрація  обов’язкова
 за тел:  (044) 222-72-37
              (099) 130-09-20