27.03 ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ СТОСОВНО ДІЯЛЬНОСТІ У ЯКОСТІ СПФМ (ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ) АУДИТОРІВ, АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПІДПРИЄМЦІВ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

27.03 ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ СТОСОВНО ДІЯЛЬНОСТІ У ЯКОСТІ СПФМ  (ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ) АУДИТОРІВ, АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ — ПІДПРИЄМЦІВ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

ДО УВАГИ АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ!

З метою вивчення потреб СПФМ, просимо, до дати проведення семінару (незалежно від участі) надати інформацію про наявність у Вас потреби в одержанні повного комплекту прикладів необхідних внутрішніх документів СПФМ (на електронних носіях), розроблених для аудиторських фірм, які провадять аудит та надають послуги з бухгалтерського обліку з урахуванням останніх змін чинного законодавства.

За результатами опитування Вам буде повідомлено про можливість, строки та умови отримати приклади вказаних внутрішніх документів.

 Програма семінару:

1. Стосовно нових вимог до проведення ідентифікації, верифікації та вивчення осіб у зв`язку зі змінами Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», які набрали чинності 25.11.2018.

2. Огляд стосовно випадків та порядку врахування СПФМ рішень міждержавних об’єднань, міжнародних, міжурядових організацій, а також іноземних держав щодо активів визначених осіб.

3. Огляд стосовно різниці між поняттями вивчення фінансового стану клієнта та встановлення джерел походження активів, випадки та порядок проведення кожного з цих заходів, відповідно до вимог законодавства.

4. Практикум з проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів.

5. Стосовно встановлених для СПФМ законодавством значень термінів та порядку їх застосування СПФМ:

— фінансова операція,

— клієнт,

— кінцевий бенефіціарний власник (контролер),

— структура власності (зокрема, приклади Схематичного зображення структури власності клієнта — юридичної особами для подання банку, які відповідають вимогам Закону та Положення НБУ   про здійснення фінансового моніторингу банками).

— вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи,

— право володіння або користування активами юридичної особи,

— право давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління юридичної особи,

— пряме або опосередковане (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння часткою в юридичній особі,

— значна частка активів юридичної особи,

— особи пов`язані з фізичною особою.

6. Стан нормативно-правових актів, які пов`язані з діяльністю СПФМ на дату проведення семінару.

 

Семінар веде та відповідає на Ваші запитання:

ЯРОВИЙ С.М.експерт з практичних питань проведення фінансового моніторингу суб`єктами первинного фінансового моніторингу, викладає з 2004 року у вузах України практичні аспекти, специфіку виконання законодавчих та нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

 

 

Додаткові безкоштовні послуги для учасників семінару з питань фінансового моніторингу:

√ учасникам семінару надається методичні матеріали за програмою семінару та повний збірник нормативно-правових актів (на електронних носіях), які стосуються діяльності СПФМ, чинних на дату проведення семінару;

√ протягом місяця після проведення семінару на всі запитання, надіслані засобами електронної пошти, надаються термінові (не пізніше 3-х робочих днів) письмові консультації (з посиланням на відповідні норми чинного законодавства) з питань:

— з аналізу на предмет відповідності вимогам чинного законодавства реальних зразків кореспонденції, надісланої на адресу СПФМ, окремих пунктів внутрішніх документів СПФМ, змісту та форм інших документів, пов`язаних з практичною діяльністю СПФМ (крім аналізу повних текстів програм та правил, розроблених СПФМ);

— з будь-яких інших практичних питань, пов`язаних з проведенням фінансового моніторингу фінансовою установою.

 

Ми надамо більш повну інформацію з урахуванням всіх Ваших побажань стосовно Ваших специфічних потреб з одержання вказаних консультаційних послуг, якщо Ви зателефонуєте за номером: 044-222-72-37, 099-130-09-20.

 

З метою забезпечення надання під час проведення семінару письмових обґрунтованих відповідей на будь-які питання, які виникли у аудиторів, аудиторських фірм, фізичних осіб — підприємців, які надають послуги з бухгалтерського обліку під час проведення діяльності у якості СПФМ,  Ви маєте можливість надіслати Ваші запитання не пізніше 22.03.2019 на адресу firm@bizgarant.com.

Питання та відповіді (з посиланням на відповідні норми чинного законодавства), без персоніфікації клієнта, будуть включені до методичних матеріалів, які видаються на семінарі на паперових носіях, або надсилаються у дату проведення семінару клієнтам з дистанційною формою участі.

 

Вартість семінару:  2797 грн.

27 березня, початок о 11.00

Семінар відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 16 А (ст.м. «Кловська»)

Попередня  реєстрація  обов’язкова
 за тел:  (044) 222-72-37
              (099) 130-09-20