3.07 ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА МСФЗ: ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ, НАЙБІЛЬШ РОЗПОВСЮДЖЕННІ ПОМИЛКИ, ВПЛИВ COVID 19

23.07 ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА МСФЗ: ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ, НАЙБІЛЬШ РОЗПОВСЮДЖЕННІ ПОМИЛКИ, ВПЛИВ COVID 19.

ON-LINE СЕМІНАР З ТРАНСЛЯЦІЄЮ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ:

 Програма семінару:

  1. Проблемні питання першого застосування МСФЗ.
  2. Основні помилки при відображенні у звітності необоротних активів (основних засобів, нематеріальних активів, інвестиційної нерухомості).
  3. Орендні операції в МСФЗ 16 “Оренда”.
  4. Забезпечення у відповідності до МСБО 37 “Забезпечення, умовні зобов’язання та активи”, порядок формування, первісна оцінка та перегляд оцінки на звітну дату.
  5. Фінансові інструменти. Визначення, класифікація та оцінка згідно МСФЗ 9. Знецінення, очікувані кредитні збитки.
  6. Вплив COVID 19 на показники фінансової звітності та розкриття інформації у примітках.

 

Викладач:

ТЕТЯНА КАМЕНСЬКА — доктор економічних наук, Діпіфр АССА, голова Аудиторської палати України.

ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРУ, ВИ БУДЕТЕ МАТИ МОЖЛИВІСТЬ НА ЙОГО ПЕРЕГЛЯД В ЗАКРИТІЙ ГРУПІ ФУЙСБУК ПРОТЯГОМ 10 КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ

ON-LINE СЕМІНАР НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ПРИСУТНОСТІ УЧАСНИКІВ В ЛЕКЦІЙНОМУ ЗАЛІ, ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ТЕХНІЧНЕ МОДЕРАТОРСТВО, ЩО ГАРАНТУЄ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ КОЖНОГО.

НАВЧАННЯ ТРИВАТИМЕ В ПРЯМОМУ ЕФІРІ 6 АСТРОНОМІЧНИХ ГОДИН

Вартість семінару:  2487 грн.

23 липня, початок о 10.00

Попередня  реєстрація  обов’язкова
 за тел:   (099) 130-09-20