32.01 ОПОДАТКУВАННЯ КУА ТА ІСІ: ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ТА ПДВ. ЗВІТНІСТЬ ЗА 2019 РІК. ОЧІКУВАНІ ЗМІНИ В ОПОДАТКУВАННІ

23.01 ОПОДАТКУВАННЯ КУА ТА ІСІ: ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ТА ПДВ. ЗВІТНІСТЬ ЗА 2019 РІК. ОЧІКУВАНІ ЗМІНИ В ОПОДАТКУВАННІ

 Програма семінару:

Податковий статус інститутів спільного інвестування. Загальний підхід до оподаткування доходів ІСІ та інвесторів ІСІ.

  1. Принципи оподаткування в корпоративних відносинах. Економічне і юридичне подвійне оподаткування при володінні корпоративними правами. Оподаткування дивідендів. Облік та оподаткування інвесторів ІСІ, які повинні застосовувати метод участі в капіталі.
  2. Визначення об’єкту оподаткування податком на прибуток за даними фінансової звітності. Використання МСФЗ. Вплив на оподаткування змін в IAS 18 «Виручка» і IFRS 16 «Оренда».
  3. Порядок подання податкової звітності за 2019 р. Врахування збитків в податковій декларації за 2019 рік.
  4. Податкові різниці та облік відстрочених податків.
  5. Фінансовий та податковий облік основних засобів. Визначення балансової вартості основних засобів та ліквідаційної вартості. Обліку невиробничих основних засобів-2017. Облік ремонтів та інших поліпшень основних засобів. Фінансовий лізинг.
  6. Справедлива вартість та її вплив на оподаткування. Вплив переоцінок на капітал, фінансовий результат та оподатковуваний прибуток. Особливості використання МСФЗ 13 «Справедлива вартість» для оцінки різних категорій активів: основних засобів, цінних паперів, інвестиційної нерухомості. Переоцінка за справедливою вартістю та знецінення.
  7. Облік цінних паперів: відмінності в обліку цінних паперів, призначених до продажу чи до погашення, а також цінних паперів і корпоративних прав, що обліковуються за методом участі в капіталі. Використання суджень для обрання бізнес-моделі, за якою утримуються цінні папери. Оподаткування інвестиційного прибутку. Гудвіл і негативний гудвіл.
  8. Бухгалтерський та податковий облік інвестиційної нерухомості. Обрання оптимальної моделі обліку та її вплив на оподаткування. Зміна моделі обліку інвестиційної нерухомості.

10.Володіння активами vs володіння корпоративними правами. Продаж активів vs продаж корпоративних прав.

11.Особливості податкового обліку роялті і інших операцій з нематеріальними активами ІСІ.

12.Впливу резервів на податковий облік. Особливості формування резервів фінансових установ. Активи, по яким формується резерв на знецінення.

13.Відмінність у правилах визначення сумнівної та безнадійної заборгованості для цілей податкового обліку.

14.Фінансовий та податковий облік процентів. Застосування правила «тонкої капіталізації». Рекомендації з уникнення «тонкої капіталізації». Визнання фінансових інструментів за справедливою вартістю. Вплив дисконтування на об’єкт оподаткування. Оподаткування поворотної фінансової допомоги.

15.Особливості застосування трансфертного ціноутворення в діяльності КУА та ІСІ.

16.Податок на додану вартість:

16.1. Визначення бази оподаткування в окремих випадках.

16.2. Особливості обчислення податку в разі здійснення імпорту товарів (послуг).

16.3. Рекомендації по веденню податкового обліку та організації реєстрації податкових накладних в єдиному реєстру.

16.4. Практика електронного адміністрування ПДВ.

17.Особливості функціонування ІСІ, що здійснюють діяльність в сфері інвестування будівництва.

18.Особливості функціонування ІСІ, що використовується для структурування власності або внутришньогрупових фінансових операцій.

  1. Особливості взаємовідносин ІСІ з нерезидентами. Оподаткування доходів нерезидентів. Бенефіціарний власник доходів vs бенефіціарний власник компанії. Визнання постійного представництва нерезидента.

20.Аналіз актуальних роз’яснень Державної фіскальної служби і судової практики у спорах між інститутами спільного інвестування і органами ДФС.

21.Очікувані законодавчі зміни. Імплементації заходів плану BEPS в Україні: боротьба з податковими зловживаннями в міжнародній сфері, контрольовані іноземні компанії, розширення концепції постійних представництв. Звуження можливостей для використання ІСІ як інструменту податкової оптимізації в Україні. Поле нових можливостей для ІСІ як альтернативи інструментам міжнародного планування.

 

 

ОЛЕКСІЙ ШМАТКО – президент «Аксіома Консалтинг Груп», к.е.н., магістр права (Міжнародне податкове право, Лейденський університет, Нідерланди), сертифікований аудитор, сертифікований податковий консультант, має значний досвід роботи в підрозділах Державної фіскальної служби України;

Вартість семінару:  2597 грн.

23 січня, початок о 10.00

Семінар відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 16 А (ст.м. «Кловська»)

Попередня  реєстрація  обов’язкова
 за тел:  (044) 222-72-37
              (099) 130-09-20