4.07 ПОДАТКОВА, ФІНАНСОВА ТА РЕГУЛЯТОРНА ЗВІТНІСТЬ КУА ТА ІСІ ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2018 р.

28.04  ПОДАТКОВА, ФІНАНСОВА ТА РЕГУЛЯТОРНА ЗВІТНІСТЬ КУА ТА ІСІ ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2018 р.

 Програма семінару:

І.  Податкова звітність.

 1. 1. Податковий статус інститутів спільного інвестування. Загальний підхід до оподаткування доходів ІСІ та інвесторів ІСІ.
 2. 2.  Оподаткування: одинарне, подвійне, нульове. Оподаткування дивідендів. Облік та оподаткування інвесторів ІСІ, які повинні застосовувати метод участі в капіталі.
 3. 3. Визначення об’єкту оподаткування податком на прибуток за даними фінансової звітності. Використання МСФЗ. Зміни в МСФЗ, що можуть вплинути на оподаткування (IAS 18 «Виручка», IAS 17 «Оренда»).
 4. 4. Податкові різниці та облік відстрочених податків.
 5. 5. Порядок подання податкової звітності в 2018 р. Врахування збитків в податковій декларації за 2018 рік.
 6. 6. Фінансовий та податковий облік основних засобів. Визначення балансової вартості основних засобів та ліквідаційної вартості. Обліку невиробничих основних засобів. Облік ремонтів та інших поліпшень основних засобів. Фінансовий лізинг.
 7. 7. Особливості податкового обліку роялті і інших операцій з нематеріальними активами ІСІ.
 8. 8. Вплив переоцінок на капітал, фінансовий результат та оподатковуваний прибуток. Особливості використання МСФЗ 13 «Справедлива вартість» для оцінки різних категорій активів: основних засобів, цінних паперів, інвестиційної нерухомості. Переоцінка за справедливою вартістю та знецінення.
 9. 9. Впливу резервів на податковий облік. Особливості формування резервів фінансових установ. Активи, по яким формується резерв на знецінення.
 10. 10. Відмінність у правилах визначення сумнівної та безнадійної заборгованості для цілей податкового обліку.
 11. 11. Облік цінних паперів: відмінності в обліку цінних паперів, призначених до продажу чи до погашення, а також цінних паперів і корпоративних прав, що обліковуються за методом участі в капіталі. Використання суджень для обрання бізнес-моделі, за якою утримуються цінні папери. Новий порядок оподаткування цінних паперів.
 12. 12. Фінансовий та податковий облік процентів. Застосування правила «тонкої капіталізації». Рекомендації з уникнення «тонкої капіталізації». Визнання фінансових інструментів за справедливою вартістю. Вплив дисконтування на об’єкт оподаткування. Оподаткування поворотної фінансової допомоги.
 13. 13. Особливості застосування трансфертного ціноутворення в діяльності КУА та ІСІ.
 14. 14. Податок на додану вартість

14.1. Визначення бази оподаткування в окремих випадках

14.2. Особливості обчислення податку в разі здійснення імпорту товарів (послуг)

14.3. Рекомендації по веденню податкового обліку та організації реєстрації податкових накладних в єдиному реєстру

14.4. Практика електронного адміністрування ПДВ

14.5. Коди товарів і видів діяльності в податкових накладних. Блокування податкових накладних.

 1. 15. Особливості функціонування ІСІ, що здійснюють діяльність в сфері інвестування будівництва.
 2. 16. Особливості функціонування ІСІ, що використовується для структурування власності або внутришньогрупових фінансових операцій.
 3. 17. Особливості взаємовідносин ІСІ з нерезидентами. Оподаткування доходів нерезидентів. Визнання постійного представництва нерезидента.
 4. 18. Аналіз судової практики у спорах між інститутами спільного інвестування і органами Державної фіскальної служби.
 5. 19. Аналіз актуальних роз’яснень Державної фіскальної служби.

 

 

ОЛЕКСІЙ ШМАТКО – президент «Аксіома Консалтинг Груп», к.е.н., магістр права (Міжнародне податкове право, Лейденський університет, Нідерланди), сертифікований аудитор, сертифікований податковий консультант, має значний досвід роботи в підрозділах Державної фіскальної служби України;

 

 1. Актуальні питання регуляторної звітності компаній з управління активами.
 2. Типові порушення КУА при розрахунку вартості чистих активів ІСІ та дотримання вимог щодо складу та структури їх активів.
 3. Вимоги до оприлюднення звітності КУА про результати діяльності ІСІ.
 4. Правозастосування з боку Комісії щодо порушень на ринку цінних паперів.

 

ОЛЬГА  ЛУКАЩУК   —  заступник директора департаменту-начальник відділу моніторингу діяльності інституційних інвесторів департаменту нагляду за професійними учасниками фондового ринку НКЦПФР.

Вартість семінару:  2197 грн.

4 липня, початок о 10.00

Семінар відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 16 А (ст.м. «Кловська»)

Попередня  реєстрація  обов’язкова
 за тел:  (044) 222-72-37
              (099) 130-09-20