12.10 ЗМІНИ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ У 2017 РОЦІ. ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА ІІІ КВАРТАЛ

     Програма семінару:            

І.  Податок на додану вартість з 1 квітня 2017 року.

1. Зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в системі електронного адміністрування  ПДВ в тестовому режимі.

1.1. Підстави для зупинення згідно із Критеріями оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджених Мінфіном України.

1.2. Заходи платника ПДВ щодо запобігання зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в ЄРПН.

1.3. Дотримання обов’язкових реквізитів в податковій накладній (коди товарів згідно з УКТЗЕД, коди послуг згідно із ДКПП тощо.

2. Процедура відновлення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН.

2.1. Вичерпний перелік документів, достатніх для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування у розрізі критеріїв оцінки ступеня ризиків, затверджений Мінфіном.

2.2. Порядок роботи та повноваження комісії ДФС, яка приймає рішення про реєстрацію податкової  накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або про відмову в такій реєстрації.

2.3. Підстави для прийняття комісією ДФС рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або про відмову в реєстрації згідно з постановою Кабінету Міністрів України

3. Оскарження дій ДФС в адміністративному та судовому порядку в разі відмови у відновленні реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН.

4. Інші зміни в порядку електронного адміністрування ПДВ у 2017 році та їх реалізація в підзаконних нормативних  актах.

4.1. Постанова Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість”

4.2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних».

5. Зміни у формі та порядку заповнення податкової декларації з ПДВ та додатків до неї.

5.1. Доповнення в таблицях 1 додатків Д1 та Д5 до декларації та їх вплив на розділ І «Податкові зобов’язання» декларації.

5.2. Зміни у рядках розділів ІІ «Податковий кредит» та ІІІ «Розрахунки з бюджетом» декларації.

5.3. Нова форма додатка Д4 до декларації.

6. Новації в застосуванні штрафних санкцій за помилки в податковій накладній/розрахунку коригування та порушення термінів їх реєстрації в ЄРПН.

7. З 01.03.2017 року нова форма податкової накладної, звітність за березень 2017 року за новою формою податкової декларації по ПДВ. Особливості їх заповнення.

8. Порядок відображення в податковій  декларації з ПДВ  податкових зобов’язань по операціях, зокрема:

- постачання товарів/послуг за цінами, нижче придбання, ліквідації основних засобів;

- безоплатної передачі товарів/послуг, в тому числі в рекламних цілях;

- придбання для неоподатковуваних операцій та негосподарської діяльності;

9. Звітний період формування податкового кредиту в залежності від своєчасної/несвоєчасної реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної.

10.Вплив на податкові зобов’язання та податковий кредит операцій зі списання безнадійної  дебіторської/кредиторської заборгованості.

11.Відображення від’ємного значення в додатку 2 та рядку 21 декларації. 

12.Розрахунок суми бюджетного відшкодування ПДВ в додатку 3 до декларації.

13.Особливості повернення суми бюджетного відшкодування або коштів з рахунку в системі електронного адміністрування згідно із додатком 4 до декларації.

14.Порядок виправлення помилок в податкових накладних та в податковій звітності з ПДВ.

КОТОВА О.Л. експерт з ПДВ, член робочої групи Комітету зпитань оподаткування Верховної ради, тривалий час працювала в системі ДФСУ;

II. Податок на прибуток.

1. Критерії визначення звітних періодів з податку на прибуток у 2017 році.

2. Зміни у розрахунку амортизації в податковому обліку.

2.1.Нові різниці, пов’язані з продажем, ліквідацією та поліпшеннями (ремонтами) невиробничих основних засобів та нематеріальних активів.

2.2. Переоцінка (дооцінка, уцінка) відповідно до положень бухгалтерського обліку не впливає на податковий облік.

2.3. Прискорена амортизація новопридбаних основних засобів групи 4.

3. Нові підстави для коригування фінрезультату до оподаткування на різниці, пов’язані із формуванням та використанням резерву сумнівних боргів.

4. Уточнення щодо коригування фінрезультату до оподаткування на суми забезпечень (резервів), пов’язаних з оплатою праці.

5. Різниці щодо доходів або витрат, врахованих при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток до 1 січня 2016 року та відображених у фінансовій звітності.

6. Уточнення щодо збільшення фінрезультату до оподаткування при виплаті процентів нерезидентам, які є пов’язаними особам з платником податку на прибуток.

7. Нові умови збільшення фінрезультату до оподаткування на різниці по роялті, нарахованих на користь нерезидентів.

8. Різниці по операціях з неприбутковими організаціями.

9. Нові різниці, на які збільшується фінрезультат до оподаткування з 1 січня 2017 року:

- суми перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг);

- суми витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів на користь окремих осіб;

- суми доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування.

10.Уточнення щодо умов зменшення фінрезультату до оподаткування на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на користь платника податку.

11. Зміни в трансфертному ціноутворенні з 1 січня 2017 року та їх вплив на податок на прибуток.

11.1. Нові критерії контрольованих операцій.

11.2. Податкова звітність.

11.3. Штрафні санкції.

12. Особливості коригування фінрезультату до оподаткування по контрольованих операціях.

13. Зміни в податковому обліку операцій з цінними паперами.

13.1. Визначення загального результату від переоцінки цінних паперів.

13.2. Коригування фінансового результату до оподаткування на результат від переоцінки цінних паперів.

14. Зміни в оподаткуванні доходів нерезидентів.

15. Проект змін до податкової декларації з податку на прибуток та додатків до неї.

16. Виправлення помилок в податковій звітності, в тому числі внаслідок виправлення помилок у фінансовій звітності.

 

     ЗАЦЕРКОВНА Т.М.заслужений економіст України, директор аудиторської фірми сертифікований фахівець з МСФЗ;

ІІІ. Податок на доходи фізичних осіб. Проведення перевірок контролюючими органами з питань дотримання вимог законодавства при виплаті заробітної плати у 2017році

1.  Штрафи за порушення трудового законодавства (їх розмір та правові підстави застосування)

2.  Міри відповідальності до платників податків, які порушують вимоги Податкового кодексу в частині нарахування та перерахування ПДФО та військового збору.

3.  Перевірки податкових органів в частині контролю за нарахуванням та сплатою ПДФО, військового збору.

4.  Нові показники, які будуть застосовуються в оподаткуванні згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»:

- неоподатковуваний мінімум;

- податкова соціальна пільга та граничний розмір доходу для її застосування;

- неоподатковувана матеріальна допомога;

- подарунки.

5.  Зміни в оподаткуванні у 2017 році щодо:

- подовження терміну перерахування податку на доходи при виплаті доходів у не грошовій формі;

- витрат на навчання найманих працівників та інших фізичних осіб;

- витрат на відрядження;

- витрат на лікування.

6.  Відображення в податковому розрахунку за формою 1 ДФ результатів річного перерахунку податку на доходи   фізичних осіб.

7.  Порядок оподаткування виплаченого доходу працівнику – фізичній особі на підставі рішення суду.

представник Державної фіскальної служби України;

VI.Останні зміни та нюанси заповнення звіту щодо ЄСВ.

1. Нарахування та формування звітності щодо єдиного внеску.

2. Особливості заповнення таблиць 5, 6 додатку 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування.

3. Використання даних реєстру застрахованих осіб.

4. Формування таблиць таблиць 5, 6 додатку 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування, а також щодо подання звітності до системи персоніфікованого обліку за періоди до 01.01.2011 року.

представник Пенсійного фонду України.

 

 

Вартість семінару:  1998 грн.

 

Інформація щодо знижок:

1. Учасникам семінару при оплаті до 22 вересня надається знижка. До сплати 1798 грн.

 

  12 жовтня, початок о 10.00

м. Київ, вул. Мечникова, 16 А (ст.м. «Кловська») 

      Реєстрація:

Попередня  реєстрація  обов'язкова

за тел:  (044) 222-82-37

                (099) 130-09-20

  або тут реєстрація edit