21.12 СКЛАДАННЯ РІЧНОЇ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ ОСТАННІХ ЗМІН В ЗАКОНОДАВСТВІ ТА РЕКОМЕНДАЦІЙ ДФС УКРАЇНИ

     Програма семінару:            

І.  Податок на прибуток.

1. Проблемні питання щодо складання первинних документів з метою підтвердження результатів господарських операцій в бухгалтерському та податковому обліку у зв’язку із змінами в законодавстві. 

2. Застосування роз’яснень ДФС України щодо коригування фінансового результату до оподаткування  на суму резерву, сформованого у зв’язку із знеціненням (зменшенням корисності) активів згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності (МСБО).

3.  Випадки коригування фінансового результату до оподаткування на суму заборгованості, визнаної безнадійною згідно із МСБО, яка не відповідає ознакам «безнадійної» за нормами Податкового кодексу.

4. Відображення в додатку ЦП та в додатку РІ до декларації з податку на прибуток різниць по операціях із продажу або іншого відчуження цінних паперів (ЦП):

- фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження ЦП;

- загальний результат переоцінки ЦП.

5. Коригування фінансового результату до оподаткування при здійсненні банком окремих фінансових операцій (розділ 3 додатку РІ до декларації):

- сума процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями,  що виникли за операціями з пов’язаними особами – нерезидентам;

- суми переоцінки, врахованої у фінансовому результаті до оподаткування у поточному податковому (звітному) періоді, на інструменти власного капіталу;

- сума витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів;

- сума перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) тощо.

6. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, в тому числі:

- щодо залишкової вартості проданих та ліквідованих необоротних активів;

- невиробничих основних засобів та активів, які знаходяться на непідконтрольній території;

- інвестиційної нерухомості тощо.

7. Коригування фінансового результату до оподаткування у разі здійснення банком контрольованих операцій.

7.1.Перелік операцій банків, які враховуються при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій для цілей трансфертного ціноутворення.

7.2. Визначення показника діапазону цін/рентабельності, до якого проведено коригування податкових зобов’язань в додатку ТЦ до декларації.

8. Авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів:

- умови обов’язкової сплати;

- пропорційний розрахунок суми податку;

- зменшення нарахованої суми податку на прибуток, в тому числі в наступних звітних (податкових) періодах.

9.  Підстави для зменшення податку на прибуток, на суму податку, сплаченого за кордоном.

10. Утримання податку з доходів нерезидента.

10.1. Умови застосування конвенцій про уникнення подвійного оподаткування.

10.2. Відображення в податковій звітності: декларація та додаток ПН до неї.

11. Виправлення помилок, допущених у звітності за попередні звітні періоди: адаптація до нової форми декларації.

12. Зміни в адмініструванні податку на прибуток у 2018 році.

 

     ЗАЦЕРКОВНА Т.М.заслужений економіст України, директор аудиторської фірми сертифікований фахівець з МСФЗ;

ІІ.  Податок на додану вартість

1. Останні зміни в порядку зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування.

- автоматична реєстрація податкових накладних, щодо яких комісією ДФС своєчасно не прийнято відповідне рішення;

- зміни критеріїв оцінки ступеня ризиків зупинення реєстрації податкових накладних згідно з наказом Мінфіну України.

2. Особливості застосування критеріїв оцінки ступеня ризиків зупинення реєстрації податкових накладних щодо податкових накладних/розрахунків коригування, складених банком.

3.  Вимоги щодо податкових накладних/розрахунків коригування, складених банком по окремих операціях:

- постачання заставного майна;

- ліквідація основних засобів, в тому числі орендованих;

- безоплатне постачання, в тому числі рекламних засобів;

- отримання послуг від нерезидента тощо.

4. Умови отримання права на податковий кредит у випадках:

- блокування податкових накладних/розрахунків коригування постачальників;

- реєстрації постачальником податкової накладної з помилкою;

- придбання заставного майна тощо.

5. Коригування податкового кредиту.

5.1.Особливості складання та реєстрації розрахунків коригування до різних видів податкових накладних.

5.2. Відображення в податковій звітності (декларація та додаток 1 до неї).

6. Умови звільнення від оподаткування ПДВ окремих операцій:

- постачання заставного майна;

- постачання житла тощо.

7. Річний перерахунок коефіцієнта розподілу податкових зобов’язань та визначення суми, яка збільшує/зменшує податкові зобов’язання за 2017 рік.

7.1. Відображення в податковій звітності (декларація та додаток 7 до неї).

7.2. Складання та реєстрація розрахунку коригування.

8. Виправлення помилок, допущених у звітності за попередні звітні періоди.

8.1. Відображення в уточнюючому розрахунку податкових зобов’язань.

8.2. Окремі рахунки для погашення боргу: податкових зобов’язань та штрафу.

9. Механізм повернення надміру  та помилково сплачених сум податку з рахунку:

- в системі електронного адміністрування ПДВ (СЕА ПДВ);

- в органі ДКС.

10. Зміни в порядку адміністрування СЕА ПДВ у 2018 році.

 

      ЛЕЩИМЕНКО А.О. - експерт з питань оподаткування, тривалий час працювала в системі      ДФС,автор  чисельних публікацій в профільних ЗМІ;

ІІІ. Податок на доходи фізичних осіб. Проведення перевірок контролюючими органами з питань дотримання вимог законодавства при виплаті заробітної плати у 2018році

1.  Штрафи за порушення трудового законодавства (їх розмір та правові підстави застосування)

2.  Міри відповідальності до платників податків, які порушують вимоги Податкового кодексу в частині нарахування та перерахування ПДФО та військового збору.

3.  Перевірки податкових органів в частині контролю за нарахуванням та сплатою ПДФО, військового збору.

4.  Нові показники, які будуть застосовуються в оподаткуванні згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»:

- неоподатковуваний мінімум;

- податкова соціальна пільга та граничний розмір доходу для її застосування;

- неоподатковувана матеріальна допомога;

- подарунки.

5.  Зміни в оподаткуванні у 2018 році щодо:

- подовження терміну перерахування податку на доходи при виплаті доходів у не грошовій формі;

- витрат на навчання найманих працівників та інших фізичних осіб;

- витрат на відрядження;

- витрат на лікування.

6.  Відображення в податковому розрахунку за формою 1 ДФ результатів річного перерахунку податку на доходи   фізичних осіб.

7.  Порядок оподаткування виплаченого доходу працівнику – фізичній особі на підставі рішення суду.

представник Державної фіскальної служби України;

VI.Останні зміни та нюанси заповнення звіту щодо ЄСВ.

1. Які зміни передбачені в проекті Порядку 435 в зв‘язку із змінами Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування», які вступили в дію з 01.01.2017?

Проектом порядку передбачено:

• Можливість подання звітності про осіб, які які відмовилися від використання ідентифікаційного номера та можуть здійснювати платежі згідно даних паспорта у вигляді ID –картки;

• Визначено терміни подачі звітності за формою «Ліквідаційна» для фізичних осіб підприємців та самозайнятих осіб;

• В розділі 5 Порядку 435 доповнено визначення чинності звіту, а саме: «чинним вважається останній електронний або паперовий Звіт, поданий страхувальником до закінчення строків подання звітності, визначених цим Порядком, який пройшов всі контролі при завантаженні до Реєстру страхувальників та до Реєстру застрахованих осіб».

• Визначено у яких випадках можливо застосовувати тип нарахування «13» за попередній період.

2.Як у звітності щодо ЄСВ відображати осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь – які платежі за паспортними даними (для осіб, які мають паспорт у формі пластикової картки)?

Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта в полі «Податковий номер» зазначаються:

або серія та номер БКNNXXXXXX, де БК - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; NN - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями)

або ПХХХХХХХХХ, де П - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; ХХХХХХХХХ – дев’ять цифр номера паспорта , що у формі пластикової картки типу ID-1.

3.  Як відображати суму різниці між мінімальною зарплатою та фактично нарахованим заробітком, якщо донарахування ЄСВ до  здійнюється за попередній період у зв’язку з нарахуванням лікарняного чи допомоги по вагітності та пологах за попередній період?

Тип нарахування «13», як правило застосовується за поточний період, проте існують винятки. При нарахуванні сум допомоги по тимчасовій непрацездатності за попередній місяць та при нарахуванні сум у зв‘язку з вагітністю та пологами за попередній місяць тип нарахування «13» можна застосовувати за попередній період. При цьому слід застосовувати відповідний код категорії застрахованої особи:

при нарахуванні сум допомоги по тимчасовій непрацездатності за попередній місяць – код категорії застрахованої особи «29»;

при нарахуванні сум у зв‘язку з вагітністю та пологами за попередній місяць - код категорії застрахованої особи «42»;

Отже, при нарахуванні сум допомоги по тимчасовій непрацездатності за попередній місяць, у випадку необхідності здійснити доплату до мінімального страхового внеску, доплату зазначають з типом нарахування «13» і при цьому вказують код категорії застрахованої особи «29».

4 Які зміни до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі – Закон про ЄСВ) передбачені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» №2148-VIII

• Змінено визначення максимальної величини бази нарахування єдиного внеску - максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює п’ятнадцяти розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом”;

• Змінено норму частини четвертої статті четвертої Закону про ЄСВ, а саме раніше від сплати ЄСВ звільнялися від сплати ЄСВ фізичні особи - підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, якщо вони були пенсіонерами за віком або інвалідами. Нормою Проекту 6614 від сплати ЄСВ звільнятимуться фізичні особи - підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, члени фермерського господарства, якщо вони не належать до кола осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах  за умови, якщо якщо вони отримують пенсію за віком, є особами з інвалідністю або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

• Тобто, фізична особа - підприємець, яка отримує пенсію за вислугу років і досягла пенсійного віку встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” може бути звільнена від сплати єдиного внеску.

• Змінено розміри ЄСВ для осіб, які бажають здійснити одноразову сплату ЄСВ згідно договору про добровільну участь, а саме: сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок, помножений на коефіцієнт:

2 - за період до 12 місяців;

1,5 - за період від 13 до 24 місяців.

• Виключено норму для платників, віднесених до першої групи платників єдиного податку, щодо можливості для них сплати ЄСВ у розмірі 0,5 мінімального страхового внеску.

 

 

Вартість семінару:  2098 грн.

 

Інформація щодо знижок:

1. Учасникам семінару при оплаті до 7 грудня надається знижка. До сплати 1888 грн.

  21 грудня, початок о 10.00

м. Київ, вул. Мечникова, 16 А (ст.м. «Кловська») 

      Реєстрація:

Попередня  реєстрація  обов'язкова

за тел:  (044) 222-82-37

                (099) 130-09-20

  або тут реєстрація edit