24.01 ПОДАТКОВА І РЕГУЛЯТОРНА ЗВІТНІСТЬ КУА ТА ІСІ ЗА 2017 РІК. ЗМІНИ В ОПОДАТКУВАННІ В 2018 РОЦІ

     Програма семінару:            

І.  Податкова звітність.

1. Огляд змін, внесених  Законом України від 07.12.2017 р №2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2018 році».

2. Податковий статус інститутів спільного інвестування. Загальний підхід до оподаткування доходів ІСІ та інвесторів ІСІ.

3.  Оподаткування: одинарне, подвійне,  нульове. Оподаткування дивідендів. Облік та оподаткування інвесторів ІСІ, які повинні застосовувати метод участі в капіталі.

4. Визначення об’єкту оподаткування податком на прибуток за даними фінансової звітності. Використання МСФЗ. Зміни в МСФЗ, що можуть вплинути на оподаткування (IAS 18 «Виручка», IAS 17 «Оренда»).

5. Податкові різниці та облік відстрочених податків.

6. Порядок подання податкової звітності в 2018 р. Врахування збитків в податковій декларації за 2018 рік.

7. Фінансовий та податковий облік основних засобів. Визначення балансової вартості основних засобів та ліквідаційної вартості. Обліку невиробничих основних засобів-2017. Облік ремонтів та інших поліпшень основних засобів. Фінансовий лізинг.

8. Особливості податкового обліку роялті і інших операцій з нематеріальними активами ІСІ.

9. Вплив переоцінок на капітал, фінансовий результат та оподатковуваний прибуток. Особливості використання МСФЗ 13 «Справедлива вартість» для оцінки різних категорій активів: основних засобів, цінних паперів, інвестиційної нерухомості. Переоцінка за справедливою вартістю та знецінення.

10. Впливу резервів на податковий облік. Особливості формування резервів фінансових установ. Активи, по яким формується резерв на знецінення.

11. Відмінність у правилах визначення сумнівної та безнадійної заборгованості для цілей податкового обліку.

12. Облік цінних паперів: відмінності в обліку цінних паперів, призначених до продажу чи до погашення, а також цінних паперів і корпоративних прав, що обліковуються за методом участі в капіталі. Використання суджень для обрання бізнес-моделі, за якою утримуються цінні папери. Новий порядок оподаткування цінних паперів.

13. Фінансовий та податковий облік процентів. Застосування правила «тонкої капіталізації». Рекомендації з уникнення «тонкої капіталізації». Визнання фінансових інструментів за справедливою вартістю. Вплив дисконтування на об’єкт оподаткування. Оподаткування поворотної фінансової допомоги.

14. Особливості застосування трансфертного ціноутворення в діяльності КУА та ІСІ.

15. Податок на додану вартість

15.1. Визначення бази оподаткування в окремих випадках

15.2. Особливості обчислення податку в разі здійснення імпорту товарів (послуг)

15.3. Рекомендації по веденню податкового обліку та організації реєстрації податкових накладних в єдиному реєстру

15.4. Практика електронного адміністрування ПДВ

15.5. Коди товарів і видів діяльності в податкових накладних. Блокування податкових накладних з 1.07.2017.

16. Особливості функціонування ІСІ, що здійснюють діяльність в сфері інвестування будівництва.

17. Особливості функціонування ІСІ, що використовується для структурування власності або внутришньогрупових фінансових операцій.

18. Особливості взаємовідносин ІСІ з нерезидентами. Оподаткування доходів нерезидентів. Визнання постійного представництва нерезидента.

19. Аналіз судової практики у спорах між інститутами спільного інвестування і органами Державної фіскальної служби.

20. Аналіз актуальних роз’яснень Державної фіскальної служби.

 

         ШМАТКО О.Ю.– президент ТОВ "Аксіома Консалтинг Груп", к.е.н., магістр права (Міжнародне податкове право, Лейденський університет, Нідерланди), сертифікований аудитор, сертифікований податковий консультант, має значний досвід роботи в підрозділах Державної фіскальної служби України;

ІІ. Регуляторна звітність за 2017 рік.

1. Порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що  здійснюють управління  активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та  фондового ринку.

2. Порядок розкриття звітної інформації КУА.

3. Типові порушення компаній з управління активами при розрахунку вартості чистих активів ІСІ та  дотримання вимог  щодо складу та структури їх активів.

ЛУКАЩУК О.В. - керівник підрозділу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

Вартість семінару:  2097 грн.

 

Інформація щодо знижок:

1. Учасникам семінару при оплаті до 9 січня надається знижка. До сплати 1887 грн.

 

 

  24 січня, початок о 10.00

м. Київ, вул. Мечникова, 16 А (ст.м. «Кловська») 

При наявності додаткових запитань за темою семінару прохання завчасно надіслати їх на електронну скриньку.

      Реєстрація:

Попередня  реєстрація  обов'язкова

за тел:  (044) 222-82-37

                (099) 130-09-20

  або тут реєстрація edit