27.03 БУХГАЛТЕРСЬКІ ТА ЮРИДИЧНІ ПОМИЛКИ, ЩО ВЕДУТЬ ДО ПОДАТКОВИХ ДОНАРАХУВАНЬ

 

УВАГА!

Протягом місяця після проведення семінару на всі запитання учасників, надіслані засобами електронної пошти, експертами надаються термінові письмові консультації (з посиланням на відповідні норми чинного законодавства).

      Програма семінару: 

1.  Дефектність документів. Причини наявності дефектних документів в обліку. Способи упередження появи в обліку дефектних документів. Загальні аспекти.

2.  Логічні суперечності в документах. Зв’язок між логічними суперечностями та застосуванням податкових доктрин органами ДФС. Загальні аспекти.

3.  Превалювання сутності над формою та вплив на оподаткування. Загальні аспекти.

4.  Недоліки при ведені обліку основних засобів, НМА та МНМА, їх причини та способи виявлення. Вплив недоліків на оподаткування:

визначення приналежності до основних засобів, НМА та МНМА, визначення груп;

формування первісної вартості основних засобів, НМА та МНМА;

кваліфікація витрат: модернізація, дообладнання чи просто ремонт;

документальне оформлення введення в експлуатацію основних засобів та МНМА;

документальне оформлення приймання-передачі основних засобів та МНМА між матеріально-відповідальними особами, зокрема у разі звільнення.

5.  Недоліки при веденні обліку товарно-матеріальних цінностей, їх причини та способи виявлення. Вплив порушень на оподаткування:

формування первісної вартості ТМЦ;

документальне оформлення списання ТМЦ;

документальне оформлення приймання-передачі ТМЦ між матеріально-відповідальними особами;

необхідність встановлення норм витрат ТМЦ, або як мінімум необхідність проведення розрахунків норм витрат.

6.  Ризики при обліку операцій з ФОПами та їх вплив на оподаткування:

для кого важлива відповідність видів діяльності за КВЕД фактично виконаним послугам, реалізованим товарам. Наслідки невідповідності;

чому важливо місце реєстрації ФОПів. Наслідки взаємовідносин з ФОПами, місцезнаходження яких є тимчасово окупована територія та/або територія населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення.

7.  Найчастіші помилки ведення касової дисципліни. Наслідки не усунення помилок:

дотримання лімітів залишку готівки в касі;

повнота оприбуткування готівки в касі;

витрачання готівки на виплати, що пов'язані з оплатою раці при наявності податкової заборгованості;

дотримання строків використання виданої під звіт готівки;

повнота звітів про використання готівкових коштів;

цільове використання готівкових коштів;

порядок ведення касової книги, реєстрів прибуткових, видаткових касових ордерів, відомостей та касових документів.

8.Найчастіші помилки в обліку ПДВ:

облік податкових накладних з некоректною номенклатурою;

не перенесення даних уточнюючих розрахунків до декларацій з ПДВ;

порушення в частині передчасного включення до декларацій з ПДВ податкових накладних та розрахунків коригування, що зареєстровані з порушенням строків;

загублені податкові накладні.

9.  Найчастіші помилки при обліку курсових різниць. Вплив таких помилок на оподаткування. Способи уникнення таких помилок.

10.Нюанси обліку окремих операцій, найчастіші помилки в їх документальному оформлені, логічні суперечності в документах та їх вплив на оподаткування:

- комісійні операції при експорті;

- кредитні договори (договори позики) з нерезидентами;

- роялті;

- комерційна концесія;

- фінансові гарантії.

11.Нюанси обліку та документальне оформлення окремих видів діяльності. Найчастіші помилки в їх бухгалтерському обліку, причини наявності таких помилок та їх вплив на оподаткування. Способи їх виявлення та уникнення:

- діяльність з перевезення вантажів, в т.ч. і експедиторська діяльність;

Діяльність з виробництва будь-якого виду продукції;

- Діяльність з оптової торгівлі;

- Сільськогосподарська діяльність, зокрема вирощування культур;

Діяльність, пов’язана з будівництвом.

12.Накази про облікову політику, про документообіг, про взаємодію між бухгалтерами та іншими підрозділами суб’єкта господарювання, посадові інструкції для рядових бухгалтерів, алгоритми документального оформлення та бухгалтерського проведення операцій – формальність чи необхідність.

Семінар веде та відповідає на Ваші запитання:

ОЛЕНА ГУЛЬексперт з питань оподаткування, аудитор, має більше 10 років досвіду в підрозділах контрольно-перевірочної роботи органів ДФС, двохрічний досвід роботи в підрозділі по захисту інтересів Держави в економічній сфері Генеральної прокуратури України, а також досвід роботи в побудові систем внутрішнього контролю у сферах будівництва, виробництва та зовнішньоекономічній діяльності.

Вартість семінару: 2097 грн.

Інформація щодо знижок:

1. Учасникам семінару при оплаті до 21 березня надається знижка. До сплати 1887 грн.

 

  27 березня, начало в 10.00

м. Київ, вул. Мечникова, 16 А (ст.м. «Кловська»)

Учасникам семінару надається добірка  матеріалів, канцелярське приладдя, кава-пауза та обід.
При наявності додаткових запитань за темою семінару прохання завчасно надіслати їх на електронну скриньку.

      Реєстрація:

Попередня  реєстрація  обов'язкова

 за тел:  (044) 222-72-37

                (099) 130-09-20

  або тут реєстрація edit

 

 

 

 
0749681Ваш IP:54.80.80.77