26.07 ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ З ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ТА ОСТАННІ ЗМІНИ ДО ВНУТРІШНІХ ДОКУМЕНТІВ СПФМ –НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

 

    Програма семінару: 

       

1. Стосовно змін до Положення НБУ про здійснення фінансового моніторингу банками (в частині ідентифікації та вивчення клієнта - юридичної особи),  які набрали чинності 31.05.2017.

2.  Стосовно Переліку критеріїв НБУ для виявлення клієнтів, фінансові операції яких містять ознаки фіктивності,    від 26.05.2017.

3 . Зміни до внутрішніх документів СПФМ у зв`язку з застосування персональних спеціальних економічних та   інших обмежувальних заходів (санкцій) до деяких банків-резидентів України з 18.03.2017.

4.  Особливості діяльності СПФМ з врахуванням положень Закону України Про споживче кредитування, який   набрав чинності 11.06.2017.

5. Дії СПФМ у зв`язку з уведенням в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня   2017  року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" з  17.05.2017.

6. Зміни до внутрішніх документів СПФМ у зв`язку з розпорядженням Нацкомфінпослуг від 06.04.2017  № 948,  яке набрало чинності 31.05.2017.

7. Зміни вимог до СПФМ-страховиків у зв`язку з розпорядженням Нацкомфінпослуг від 04.04.2017 № 868,   яке набрало чинності 30.05.2017.

8. Огляд стосовно готівкових розрахунків (в тому числі внесення до банку готівки з наступним зарахуванням   на рахунок СПФМ) та операції, що підлягають обов`язковому або внутрішньому моніторингу.

9. Практикум з проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів.

10.Стосовно встановлених для СПФМ законодавством значень термінів та порядку їх застосування СПФМ:

- фінансова операція,

- клієнт,

- кінцевий бенефіціарний власник (контролер),

- структура власності (зокрема, приклади Схематичного зображення структури власності клієнта - юридичної особами для подання банку, які відповідають вимогам Закону та Положення НБУ про здійснення фінансового моніторингу),

- вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи,

- право володіння або користування активами юридичної особи,

- право давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління юридичної особи,

- пряме або опосередковане (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння часткою в юридичній особі,

- значна частка активів юридичної особи,

- особи пов`язані з фізичною особою.

11.Огляд змін законодавства з 21.08.2010 до поточної дати та проблемні питань переходу на передачу  інформації в електронному вигляді від СПФМ до Держфінмоніторингу, враховуючи вимоги до захисту такої  інформації та доспособу її передачі.

12. Огляд випадків надання інформації в Нацкомфінпослуг з питань проведення фінансового моніторингу без   вимоги (або на вимогу) Нацкомфінпослуг, з урахуванням видів фінансових послуг , які надають СПФМ.

13.Огляд змін вимог законодавства з 21.08.2010 до поточної дати стосовно вимог до кваліфікації, до перевірки ділової репутації кандидата та оформлення її результатів, а також професійної підготовки працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу та працівника, що тимчасово виконує його обов`язки (приклади внутрішніх документів).

14.Огляд змін вимог законодавства до внутрішньої звітності та проведення та оформлення внутрішнього   контролю діяльності СПФМ з 21.08.2010 до поточної дати (приклади внутрішніх документів).

15.Огляд змін вимог законодавства стосовно строків чинності свідоцтва про державну реєстрацію, змісту   виписки, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та її форми.

16.Огляд змін законодавства стосовно фінансового моніторингу під час переказу коштів:

- стосовно встановлених НБУ ознак ризикових операцій з готівкою (в тому числі, як розрахунок за цінні папери);

- стосовно вимог встановлених Законом з особливостей ідентифікації юридичних та фізичних осіб;

- стосовно вимог встановлених Положенням НБУ про здійснення фінансового моніторингу.

17.Стан нормативно-правових актів, які пов`язані з діяльністю СПФМ на дату проведення семінару.

18.Вимоги до внутрішніх документів СПФМ, порядок та строки їх поновлення. Детальний аналіз змін, які  необхідно внести до внутрішніх документів СПФМ у червні-липні 2017 р.

Семінар веде та відповідає на Ваші запитання

 

                          Яровий С.М.– експерт з практичних питань проведення фінансового моніторингу суб`єктами первинного фінансового моніторингу, викладає з 2004 року у вузах України практичні аспекти, специфіку виконання законодавчих та нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

 

Додаткові безкоштовні послуги для учасників семінару з питань фінансового моніторингу:

√ учасникам семінару надається повний комплект прикладів необхідних внутрішніх документів СПФМ (на електронних носіях), розроблених для окремого виду фінансових послугз урахуванням останніх змін чинного законодавства на дату проведення семінару, а також додаткові методичні матеріали за програмою семінару;

√ протягом місяця після проведення семінару на всі запитання, надіслані засобами електронної пошти, надаються термінові письмові консультації (з посиланням на відповідні норми чинного законодавства) з питань:

- адаптації наданих прикладів внутрішніх документів до особливостей діяльності окремого СПФМ;

- з аналізу на предмет відповідності вимогам чинного законодавства реальних зразків кореспонденції, надісланої на адресу СПФМ, окремих пунктів внутрішніх документів СПФМ, змісту та форм інших документів, пов`язаних з практичною діяльністю СПФМ (крім аналізу повних текстів програм та правил, розроблених СПФМ);

- з будь-яких інших практичних питань, пов`язаних з проведенням фінансового моніторингу фінансовою установою.

Дистанційне обслуговування

√ у разі, якщо представник фінансової установи СПФМ не має потреби або не може взяти безпосередню участь у семінарі, приклади внутрішніх документів СПФМ та всі додаткові методичні матеріали за програмою семінару будуть надіслані електронною поштою на вказану юридичною особою адресу (в день проведення семінару);

√ при цьому зберігається право одержувати протягом місяця після проведення семінару на всі запитання, надіслані засобами електронної пошти, термінові письмові консультації на загальних умовах;

√ при дистанційному обслуговуванні вартість послуги зменшується на 10% від вартості семінару.

«Швидка допомога»

√ надається з будь-якого моменту (до дати проведення семінару) у разі, якщо СПФМ має потребу одержати терміново засобами електронної пошти на вказану адресу приклади внутрішніх документів СПФМ, що враховує всі зміни законодавства станом на дату надання (термін виконання заявки 2-3 робочих дні), а також додатково безкоштовно:

- протягом місяця на всі запитання, надіслані засобами електронної пошти, письмові консультації з дати звернення;

- при цьому зберігається право на участь у наступному семінарі (або, на вибір, по варіанту «дистанційне обслуговування») та одержання додаткових методичних матеріалів на загальних умовах.

   Вартість послуги дорівнює вартості семінару.

Архів

«архів внутрішніх документів СПФМ» надається з необхідної для СПФМ дати до поточної дати (але не більше ніж за 5 років), а саме, повний комплект прикладів внутрішніх документів СПФМ та обов`язкових змін до них у вигляді наказів та комплектів внутрішніх документів на дату внесених змін (термін виконання заявки 2-3 робочих дні), а також додатково безкоштовно надається протягом місяця на всі запитання, надіслані засобами електронної пошти, письмові консультації.

    Вартість послуги дорівнює вартості семінару.

 

Ми надамо більш повну інформацію з урахуванням всіх Ваших побажань стосовно Ваших специфічних потреб з одержання вказаних консультаційних послуг,якщо ви зателефонуєте за номером: (044) 222-82-37

Вартість семінару:  2697 грн.

 


  26 липня, початок о 11.00

м. Київ, вул. Мечникова, 16 А (ст.м. «Кловська»)
Учасникам семінару надається добірка  матеріалів, канцелярське приладдя, кава-пауза та обід.
При наявності додаткових запитань за темою семінару прохання завчасно надіслати їх факсом або e-mail.

      Реєстрація:

Попередня  реєстрація  обов'язкова

 за тел:  (044) 222-82-37

                 (099) 130-09-20

  або тут реєстрація edit