27.07 ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ З ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ТА ОСТАННІ ЗМІНИ ДО ВНУТРІШНІХ ДОКУМЕНТІВ СПФМ – ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ ФОНДОВОГО РИНКУ

     

      Програма семінару: 

1. Стосовно змін до ПоложенняНБУ про здійснення фінансового моніторингу банками (в частині ідентифікації та вивчення клієнта - юридичної особи), які набрали чинності 31.05.2017.

2. Зміни до внутрішніх документів СПФМ у зв`язку з застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до деяких банків-резидентів України з 18.03.2017.

3. Дії СПФМ у зв`язку з уведенням в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" з 17.05.2017.

4. Стосовно змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення,  які набрали чинності 13.06.2017.

5. Огляд стосовно готівкових розрахунків (в тому числі внесення до банку готівки з наступним зарахуванням на рахунок СПФМ) та операції, що підлягають обов`язковому або внутрішньому моніторингу.

6. Практикум з проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів.

7. Стосовно встановлених для СПФМ законодавством значень термінів та порядку їх застосування СПФМ:

- фінансова операція,

- клієнт,

- кінцевий бенефіціарний власник (контролер),

- структура власності (зокрема, приклади Схематичного зображення структури власності клієнта - юридичної особами для подання банку, які відповідають вимогам Закону та Положення НБУ про здійснення фінансового моніторингу),

- вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи,

- право володіння або користування активами юридичної особи,

- право давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління юридичної особи,

- пряме або опосередковане (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння часткою в юридичній особі,

- значна частка активів юридичної особи,

- особи пов`язані з фізичною особою.

8. Огляд змін законодавства з 21.08.2010 до поточної дати та проблемні питань переходу на передачу інформації в електронному вигляді від СПФМ до Держфінмоніторингу, враховуючи вимоги до захисту такої інформації та до способу її передачі.

9. Огляд випадків надання інформації в НКЦПФР з питань проведення фінансового моніторингу без вимоги (або на вимогу) НКЦПФР, з урахуванням видів фінансових послуг , які надають СПФМ.

10.Огляд змін вимог законодавства з 21.08.2010 до поточної дати стосовно вимог до кваліфікації, до перевірки ділової репутації кандидата та оформлення її результатів, а також професійної підготовки працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу та працівника, що тимчасово виконує його обов`язки (приклади внутрішніх документів).

11.Огляд змін вимог законодавства до внутрішньої звітності та проведення та оформлення внутрішнього контролю  діяльності СПФМ з 21.08.2010 до поточної дати (приклади внутрішніх документів).

12.Огляд змін вимог законодавства стосовно строків чинності свідоцтва про державну реєстрацію, змісту виписки, витягу з  Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та її форми.

13.Стан нормативно-правових актів, які пов`язані з діяльністю СПФМ на дату проведення семінару.

14.Вимоги до внутрішніх документів СПФМ, порядок та строки їх поновлення. Детальний аналіз змін, які необхідно внести до внутрішніх документів СПФМ квітні - липні і 2017 р.

 Семінар веде та відповідає на Ваші запитання

     ЯРОВИЙ С.М.експерт з практичних питань проведення фінансового моніторингу суб`єктами первинного фінансового моніторингу, викладає з 2004 року у вузах України практичні аспекти, специфіку виконання законодавчих та нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Додаткові безкоштовні послуги для учасників семінару з питань фінансового моніторингу:

√ учасникам семінару надається повний комплект прикладів необхідних внутрішніх документів СПФМ (на електронних носіях), розроблених для окремого виду фінансових послугз урахуванням останніх змін чинного законодавства на дату проведення семінару, а також додаткові методичні матеріали за програмою семінару;

√ протягом місяця після проведення семінару на всі запитання, надіслані засобами електронної пошти, надаються термінові письмові консультації (з посиланням на відповідні норми чинного законодавства) з питань:

- адаптації наданих прикладів внутрішніх документів до особливостей діяльності окремого СПФМ;

- з аналізу на предмет відповідності вимогам чинного законодавства реальних зразків кореспонденції, надісланої на адресу СПФМ, окремих пунктів внутрішніх документів СПФМ, змісту та форм інших документів, пов`язаних з практичною діяльністю СПФМ (крім аналізу повних текстів програм та правил, розроблених СПФМ);

- з будь-яких інших практичних питань, пов`язаних з проведенням фінансового моніторингу фінансовою установою.

Дистанційне обслуговування

√ у разі, якщо представник фінансової установи СПФМ не має потреби або не може взяти безпосередню участь у семінарі, приклади внутрішніх документів СПФМ та всі додаткові методичні матеріали за програмою семінару будуть надіслані електронною поштою на вказану юридичною особою адресу (в день проведення семінару);

√ при цьому зберігається право одержувати протягом місяця після проведення семінару на всі запитання, надіслані засобами електронної пошти, термінові письмові консультації на загальних умовах;

√ при дистанційному обслуговуванні вартість послуги зменшується на 10% від вартості семінару.

«Швидка допомога»

√ надається з будь-якого моменту (до дати проведення семінару) у разі, якщо СПФМ має потребу одержати терміново засобами електронної пошти на вказану адресу приклади внутрішніх документів СПФМ, що враховує всі зміни законодавства станом на дату надання (термін виконання заявки 2-3 робочих дні), а також додатково безкоштовно:

- протягом місяця на всі запитання, надіслані засобами електронної пошти, письмові консультації з дати звернення;

- при цьому зберігається право на участь у наступному семінарі (або, на вибір, по варіанту «дистанційне обслуговування») та одержання додаткових методичних матеріалів на загальних умовах.

Вартість послуги дорівнює вартості семінару.

 

Архів

«архів внутрішніх документів СПФМ» надається з необхідної для СПФМ дати до поточної дати (але не більше ніж за 5 років), а саме, повний комплект прикладів внутрішніх документів СПФМ та обов`язкових змін до них у вигляді наказів та комплектів внутрішніх документів на дату внесених змін (термін виконання заявки 2-3 робочих дні), а також додатково безкоштовно надається протягом місяця на всі запитання, надіслані засобами електронної пошти, письмові консультації.

Вартість послуги дорівнює вартості семінару.

Ми надамо більш повну інформацію з урахуванням всіх Ваших побажань стосовно Ваших специфічних потреб з одержання вказаних консультаційних послуг,якщо ви зателефонуєте за номером:: (044) 222-72-37

Вартість семінару:  2699 грн.

 

  27 липня, початок о 11.00

м. Київ, вул. Мечникова, 16 А (ст.м. «Кловська»)

Учасникам семінару надається добірка  матеріалів, канцелярське приладдя, кава-пауза та обід.
При наявності додаткових запитань за темою семінару прохання завчасно надіслати їх факсом або e-mail.

      Реєстрація:

Попередня  реєстрація  обов'язкова

 за тел:  (044) 222-72-37

                 (099) 130-09-20

  або тут реєстрація edit